Công văn 1696/CLTY-CL

Công văn 1696/CLTY-CL về danh sách doanh nghiệp chế biến thủy sản được phép xuất khẩu, nhập khẩu do Cục quản lý chất lượng,an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1696/CLTY-CL Doanh nghiệp chế biến thủy sản được phép xuất nhập khẩu


BỘ THUỶ SẢN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN VỆ SINH VÀ THÚ Y THUỶ SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1696/CLTY-CL
V/v Danh sách Doanh nghiệp CBTS được phép XK, NK

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Cục Quản lý chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản (NAFIQAVED) xin gửi tới Tổng Cục Hải quan lời chào trân trọng và hân hạnh được thông báo một số nội dung sau:

1. Về danh sách các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản Hàn Quốc được phép xuất khẩu sang Việt Nam.

Ngày 22/6/2007, Cục Quản lý Chất lượng, ATVS&TYTS đã nhận được công thư của Cục Thanh tra Chất lượng Thuỷ sản Quốc gia Hàn Quốc (NFPQIS) đề nghị xóa tên 02 doanh nghiệp và bổ sung 02 doanh nghiệp Hàn Quốc vào danh sách các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản Hàn Quốc được phép xuất khẩu sang Việt Nam. Như vậy, tính đến thời điểm này, số Doanh nghiệp chế biến thuỷ sản Hàn Quốc được phép xuất khẩu sang Việt Nam là 26 (xin xem Phụ lục I gửi kèm). Danh sách này đã được NAFIQAVED chấp thuận và có hiệu lực từ ngày 01/7/2007.

2. Về Danh sách các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản Việt Nam được phép xuất khẩu sang Trung Quốc.

Ngày 25/6/2007, Cục Quản lý CL, ATVS&TYTS đã gửi công thư số 1525/CLTY-HTQT đề nghị cơ quan thẩm quyền Trung Quốc (CNCA) chấp thuận Danh sách 338 Doanh nghiệp chế biến thuỷ sản Việt Nam được phép xuất khẩu sang Trung Quốc (xin xem Phụ lục II gửi kèm). Danh sách này đã được CNCA chấp thuận và có hiệu lực từ này 01/7/2007.

3. Để tiện cho việc theo dõi và trao đổi thông tin, 02 danh sách nói lên đều đã được đăng tải trên trang tin điện tử của Cục tại địa chỉ: http://www.nafiqaved.gov.vn/Nafi/News/chatluong.aspx.

Cục Quản lý CL, ATVS&TYTS trân trọng đề nghị Tổng Cục Hải Quan thông báo danh sách cập nhật 26 doanh nghiệp Hàn Quốc được phép xuất khẩu thuỷ sản sang Việt Nam; danh sách 338 doanh nghiệp Việt Nam được phép xuất khẩu thuỷ sản sang Trung Quốc tới các Hải Quan cửa khẩu.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bích Nga

 

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH 26 DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC ĐƯỢC PHÉP XUẤT KHẨU VÀO VIỆT NAM

No

ApprovalNo

Name ofestablishments

Address

Products

1

KVN-002

CHARMSONFOODSCORPORATION

739, Amnam-dongSeo-guBusan

Frozen

2

KVN-003

SAMJIN GLOBALNET Co.,LTD.

481, Shinpyung-dongSaha-gu,Busan

Frozen

3

KVN-004

SUNG JIN FISHERYCo.LTD.

523-52, Nambumin-dongSeo-gu,Busan

Frozen

4

KVN-006

SILLA SEA FOODCo.LTD.

343-2, Samrac-dongSasang-gu,Busan

Frozen,Seasoned

5

KVN-007

F & F

508, Angol-dongJinhae-city,Kyungnam

Frozen

6

KVN-008

OYANG Corp.

689-3, Nambumin-dongSeo-gu,Busan

Frozen

7

KVN-009

HAEJIN MOOLSANCo.LTD.

1650-1, Songjung-dong,Gangseo-guBusan

Frozen

8

KVN-010

HEE CHANGTRADING Co.LTD.

523-29, Nambumin-dongSeo-gu,Busan

Frozen

9

KVN-011

SUNG JINTRADING Co.LTD.

444-3, Cheongho-dong,Sokcho-cityKangwon-do

Frozen,Seasoned

10

KVN-012

SAM YOUNGFISHERY Co., LTD

1207-20, Kyohang-riJumunjin-eup,Kangnung-cityKangwon-do

Frozen

11

KVN-013

WOOIL FISHERIESCo.LTD.

450-20 Wonsu-liJanghang-eup,Seochun-kunChungnam

Frozen

12

KVN-015

SAMHONGINDUSTRIAL Co.,LTD.

1062, Hupo-riHupo-myeon,Ulchin-kunKyunbuk

Frozen

13

KVN-016

HANSUNGFISHERIES Co.,LTD.

181, Byungpo1-ri, Guryongpo-up,Nam-guPohang CityKyungbuk

Salted,Frozen

14

KVN-017

YANGPO FOODSCo.LTD.

247, Yangpo-riJanggi-myeon,Nam-guPohang CityKyungbuk

Canned

15

KVN-024

YOUNG GANGMARINE FOOD Co.,LTD.

1770-10, Songjeong-dong,gangseo-guBusan

Frozen

16

KVN-025

COLD STORAGEINTER-BURG II Co.,LTD.

716, Amnam-dongSeo-guBusan

Frozen

17

KVN-026

HAEWON COLDSTORAGE Co.,LTD.

722-1, Amnam-dongSeo-guBusan

Frozen

18

KVN-027

DAEBINGO Co.,LTD.

252-135, Beomil 5-dongDong-gu,Busan

Frozen

19

KVN-028

WOO SHIN COLDSTORAGE Co.,LTD.

523-37, Nambumin-dongSeo-gu,Busan

Frozen

20

KVN-029

DONGWONFISHERIES Co.,LTD. BUSANPLANT

569-34, Sinpyeong-dongSaha-gu,Busan

Frozen

21

KVN-030

WOO SHIN COLDSTORAGE Co.,LTD.

721, Amnam-dongSeo-guBusan

Frozen

22

KVN-031

POSUNG COLDSTORAGE Co.,LTD.

714, Amnam-dongSeo-guBusan

Frozen

23

KVN-032

SUNG JIN FISHERYCo.LTD.

719, Amnam-dongSeo-guBusan

Frozen

24

KVN-033

YOUNG HWANCOLD STORAGE

24-29, Gupyeong-dongSaha-gu,Busan

Frozen

25

KVN-034

DAEHUENTERPRISE Co.,LTD.

64-4, Geumeum-ri,hupo-myeon,Uljin-gunGyeongnbuk

Frozen

26

KVN-035

DAI HUNGMULSAN Co.LTD.

828, Misoo-dongTongyeong-city,Gyeongnnam

Frozen

 

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH 338 DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THUỶ SẢN VIỆT NAM ĐƯỢC PHÉP XUẤT KHẨU VÀO TRUNG QUỐC
(Kèm theo công văn số: ........./CLTY-CL ngày 12/7/2007)

TT

Tỉnh

Mã số

Tên cơ sở

Địa chỉ

Nhóm sản phẩm sản xuất

IKhu vực Trung tâm CLATVS&TYTS vùng 1

1

Quảng Ninh

DL 41

Công ty Cổ phần XNK thuỷ sản Quảng Ninh

35 Bến TàutpHạLongtỉnh Quảng Ninh

Đông lạnh

2

DL 49

Công ty cổ phần XKThuỷ sản 2 Quảng Ninh

Xóm 7, đường 10, thịtrấn Quảng YênHuyệnYên Hưngtỉnh QuảngNinh

Đông lạnh

3

DL 415

Công ty cổ phần thuỷ sản Phú Minh Hưng

Đường 10, Thị trấnQuảng Yênhuyện YênHưngtỉnh Quảng Ninh

Đông lạnh

4

Hải Phòng

DH 40

Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long

43 Lê Laiquận NgôQuyềntpHải Phòng

Đồ hộp

5

DL 42

Nhà máy chế biến thuỷ sản số 42 - Chi nhánh Công ty Chế biến Thuỷ sản xuất khẩu Hải Phòng

101 Ngô QuyềnquậnNgô Quyềnthành phốHải Phòng

Đông lạnh

6

DL 73

Công ty Cổ phần dịch vụ và XNK Hạ Long -Nhà máy chế biến xuất khẩu Hạ Long 2

409 Lê Laiquận NgôQuyềntpHải Phòng

Đông lạnh

7

DL 93

Công ty TNHH Việt Trường

Cụm Công nghiệp VĩnhNiệmphường VĩnhNiệmquận Lê Chân,tpHải Phòng

Đông lạnh

8

DL 168

Công ty SEASAFICO Hà Nội

Ngõ 201, đường NgôQuyềntpHải Phòng

Đông lạnh

9

DL 74

Xí nghiệp chế biến thuỷ sản Hạ LongCông ty Cổ phần khai thác vàdịch vụ khai thác thuỷ sản Hạ Long

409 Lê Laiquận NgôQuyềntpHải Phòng

Đông lạnh

10

Hà Nội

DL 37

Xí nghiệp CB thuỷ đặcsản XK Hà Nội - Chi nhánh Công ty Cổ phầnXNK TS Hà Nội

Phố Ngụy Như KonTumphường NhânChínhquận ThanhXuânHà Nội

Đông lạnh

11

Nam Định

DL 55

Xí nghiệp chế biến thuỷ sản Xuân ThuỷCông ty Cổ phần XNK thuỷ sản Hà Nội

Xã Xuân VinhhuyệnXuân Trườngtỉnh NamĐịnh

Đông lạnh

12

Thanh Hóa

DL 47

Công ty XNK thuỷ sảnThanh Hoá

Lô EKhu công nghiệpLễ Mônthành phốThanh Hoátỉnh ThanhHoá

Đông lạnh

13

DL 235

Công ty TNHH LêHồng Phát - Hải Bình

Xã Hải BìnhhuyệnTĩnh Giatỉnh ThanhHoá

Đông lạnh

14

DL 39

Nhà máy chế biến thuỷ sản Hoằng Trường -Công ty XNKINTIMEX

Xã Hoằng Trường,huyện Hoằng HoátỉnhThanh Hoá

Đông lạnh

15

Nghệ An

DL 247

Công ty Cổ phần XNK thuỷ sản Nghệ An II

Xã Quỳnh MỹhuyệnQuỳnh Lưutỉnh NghệAn

Đông lạnh

16

DL 38

Công ty cổ phần XNK thuỷ sản Nghệ An

Phường Nghi Hảithị xãCửa Lòtỉnh Nghệ An

Đông lạnh

17

Hà Tĩnh

DL 45

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thuỷ sản Nam Hà Tĩnh

Khu công nghiệp Vũngánghuyện Kỳ AnhtỉnhHà Tĩnh

Đông lạnh

IIKhu vực Trung tâm CLATVS&TYTS vùng 2

18

QuảngBình

DL 11

Công ty cổ phần XNK thuỷ sản Quảng Bình

8A Hương Giangthànhphố Đồng HớitỉnhQuảng Bình

Đông lạnh

19

DL 171

Nhà máy đông lạnhTSXK Sông Gianh -Công ty Sông Gianh

Xã Thanh TrạchhuyệnBố Trạchtỉnh QuảngBình

Đông lạnh

20

DL 336

Công ty kinh doanhtổng hợp Quảng Bình -Xí nghiệp Chế biếnnông thuỷ sản xuất khẩu

Quốc lộ 1AphườngPhú Hảithành phốĐồng Hớitỉnh QuảngBình

Đông lạnh

21

Thừa Thiên Huế

DL 12

Công ty cổ phần SôngHương - PX chế biến 1

165 Nguyễn Sinh Cung,Thuận An, tp.HuếtỉnhThừa Thiên Huế

Đông lạnh

22

DL 135

Công ty Cổ phần Pháttriển thuỷ sản Huế

86 Nguyễn Gia Thiều,tpHuếtỉnh ThừaThiên Huế

Đông lạnh

23

HK 225

Phân xưởng chế biến hàng khô - Công ty Cổ phần Thuỷ sản ThừaThiên Huế

Tân Cảngthị trấnThuận Anhuyện PhúVangtỉnh Thừa ThiênHuế

Hàngkhô

24

Đà Nẵng

DL 10

Phân xưởng 2 - Công ty chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Thọ Quang

Khu CN Dịch vụ thuỷ sản Đà NẵngphườngThọ Quangquận SơnTràTP.Đà Nẵng

Đông lạnh

25

DL 123

Phân xưởng hàng đôngCông ty TNHH Hải Thanh

KCN Dịch vụ Thuỷ sảnĐà Nẵngphường ThọQuangquận Sơn Trà,tpĐà Nẵng

Đông lạnh

26

DL 131

Xí nghiệp CBTS ThanhKhêCông ty kinh doanh chế biến hàngxuất nhập khẩu Đà Nẵng

Lô C1, KCN và dịch vụthuỷ sản Đà Nẵng,phường Thọ Quang,quận Sơn TràTP ĐàNẵng

Đông lạnh

27

DL 172

Xí nghiệp CBTS ThuậnPhước - Công ty kinh doanh chế biến hàngXNK Đà Nẵng

12/6 Đức LợiThuậnPhướcquận Hải Châu,tpĐà Nẵng

Đông lạnh

28

DL 32

Công ty thuỷ sản vàthương mại Thuận Phước

Số 64, đường 3 tháng 2,quận Hải ChâutpĐàNẵng

Đông lạnh

29

DL 190

Phân xưởng I - Công tychế biến XKTS Thọ Quang

Khu công nghiệp dịch vụ TS Đà Nẵng,phường Thọ Quang,quận Sơn TràtpĐàNẵng

Đông lạnh

30

DL 164

Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm D&N(DANIFOODS)

62 Yết KiêuphườngThọ Quangquận SơnTràtpĐà Nẵng

Đông lạnh

31

Đà Nẵng

DL 170

Công ty cổ phần thuỷ sản Đà Nẵng

Nại Hưngphường NạiHiên Đôngquận SơnTràtpĐà Nẵng

Đông lạnh

32

HK 52

Phân xưởng hàng khô -Công ty TNHH HảiThanh

Khu công nghiệp dịch vụ thuỷ sản Đà Nẵng,phường Thọ Quang,quận Sơn Tràthànhphố Đà Nẵng

Hàngkhô

33

HK 94

Phân xưởng CB hàngkhô Mỹ AnCông tyTNHH _TMTH Phước Tiến

358/11 Ngũ Hành Sơn,quận Ngũ Hành Sơn,TP Đà Nẵng.

Hàngkhô

34

HK 122

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hải Vy

Thôn Thạch NhamxãHòa Nhơnhuyện HòaVangtpĐà Nẵng

Hàngkhô

35

Quảng Nam

DL 108

Phân xưởng III - Công ty TNHH Đông Phương

 3, KCN Điện Nam -Điện Ngọchuyện ĐiệnBàntỉnh Quảng Nam

Đông lạnh

36

DL 399

Công ty TNHH một thành viên Công nghiệpTS Vinashin - Xí nghiệp CBTS xuất khẩuQuanashin

 01, Khu Côngnghiệp Tam HiệphuyệnNúi Thànhtỉnh QuảngNam

Đông lạnh

37

HK 91

Phân xưởng hàng khô -Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thuỷ sản Quảng Nam

580 Cửa Đạithị xã HộiAntỉnh Quảng Nam

Hàngkhô

38

HK 63

Công ty TNHH Thuỷ sản Trung Hải

KCN Tam HiệpkhuKinh tế mở Chu Lai,huyện Núi ThànhtỉnhQuảng Nam

Hàngkhô

39

DL 71

Phân xưởng đông lạnh -Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thuỷ sản Quảng Nam

580 Cửa Đạithị xã HộiAntỉnh Quảng Nam

Đông lạnh

40

DL 223

Công ty TNHH Hải Hà(ALPHASEA CoLtd)

 7 Khu công nghiệpĐiện Nam - ĐiệnNgọchuyện Điện Bàn,tỉnh Quảng Nam

Đông lạnh

41

DL 169

Công ty TNHH ĐôngPhương

 3 Khu công nghiệpĐiện Nam - ĐiệnNgọchuyện Điện Bàn,tỉnh Quảng Nam

Đông lạnh

42

DL 383

Phân xưởng hàng đôngCông ty TNHH Đông An

Khối An TânphườngCẩm AnHội AnQuảngNam

Đông lạnh

43

Quảng Ngãi

DL 388

Nhà máy CBTS XK -Công ty TNHH Đại Dương Xanh

Khu công nghiệp QuảngPhúthành phố QuảngNgãitỉnh Quảng Ngãi

Đông lạnh

44

Bình Định

DL 16

Công ty cổ phần đông lạnh Qui Nhơn

Số 4 Phan Chu Trinh,tpQui Nhơntỉnh BìnhĐịnh

Đông lạnh

45

DL 100

Công ty TNHH thực phẩm - xuất nhập khẩu Lam Sơn

Đường Tây Sơnphường Quang Trung,tpQui Nhơntỉnh BìnhĐịnh

Đông lạnh

46

DL 57

Nhà máy CBTSXK An Hải - Công ty cổ phầnTS Bình Định

Số 2D Trần Hưng ĐạotpQui Nhơntỉnh BìnhĐịnh

Đông lạnh

47

DL 64

Xí nghiệp dịch vụ hậu cần nghề cá - Công ty Cổ phần Tàu thuyền và Hải sản Cù Lao xanh

06 Phan Chu Trinhtp.Qui Nhơntỉnh BìnhĐịnh

Đông lạnh

48

HK 372

Công ty TNHHSX&KD Thuỷ hải sản Tân Phú Tài

Tổ 2, khu vực 8,phường Bùi Thị Xuân,tpQuy Nhơntỉnh BìnhĐịnh

Hàngkhô

IIIKhu vực Trung tâm CLATVS&TYTS vùng 3

49

Khánh 
Hòa

DL 17

Nhà máy CBTS đông lạnh F.17 - Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods F.17

58B Đường 2/4, phườngVĩnh HảitpNhaTrangtỉnh Khánh Hoà

Đông lạnh

50

DL 90

Nhà máy CBTS đông lạnh F.90 - Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods F.90

01 Phước Long,phường Bình Tântp.Nha Trangtỉnh KhánhHoà

Đông lạnh

51

DL 70

Công ty cổ phần thuỷ sản Cam Ranh

09 Nguyễn Trọng Kỷ,thị xã Cam RanhtỉnhKhánh Hoà

Đông lạnh

52

DL 315

Công ty TNHH thực phẩm Anh Đào

28B Phước LongBìnhTânNha TrangKhánhHoà

Đông lạnh

53

DL 245

Nhà máy đông lạnh,Công ty TNHH Sao Đại Hùng

Lô A4 - A8, khu côngnghiệp Suối DầuDiênKhánhtỉnh Khánh Hoà

Đông lạnh

54

DH 246

Nhà máy đồ hộpCông ty TNHH Sao Đại Hùng

Lô A4 - A8, khu côngnghiệp Suối DầuDiênKhánhtỉnh Khánh Hoà

 Đồ hộp

55

HK 211

Công ty TNHH KhảiThông

580 Lê Hồng Phong,Nha TrangKhánh Hoà

Hàngkhô

56

DL 115

Công ty cổ phần hải sản Nha Trang (NhaTrang FISCO)

194 Lê Hồng Phong,Nha Trangtỉnh KhánhHoà

Đông lạnh 

57

HK 212

Phân xưởng hàng khô,Xí nghiệp tư doanhCBTS Cam Ranh

60 Nguyễn Thái Học,thị xã Cam RanhtỉnhKhánh Hoà

Hàngkhô

58

DL 207

Nhà máy đông lạnh -Xí nghiệp tư doanhCBTS Cam Ranh

Quốc lộ IAHiệpThanhCam ThịnhĐôngthị xã Cam Ranh,tỉnh Khánh Hoà

Đông lạnh

59

DL 191

Phân xưởng Đông lạnhXí nghiệp khai thác và dịch vụ thuỷ sản KhánhHoà

10 Võ Thị SáuBìnhTânNha TrangtỉnhKhánh Hoà

Đông lạnh

60

HK 210

Xưởng chế biến thuỷ sản khôXí nghiệp Khai thác và dịch vụ thuỷ sản Khánh Hoà

50 Võ Thị SáuBìnhTânNha TrangtỉnhKhánh Hoà

Hàngkhô

61

DL 95

Công ty TNHH thương mại Việt Long

2/7B Tân An, BìnhTânNha TrangKhánhHoà

Đông lạnh

62

DH 203

Phân xưởng sản xuất đồ hộp số 2 - Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long

Phước LongBìnhTânNha TrangtỉnhKhánh Hoà

Đồ hộp

63

DL 153

Nhà máy 1 - Công tyTNHH Trúc An

Lô A 12 - 13, Khu côngnghiệp Suối DầuDiênKhánhtỉnh Khánh Hoà

Đông lạnh

64

DL 243

Công ty TNHH Thực phẩm YAMATO

17 Nguyễn Trọng Kỷ,phường Cam Linhthịxã Cam RanhtỉnhKhánh Hoà

Đông lạnh

65

KhánhHòa

HK 244

Công ty TNHH Vina B.K

Đông HoàNinh Hải,Ninh Hoàtỉnh KhánhHoà

Hàngkhô

66

DL 316

Phân xưởng 3, Công ty TNHH Long Shin

 4AKhu Côngnghiệp Suối DầuDiênKhánhtỉnh Khánh Hoà

Đông lạnh

67

HK 98

Công ty TNHH Hoàn Mỹ

45 đường Trường Sơn,Vĩnh TrườngNhaTrangKhánh Hoà

Hàngkhô

68

DL 179

Công ty TNHH thuỷ sản Nha Trang

Lô A9 - A10 Khu Côngnghiệp Suối DầuDiênKhánhtỉnh Khánh Hoà

Đông lạnh

69

DL 318

Công ty TNHH Hải Vương

Lô Bđường số 1, khucông nghiệp Suối Dầu,Diên Khánhtỉnh KhánhHoà

Đông lạnh

70

DL 314

Công ty TNHH Thuỷ sản Hải Long NhaTrang

Lô C3 - C6, khu côngnghiệp Suối DầuDiênKhánhKhánh Hoà

Đông lạnh

71

DL 350

Công ty TNHH Gallant Ocean Việt Nam

Lô B10 - 11, Khu côngnghiệp Suối DầuDiênKhánhKhánh Hòa

Đông lạnh

72

DL 361

Phân xưởng I &II-Công ty TNHH LongShin

Lô B2-BKCN SuốiDầuhuyện DiênKhánhtỉnh Khánh Hoà

Đông lạnh

73

DH 358

Phân xưởng đồ hộp -Công ty TNHH Phillips Seafood (Viet Nam)

Lô B3-B4, KCN SuốiDầuhuyện DiênKhánhtỉnh Khánh Hoà

Đồ hộp

74

HK 213

Công ty TNHH Huy Quang

Thôn Phước Thượng,xã Phước Đồngtp.Nha Trangtỉnh KhánhHòa

Hàngkhô

75

HK 112

Doanh nghiệp Tư nhân Chín Tuy

69 Đường Trường Sơn,Vĩnh TrườngNhaTrangKhánh Hoà

Hàngkhô

76

DL 373

Nhà máy II – Công tyTNHH Trúc An

Lô A1 - 14, KCN SuốiDầuhuyện DiênKhánhtỉnh Khánh Hòa

Đông lạnh

77

DL 385

Xưởng chế biến thuỷ sảnCông ty TNHHTín Thịnh

Thôn Đắc Lộcxã VĩnhPhươngthành phố NhaTrangtỉnh Khánh Hoà

Đông lạnh

78

DL 394

Phân xưởng II - Nhàmáy chế biến thuỷ sản Bình TânCông ty Cổ phần Nha Trang Seafoods - F17

01 Phước Long,phường Bình Tântp.Nha Trangtỉnh KhánhHòa

Đông lạnh

79

Ninh Thuận

DL 18

 Công ty TNHH HữuSơn

24 Cao Bá QuátPhanRangtỉnh Ninh Thuận

Đông lạnh

80

HK 80

Phân xưởng chế biến thuỷ sản khô - Công ty xuất khẩu nông sản Ninh Thuận

158 Bác áiphường ĐôVinhthị xã Phan RangTháp Chàmtỉnh NinhThuận

Hàngkhô

81

Phú Yên

HK 337

DN tư nhân TrangThuỷ

Lô A12 - Khu côngnghiệp An PhúTuy An,Phú Yên

Hàngkhô

82

Phú Yên

DL 198

Công ty Cổ phần thuỷ sản Phú Yên

Khu công nghiệp HoàHiệpthành phố TuyHoàtỉnh Phú Yên

Đông lạnh

83

HK 214

Công ty TNHH kinh doanh và chế biến thuỷ sản Tae San

Lô B6, Khu công nghịêpHoà Hiệpthành phốTuy Hoàtỉnh Phú Yên

Hàngkhô

IVKhu vực Trung tâm CLATVS&TYTS vùng 4

84

Bình Thuận

DL 241

Xưởng chế biến thuỷ sản Phan ThiếtCông ty Cổ phần XNK BìnhThuận

77 Võ Thị SáutpPhanThiếttỉnh Bình Thuận

Đông lạnh

85

DL 125

Công ty TNHH HảiNam

27 Nguyễn Thông,phường Phú Hảitp.Phan Thiếttỉnh BìnhThuận

Đông lạnh 

86

HK 104

Xưởng chế biến thuỷ sản khô - Công tyTNHH Sơn Tuyền

Thôn 5, xã Hàm Thắng,huyện Hàm Thuận Bắc,tỉnh Bình Thuận

Hàngkhô

87

HK 238

Phân xưởng hàng khô -Công ty TNHH HảiNam

27 Nguyễn Thông,phường Phú Hảitp.Phan Thiếttỉnh BìnhThuận

Hàngkhô

88

DL 192

Công ty TNHH HảiThuận

 13&14, cảng cáPhan ThiếttpPhanThiếttỉnh Bình Thuận

Đông lạnh

89

DL 356

Xưởng Cảng cá PhanThiết - Công ty TNHHHải Nam

 15, Cảng Cá PhanThiếtphường ĐứcThắngTpPhan Thiết,tỉnh Bình Thuận

Đông lạnh

90

HK 48

Xưởng hàng khôXNCBTS Phan Thiết - Chi nhánh Công ty Cổ phầnXNK Bình Thuận

77 Võ Thị SáuphườngBình HưngTp PhanThiếttỉnh Bình Thuận

Hàngkhô

91

HK 393

Công ty TNHH xuất khẩu Thuỷ sản Hải Việt

Acổng số 2, cảng cáPhan Thiếttỉnh BìnhThuận

Hàngkhô

92

Bình Dương

 DL 150

Công ty TNHH Thanh An

Số 12, đường số 2, Khucông nghiệp Sóng Thần1, huyện Dĩ AntỉnhBình Dương

Đông lạnh

93

 DH149

Công ty HIGHLAND Dragon

Số 15, đường số 6, KhuCông nghiệp Sóng ThầnIhuyện Dĩ AntỉnhBình Dương

Đồ hộp

94

DL 236

Công ty TNHH Việt Nhân

Số 5, đường số 6, khucông nghiệp Sóng Thần1, huyện Thuận AntỉnhBình Dương

Đông lạnh

95

DL 317

Công ty TNHH Hải Ân

7/9 ấp Bình ĐứcxãBình Hòahuyện ThuậnAntỉnh Bình Dương

Đông lạnh

96

DL 319

Công ty liên doanh chế biến và đóng gói thuỷ hải sản (USPC)

Lô D1, đường 3, khucông nghiệp Đồng An,huyện Thuận AntỉnhBình Dương

Đông lạnh

97

HK 233

Công ty TNHH Hoa Nam

14/21ATrường Sơn,huyện Dĩ Antỉnh BìnhDương

Hàngkhô

98

Bà Rịa Vũng Tàu

DL 34

Xí nghiệp Chế biến thuỷ sản xuất khẩu I (F34) - Công ty Cổ phầnCB XNK thuỷ sản Bà Rịa - Vũng Tàu

Quốc lộ 51A, phườngPhước Trungthị xã BàRịatỉnh Bà Rịa VũngTàu

Đông lạnh

99

DL 20

Xí nghiệp Chế biến thuỷ sản xuất khẩu II(F 20) - Công ty Cổ phần CB XNK thuỷ sản Bà Rịa - Vũng Tàu

460 Trương Công Định,phường 8, tpVũngTàutỉnh Bà Rịa VũngTàu

Đông lạnh

100

HK 173

Xí nghiệp Chế biến thuỷ sản xuất khẩu IV -Công ty Cổ phần CBXNK thuỷ sản Bà Rịa -Vũng Tàu

Quốc lộ 51A, phườngPhước Trungthị xã BàRịatỉnh Bà Rịa VũngTàu

Hàngkhô

101

DL 53

Công ty Cổ phần Thuỷ sản Phước Cơ

1738 đường 30/4,phường 12, TpVũngTàutỉnh Bà Rịa VũngTàu

Đông lạnh

102

DL 92

 Doanh nghiệp Tư nhânThu Trọng

1752, đường 30/4,phường 12, tpVũngTàutỉnh Bà Rịa VũngTàu

Đông lạnh

103

DL 194

Công ty Cổ phần Hải Việt

167/10 Đường 30/4,phường 9, tpVũngTàutỉnh Bà Rịa VũngTàu

Đông lạnh

104

DL 195

Công ty TNHH Đông Đông Hải

1719Ađường 30/4,phường 12, tpVũngTàutỉnh Bà Rịa VũngTàu

Đông lạnh

105

DL 197

Công ty TNHH Anh Nguyên Sơn

61A Phước Thắng,phường 12, tpVũngTàutỉnh Bà Rịa VũngTàu

Đông lạnh

106

DL 266

Phân xưởng chế biến hải sảnCông ty TNHH Ngọc Tùng

1589 đường 30/4,phường 12, tpVũngTàutỉnh Bà Rịa VũngTàu

Đông lạnh

107

DL 272

Công ty TNHH thuỷ sản ChangHua ViệtNam

1738 đường 30/4,phường 12, Tp VũngTàutỉnh Bà Rịa VũngTàu

Đông lạnh

108

DL 302

Công ty TNHH thuỷ sản Bàn Tay Mẹ

Khu công nghiệp MỹXuân Ahuyện TânThànhtỉnh Bà RịaVũng Tàu

Đông lạnh

109

DL 260

DNTN Mai Linh

1774Ađường 30/4,phường 12, tpVũngTàutỉnh Bà Rịa VũngTàu

Đông lạnh

110

DL 82

Phân xưởng hàng đông,Công ty TNHH chế biến thực phẩm Phạm (Phamfood)

1007/17 đường 30/4,phường 11, tpVũngTàutỉnh Bà Rịa VũngTàu

Đông lạnh

111

DL 332

Công ty TNHH thương mại và sản xuất Mạnh Hà

1717 A đường 30/4,phường 12, thành phốVũng Tàutỉnh Bà RịaVũng Tàu.

Đông lạnh

112

DL 286

Xí nghiệp chế biến Hải sản - Công ty Thuỷ sảnXNK Côn Đảo

1738 đường 30/4,phường 12, thành phốVũng Tàutỉnh Bà RịaVũng Tàu

Đông lạnh

113

DL 267

Công ty TNHH Hải Long

1752 đường 30/4,phường 12, TpVũngTàutỉnh Bà Rịa VũngTàu

Đông lạnh

114

DL 334

Phân xưởng IICông tyTNHH chế biến thuỷ sản Tiến Đạt

ấp Láng Cátxã TânHảihuyện Tân Thành,tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Đông lạnh

115

Bà Rịa Vũng Tàu

DL 352

Nhà máy chế biến hải sản đông lạnh xuất khẩu - Công ty TNHHPhú Quý

Hẻm 97, đường PhướcThắngphường 12, tp.Vũng Tàutỉnh Bà RịaVũng Tàu

Đông lạnh

116

DL 357

Công ty TNHH Hải Hà

973 đường 30/4,phường 11, TpVũngTàutỉnh Bà Rịa VũngTàu

Đông lạnh

117

DL 362

Nhà máy HAVICO2-Công ty cổ phần Hải Việt

KCN Đông Xuyên,phường 10, TpVũngTàutỉnh Bà Rịa VũngTàu

Đông lạnh

118

NM 330

Xí nghiệp Mắm Việt

1007/34 đường 30/4,phường 11, tpVũngTàutỉnh Bà Rịa VũngTàu

Nướcmắm

119

DL 382

Công ty TNHH Thịnh An

Đường Láng CátLongSơnxã Hội BàihuyệnTân Thànhtỉnh Bà RịaVũng Tàu

Đông lạnh

120

DL 402

Công ty TNHH Chế biến kinh doanh hải sản Dương Hà

1705 đường 30/4, phường 12, TP VũngTàutỉnh Bà Rịa VũngTàu.

Đông lạnh

121

DL 412

Xí nghiệp CBTP xuất khẩu Quốc Việt - Công ty TNHH cung ứnghàng thuỷ sản xuất khẩu Tứ Hải

80 Phước Thắng,phường 12, TP VũngTàutỉnh Bà Rịa VũngTàu

Đông lạnh

122

DL 413

Công ty TNHH Thế Phú

1743, đường 30/4,phường 12, TP.VũngTàutỉnh Bà Rịa VũngTàu

Đông lạnh

123

HK 287

Doanh nghiệp Tư nhânTrọng Nhân

C52/1 ấp Lò VôixãPhước HưnghuyệnLong Điềntỉnh Bà RịaVũng Tàu

Hàngkhô

124

Đồng Nai

DL 303

Công ty TNHH chăn nuôi C.P Việt Nam

Khu công nghiệp BàuXéoxã Sông Trầu,huyện Trảng Bom,Đồng Nai

Đông lạnh

125

DL 307

Công ty TNHH thực phẩm AMANDA

102/6 đường số 2, Khucông nghiệp Amata,phường Long Bìnhtp.Biên Hoàtỉnh Đồng Nai

Đông lạnh

126

HK 136

Doanh nghiệp Tư nhân Anh Long

198Aấp 8, xã AnPhướchuyện LongThànhtỉnh Đồng Nai

Hàngkhô

127

TP.Hồ Chí Minh

DL 02

Xí nghiệp 2, Công ty Cổ phần Thuỷ đặc sản

213 Hoà BìnhPhườngHòa Thạnhquận TânPhútpHồ Chí Minh

Đông lạnh

128

DH 137

Xí nghiệp Đồ hộp, Công ty Cổ phần Thuỷ đặc sản

213 Hoà BìnhPhườngHòa Thạnhquận TânPhútpHồ Chí Minh

Đồ hộp

129

 DH410

Công ty Cổ Phần Thuỷđặc sản - Xí nghiệp chế biến đồ hộp cao cấp

213 Hòa BìnhPHòaThạnhQTân Phú,TPHCM

Đồ hộp

130

HK 148

Xí nghiệp 1, Công ty Cổ phần Thuỷ đặc sản

213 Hoà BìnhphườngHòa Thạnhquận TânPhútpHồ Chí Minh

Hàngkhô

131

DL 01

Phân xưởng 2, Công ty Cổ phần thuỷ sản số 1

536 Âu Cơphường 10,quận Tân Bình,Tp.HCM

Đông lạnh

132

Tp HồChí Minh

DL 157

Phân xưởng 3, Công ty Cổ phần thuỷ sản số 1

1004A Âu CơphườngPhú Trungquận TânPhútpHồ Chí Minh

Đông lạnh

133

DL 06

Công ty liên doanh thuỷ sản Việt Nga (Seaprimfico)

Đường Trần Não,phường An Lợi Đông,quận 2, tpHồ Chí Minh

Đông lạnh

134

DL 04

Phân xưởng 1, Công ty Cổ phần thuỷ sản số 4

331 Bến Vân Đồn,phường 1, quận 4, tp.Hồ Chí Minh

Đông lạnh

135

DL 05

Phân xưởng 1, Công ty Cổ phần Thuỷ sản số 5

100/26 Bình Thới,phường 14, quận 11, tp.Hồ Chí Minh

Đông lạnh

136

DL 103

Phân xưởng 3 - Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre

125/208 Lương ThếVinhphường Tân ThớiHòaquận Tân Phútp.Hồ Chí Minh

Đông lạnh

137

DL 107

Công ty TNHH chế biến Nông hải sản XK Nam Hải

279A Kinh DươngVươngphường An Lạc,quận Bình TântpHồChí Minh

Đông lạnh

138

DL 237

Xí nghiệp đông lạnh rau quảCông ty phát triển kinh tế Duyên Hải

32/4 Lê Văn Khương,phường Thới Anquận12, TpHồ Chí Minh

Đông lạnh

139

DL 111

XN CB Thực phẩm XK Tân Thuận

ấp 3, phường TânThuận Đôngquận 7,tpHCM

Đông lạnh

140

DL 142

Xí nghiệp đông lạnh Thắng Lợi - Công ty Cổ phần kinh doanh thuỷ hải sản Sài Gòn

157 Hưng Phúphường8, quận 8, tpHồ ChíMinh

Đông lạnh

141

HK 156

Xí nghiệp Chế biến thực phẩm thuỷ sản Bình Thới - Công ty Cổ phần kinh doanh thuỷ hải sản Sài Gòn

 4-6-8, đường 1A,KCN 
Tân Tạophường TânTạo Aquận Bình Tân,TpHồ Chí Minh

Hàngkhô

142

DL 50

Công ty cổ phần Việt Long Sài Gòn

208 Nguyễn Duy,phường 9, Quận 8, Tp.Hồ Chí Minh

Đông lạnh

143

DL 167

Công ty Cổ phần Thực phẩm Trung Sơn

 2, đường SongHànhkhu CN Tân Tạo,quận Bình TântpHồChí Minh

Đông lạnh

144

DL 105

Công ty TNHH nônghải sản thương mại và xây dựng Viễn Thẵng

Số 8 Tống Văn Trân,phường 5, quận 11, tp.Hồ Chí Minh

Đông lạnh

145

HK 217

Phân xưởng hàng khô,Công ty CB THS XK Việt Phú

289 Luỹ Bán Bích,phường Hòa Thạnh,quận Tân PhúTpHồChí Minh

Hàngkhô

146

HK 218

Xí nghiệp nông hải sản thực phẩm xuất khẩu,Công ty XNK tổng hợpvà đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

58 Phú Thọphường 2,quận 11, TpHồ ChíMinh

Hàngkhô

147

HK 221

Công ty cổ phần XNKGia Định

285 Nơ Trang Long,phường 13, quận BìnhThạnhTpHồ ChíMinh

Hàngkhô

148

TP.Hồ Chí Minh

DL 177

Phân xưởng đông lạnh -Công ty KEN KEN ViệtNam

208/8 ấp Hàng Sao,Phường Đông HưngThuậnquận 12, tpHồChí Minh

Đông lạnh

149

HK 128

Công ty Cổ phần SàiGòn Tâm Tâm - Xưởng chế biến thuỷ sản khô

230A Kha Vạn Cân,phường Linh Trung,quận Thủ ĐứctpHồChí Minh

Hàngkhô

150

HK 155

Xí nghiệp CB thực phẩm thuỷ sản Chợ LớnCông ty Cổ phần kinh doanh thuỷ hải sản Sài Gòn

 4-6-8 Đường 1A,KCN Tân TạophườngTân Tạo Aquận BìnhTânTpHồ Chí Minh

Hàngkhô

151

DL 158

Công ty TNHH thương mại Phước Hưng

130-131 Kha Vạn Cân,quận Thủ ĐứctpHồChí Minh

Đông lạnh

152

HK 222

Công ty TNHH thương mại cung ứng xuất khẩu Hoàng Lai

04 Tống Văn Trân,phường 5, quận 11, tp.Hồ Chí Minh

Hàngkhô

153

DL 261

Công ty TNHH Thương mại Kiên Giang

81 Lã Xuân Oai,Trường Thạnhquận 9,tpHồ Chí Minh

Đông lạnh

154

HK 224

Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Đông Phương

Khu Công nghiệp TânBìnhLô II-2, đường số1, phường Tây Thạnh,quận Tân PhútpHồChí Minh

Hàngkhô

155

HK 232

Công ty TNHH Tín Hải

449/1B Nơ Trang Long,phường 13, quận BìnhThạnhtpHồ Chí Minh

Hàngkhô

156

HK 234

Phân xưởng hàng khô,Công ty TNHH thương mại Nam Mai

78B Quốc lộ 13,phường 26, quận BìnhThạnhtpHồ Chí Minh

Hàngkhô

157

HK 220

Công ty TNHH HuySơn

7/1A Trần Nãoquận 2,tpHồ Chí Minh

Hàngkhô

158

DL 163

Công ty TNHH ViệtNam Norther Viking Technologies

Khu công nghiệp TânThới Hiệpquận 12, tp.Hồ Chí Minh

Đông lạnh

159

DL 175

Công ty TNHH thực phẩm công nghiệp HUAHEONG Việt Nam

D3A - D3BKCN LêMinh Xuânhuyện BìnhChánhtpHồ Chí Minh

Đông lạnh

160

DL 176

Công ty TNHH thương mại chế biến thực phẩmVĩnh Lộc

Lô C38/I - Lô C39/I,đường số 7, khu côngnghiệp Vĩnh LộchuyệnBình ChánhtpHồ ChíMinh

Đông lạnh

161

DL 62

Công ty Cổ Phần Thực phẩm Cholimex

Lô C40-43/IC51-55/IIđường số 7, KCN VĩnhLộcHuyện BìnhChánhTP.HCM

Đông lạnh

162

DL 189

Nhà máy CBTP số 2 -Công ty cổ phần đầu tư thương mại thuỷ sản(INCOMFISH)

A77/Iđường số 7, khuCN Vĩnh LộcquậnBình TântpHồ ChíMinh

Đông lạnh

163

HK 187

Nhà máy CBTP số 5 -Công ty cổ phần đầu tư thương mại thuỷ sản(INCOMFISH)

A77/Iđường số 7, khuCN Vĩnh LộcquậnBình TântpHồ ChíMinh

Hàngkhô

164

TpHồChí Minh

NM 188

Nhà máy CBTP số 4 -Công ty cổ phần đầu tư thương mại thuỷ sản(INCOMFISH)

A77/Iđường số 7, khuCN Vĩnh LộcquậnBình TântpHồ ChíMinh

Nướcmắm

165

DL 193

Công ty TNHH sản xuất thương mại XNK Việt Nhật

C34/Iđường số 2G,khu CN Vĩnh Lộc,huyện Bình Chánhtp.Hồ Chí Minh

Đông lạnh

166

DL 202

Công ty TNHH Thái Bình Dương

74 An Dương Vương,phường 16, quận 8, tp.Hồ Chí Minh

Đông lạnh

167

HK 216

Công ty TNHH Hải sảnAn Lạc

530 Kinh DươngVươngPhường AnLạcQuận Bình Tân,TpHồ Chí Minh

Hàngkhô

168

HK 215

Công ty TNHH sản xuất thương mại ViệtPhương

118/3 quốc lộ 13, khuphố 3, phường HiệpBình Phướcquận ThủĐứcthành phố Hồ ChíMinh

Hàngkhô

169

DL 227

Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu TânBình

1/1 Trường Chinhquận Tân Phúthànhphố Hồ Chí Minh

Đông lạnh

170

DL 279

Công ty TNHH nônghải sản thương mại dịch vụ Thiên Tuế

Đường số 4, khu côngnghiệp Tân Bình,phường Tây Thạnh,quận Tân PhúTpHồChí Minh

Đông lạnh

171

DL 355

Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Vạn Đức

Đường 2FKhu côngnghiệp Vĩnh LộchuyệnBình ChánhTpHồ ChíMinh

Đông lạnh

172

DL 364

Xí nghiệp đông lạnhThắng Lợi - Công ty Cổ phần kinh doanh thuỷ hải sản Sài Gòn

 4-6-8 đường 1A,KCN Tân TạophườngTân Tạo Aquận BìnhTân , TpHồ Chí Minh

Đông lạnh

173

DL 366

Công ty Cổ phần Hải Sản S.G

Lô C24-24b/IIĐường2FKCN Vĩnh Lộc,Bình ChánhTpHồ ChíMinh.

Đông lạnh

174

DL 346

Công ty TNHH chế biến thuỷ sản và thực phẩm Thành Hải

25 đường số 1, KCNTân Tạoquận BìnhTânTpHồ Chí Minh

Đông lạnh

175

HK 300

Công ty TNHH SeafoodVN

1/97/29, khu phố 5,phường Đông HưngThuậnquận 12, tpHồChí Minh

Hàngkhô

176

DH 226

Phân xưởng chế biến đồ hộpCông ty TNHHToàn Thắng (Everwin)

Đường ALô Ekhucông nghiệp BìnhChiểuquận Thủ Đức,tpHồ Chí Minh

Đồ hộp

177

NM 331

Công ty TNHHSX-TM-DV Minh Hà

Lô C 42 B/1 Đường số7, KCN Vĩnh LộcBìnhChánhtpHồ Chí Minh

Nướcmắm

178

DL 378

Doanh nghiệp tư nhânsản xuất Thương mại Vĩnh Trân

Q42-43-44 KTTCNấp1, đường số 15, xã TânNhựthuyện BìnhChánhTpHồ ChíMinh

Đông lạnh

179

TpHồChí Minh

DL 379

Nhà máy đông lạnh -Công ty TNHH Thương mại Hoàng Hà

Lô III-22, đường19/5AKhu công nghiệpTân Bìnhquận TânPhúthành phố Hồ ChíMinh.

Đông lạnh

180

DL 381

Công ty cổ phần Trang

Lô A-14bKhu côngnghiệp Hiệp Phước,huyện Nhà Bèthànhphố Hồ Chí Minh

Đông lạnh

181

DL 368

Nhà máy CBTP số 3 -Công ty cổ phần đầu tư thương mại thuỷ sản(INCOMFISH)

Lô A77/Iđường số 7,Khu Công nghiệp VĩnhLộcquận Bình Tân,thành phố Hồ Chí Minh

Đông lạnh

182

DL 389

Công ty TNHH Thực phẩm Xuất khẩu Hai Thanh

Lô A-14AKhu Côngnghiệp Hiệp Phước,huyện Nhà Bèthànhphố Hồ Chí Minh

Đông lạnh

183

DL 390

Xí nghiệp chế biến hải sản Phước Hưng -Công ty CP thực phẩm xuất khẩu Vạn Đức

Đường số 6, Khu Côngnghiệp Vĩnh LộchuyệnBình Chánhthành phốHồ Chí Minh

Đông lạnh

184

HK 392

Công ty TNHH ThuậnNghĩa

B22/463R Trần ĐạiNghĩaấp 2, Tân Nhựt,Q.Bình ChánhTp.HồChí Minh

Hàngkhô

185

DL 102

Công ty Cổ phần Hải sản Bình Đông

49 Bến Bình Đông,phường 11, quận 8, tp.Hồ Chí Minh

Đông lạnh

186

DL 271

Phân xưởng 1 - Công ty TNHH TM SXHoàng Cầm

109A Hồ Học Lãm,Phường An LạcQuậnBình TântpHồ ChíMinh

Đông lạnh

187

HK 417

Công ty TNHH Nônghải sản thương mại dịch vụ Thiên Tuế - Phân xưởng hàng khô

Đường số 4, Khu côngnghiệp Tân Bình,phường Tây Thạnh,Quận Tân PhúTp HồChí Minh

Hàngkhô

188

Long An

DL 54

Phân xưởng sản xuất đông lạnhCông ty Cổ phần thuỷ sản và XNKLong An

31, Nguyễn Thị Bảy,phường 6, thị xã TânAntỉnh Long An

Đông lạnh

189

DL 353

Công ty TNHH TânThành Lợi

546/1 Bình Cang 1,Bình Thạnhhuyện ThủThừatỉnh Long An

Đông lạnh

190

DL 404

Phân xưởng Cấp đông -Công ty đồ hộp Việt Cường

Xã Nhựt ChánhhuyệnBến Lứctỉnh Long An.

Đông lạnh

191

DH 66

Công ty TNHH Thái Royal

ấp 1, xã Nhựt Chánh,huyện Bến LứctỉnhLong An

Đồ hộp

192

DH 165

Công ty Đồ hộp ViệtCường

ấp 1, xã Nhựt Chánh,huyện Bến LứctỉnhLong An

Đồ hộp

193

DH 174

Xí nghiệp chế biến trái cây FOODTECH

ấp 1, xã Nhựt Chánh,huyện Bến LứctỉnhLong An

Đồ hộp

194

NM 56

Doanh nghiệp tư nhân nước chấm Thanh Nhã

48/4B ấp 3, xã AnThanhhuyện Bến Lức,tỉnh Long An

Nướcmắm

195

Bến Tre

DL 19

Chi nhánh công tyTNHH Đồng BằngXanh tỉnh Bến Tre

ấp 3, xã An HóahuyệnChâu Thànhtỉnh BếnTre

Đông lạnh

196

DL 84

Công ty cổ phần thuỷ sản Bến Tre

457C Nguyễn ĐìnhChiểuphường 8, thị xãBến Tretỉnh Bến Tre

Đông lạnh

197

DL 86

Phân xưởng 2, Nhàmáy chế biến thuỷ sản Ba Lai – Công ty XNKLâm Thuỷ sản Bến Tre

71 Lô BQuốc lộ 60,Thị trấn Châu Thành,huyện Châu ThànhBếnTre

Đông lạnh

198

DL 22

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thuỷ sản BếnTre

Xã Tân ThạchhuyệnChâu Thànhtỉnh BếnTre

Đông lạnh

199

DL 28

Xí nghiệp thuỷ sản Ba Tri

ấp 8, xã An Thuỷ,huyện Ba Tritỉnh BếnTre

Đông lạnh

200

DL 333

Nhà máy CBTS Ba LaiCty XNK Lâm TS Bến Tre (FAQUIMEX)

Số 71 khu phố 3, thịtrấn Châu ThànhhuyệnChâu Thànhtỉnh BếnTre

Đông lạnh

201

HK 182

Phân xưởng hàng khô -Chi nhánh Công tyTNHH Thương mạiThuỷ sản Thái BìnhDương - Bến Tre

Khu phố 3, thị trấn BìnhĐạihuyện Bình Đại,tỉnh Bến Tre

Hàngkhô

202

Tiền Giang

DL 21

Công ty TNHH An Lạc

ấp Phong ThuậnXãTân Mỹ ChánhtpMỹThotỉnh Tiền Giang

Đông lạnh

203

DL 27

Công ty TNHH Châu á

 38, 39, Khu côngnghiệp Mỹ ThotpMỹThotỉnh Tiền Giang

Đông lạnh

204

DL 121

Công ty TNHH CBTPvà thương mại Ngọc Hà

ấp Hộixã Kim Sơn,huyện Châu ThànhtỉnhTiền Giang

Đông lạnh

205

DL 127

Công ty TNHH Thương mại Sông Tiền

ấp Tân Thuậnxã BìnhĐứchuyện ChâuThànhtỉnh Tiền Giang

Đông lạnh

206

DL 252

Công ty TNHH thương mại chế biến nông thuỷ hải sản và thực phẩm XK Việt Phú

 34 - 36, Khu côngnghiệp Mỹ ThohuyệnChâu Thànhtỉnh TiềnGiang

Đông lạnh

207

DL 299

Phân xưởng sản xuấtchả cáCông ty TNHH BADAVINA

 52, Khu Côngnghiệp Mỹ ThoTiềnGiang

Đông lạnh

208

DL 308

Công ty Cổ phần Hùng Vương

 44, khu công nghiệpMỹ ThotpMỹ Tho,tỉnh Tiền Giang

Đông lạnh

209

DL 354

Công ty Cổ phần Gò Đàng

 45, Khu công nghiệpMỹ Thohuyện ChâuThànhtỉnh Tiền Giang

Đông lạnh

210

DH 323

Xí nghiệp Đồ hộp áChâuCông ty TNHH xuất nhập khẩu Đồ hộp á Châu

ấp Đông Hoàxã SongThuậnhuyện ChâuThànhtỉnh Tiền Giang

Đồ hộp

211

DL 380

Công ty TNHH Thương mại thuỷ sản Việt Đức

 45BKhu côngnghiệp Mỹ ThohuyệnChâu Thànhtỉnh TiềnGiang

Đông lạnh

212

DL 386

Công ty Cổ phần Hùng Vương - Phân xưởng II

 45-46, Khu côngnghiệp Mỹ ThotpMỹThotỉnh Tiền Giang

Đông lạnh

213

Tiền Giang

DL 405

Công ty cổ phần thuỷ sản Vinh Quang

 37- 40 KCN MỹThothành phố MỹThotỉnh Tiền Giang

Đông lạnh

214

DL 416

Công ty TNHH chế biến thuỷ sản Kim Sơn

09 ấp Hộixã Kim Sơn,huyện Châu Thành,Tỉnh Tiền Giang

Đông lạnh

IVKhu vực Trung tâm CLATVS&TYTS vùng 5

215

Sóc Trăng

DL 132

Công ty cổ phần thực phẩm SAOTA (FIMEXVN)

Km 2132, Quốc lộ 1A,Phường 2, TxSócTrăngtỉnh Sóc Trăng

Đông lạnh

216

DL 162

Xí nghiệp Đông lạnhTân Long - Công ty Cổ phần thuỷ sản SócTrăng

119 Quốc lộ 1A,phường 7, thị xã SócTrăngtỉnh Sóc Trăng

Đông lạnh

217

DL 23

Xí nghiệp chế biến thuỷ sản Khánh Lợi - Công ty Cổ phần chế biến thuỷ sản út Xi

Hương lộ Mỹ Tú,phường 7, TxSócTrăngSóc Trăng

Đông lạnh

218

DL 44

 Công ty TNHH một thành viên Ngọc Thái

ấp Ngãi Hội 2, xã ĐạiNgãihuyện Long Phú,tỉnh Sóc Trăng

Đông lạnh

219

DL 117

Công ty TNHH Kim Anh

49 quốc lộ 1Aphường2, Tx Sóc TrăngtỉnhSóc Trăng

Đông lạnh

220

DL 159

Xí nghiệp CBTP TháiTân - Công ty TNHH Kim Anh

145 Quốc lộ 1A,phường 7, tx SócTrăngtỉnh Sóc Trăng

Đông lạnh

221

DL 199

Xí nghiệp thuỷ sảnSAOTA

89 quốc lộ 1Aphường2, thị xã Sóc Trăng,tỉnh Sóc Trăng

Đông lạnh

222

DL 181

Công ty TNHH PhươngNam

Km 2127, quốc lộ 1A,phường 7, tx SócTrăngtỉnh Sóc Trăng

Đông lạnh

223

DL 208

Công ty TNHH mộtthành viên Ngọc Thu

147 Quốc lộ 1A,phường 7, thị xã SócTrăngtỉnh Sóc Trăng

Đông lạnh

224

DL 229

Xí nghiệp đông lạnh Phát Đạt - Công ty Cổ phần thuỷ sản Sóc Trăng

119, quốc lộ 1A,phường 7, thị xã SócTrăngtỉnh Sóc Trăng

Đông lạnh

225

DL 322

Xí nghiệp chế biến thuỷ sản Hoàng Phương,Công ty cổ phần chế biến thuỷ sản út Xi

Tỉnh lộ 8, xã Tài Văn,huyện Mỹ XuyêntỉnhSóc Trăng

Đông lạnh

226

DL 406

Công ty TNHH chế biến hải sản xuất khẩuKhánh Hoàng

ấp Cảng Trần ĐềxãTrung BìnhhuyệnLong Phútỉnh SócTrăng.

Đông lạnh

227

DL 414

Chi nhánh Công tyTNHH Phương Nam-Xí nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu Miền Tây

Số 199AQuốc lộ 1A,phường 7, thị xã SócTrăngtỉnh Sóc Trăng

Đông lạnh

228

Cà Mau

DL 29

Phân xưởng 2 - Công ty Cổ phần XNK thuỷ sản Năm Căn

Số 3, đường Sân Bay,Thị trấn Năm Căn,huyện Năm CăntỉnhCà Mau

Đông lạnh

229

DL 25

Xí nghiệp 2 - Công tyCBTS&XNK Cà Mau(CAMIMEX - II)

333 Cao Thắngkhóm2, phường 8, Tp CàMautỉnh Cà Mau

Đông lạnh

230

Cà Mau

DL 113

Nhà máy chế biến đông lạnh Cảng Cá Cà Mau -Công ty Cổ phầnCB&DVTS Cà Mau

Số 04, đường NguyễnCông Trứphường 8,tpCà Mautỉnh CàMau

Đông lạnh

231

DL 116

Công ty TNHH NhậtĐức

234 Quốc lộ 1AXãĐịnh BìnhTp Cà Mau,tỉnh Cà Mau

Đông lạnh

232

DL 178

Xí nghịêp 4 - Công tyCBTS và XNK Cà Mau

333 Cao Thắngkhóm2, phường 8, Tp CàMautỉnh Cà Mau

Đông lạnh

233

DL 83

Công ty TNHH chế biến Cá xuất khẩu CàMau

969 Lý Thường Kiệt,phường 6, Tp Cà mau,tỉnh Cà Mau

Đông lạnh

234

DL 72

Công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩuthuỷ sản CADOVIMEX

Thị trấn Cái Đôi Vàm,huyện Phú Tântỉnh CàMau

Đông lạnh

235

DL 97

Xí nghiệp CB hàng XKTân Thành - Công tynông sản thực phẩmXNK Cà Mau

969 Lý Thường Kiệt,phường 6, Tp Cà Mau,tỉnh Cà Mau

Đông lạnh

236

DL 118

Xí nghiệp chế biến mặt hàng mới NF - Công ty Cổ phần thuỷ sản CàMau

Số 8 đường Cao Thắng,phường 8, tpCà Mau,tỉnh Cà Mau

Đông lạnh

237

DL 231

Xí nghiệp chế biến thuỷ sản Đầm Dơi - Công ty Cổ phần thuỷ sản CàMau

Khóm 4, Thị trấn ĐầmDơihuyện Đầm Dơi,tỉnh Cà Mau.

Đông lạnh

238

DL 130

Công ty cổ phầnCBTSXK Minh Hải(JOSTOCO)

09 Cao Thắngkhóm 2,phường 8, tpCà Mau,tỉnh Cà Mau

Đông lạnh

239

DL 145

Công ty cổ phần thuỷ hải sản Minh Phú

Khu công nghiệpphường 8, thành phố CàMautỉnh Cà Mau

Đông lạnh

240

DL 196

Phân xưởng 2, Xí nghiệp chế biến mặthàng mới NF - Công ty Cổ phần thuỷ sản CàMau

Số 8 đường Cao Thắng,phường 8, tpCà Mau,tỉnh Cà Mau

Đông lạnh

241

DL 200

Công ty TNHH kinh doanh CBTS và XNKQuốc Việt

444 Lý thường Kiệt,Phường 6, tpCà Mau,tỉnh Cà Mau

Đông lạnh

242

DL 201

Xí nghịêp kinh doanh CBTS XK Ngọc Sinh

Xã Khánh Anhuyện UMinhtỉnh Cà Mau

Đông lạnh

243

DL 180

Xí nghiệp CBTSXK Phú Tân - Công ty Cổ phần chế biến & XNK thuỷ sảnCADOVIMEX

Thị trấn Cái Đôi Vàm,huyện Phú Tântỉnh CàMau

Đông lạnh

244

DL 85

Xí nghiệp CBTSXKNam Long - Công ty Cổ phần chế biến &XNK Thuỷ sản CADOVIMEX

Xã Trần ThớihuyệnCái Nướctỉnh Cà Mau

Đông lạnh

245

DL 321

Công ty TNHH CBTS Minh Quí

Khu công nghiệpphường 8, tpCà Mau,tỉnh Cà Mau

Đông lạnh

246

Cà Mau

DL 294

Công ty TNHH CBTSvà XNK Phú Cường

454 Lý Thường Kiệt,phường 6, tpCà Mau,tỉnh Cà Mau

Đông lạnh

247

DL 295

Nhà máy chế biến chảcá Sông Đốc - Xí nghiệp Dịch vụ Thuỷ sản Sông Đốc - Công ty Khai thác và dịch vụthuỷ sản Cà Mau

Khu vực 4, thị trấnSông Đốchuyện TrầnVăn Thờitỉnh Cà Mau

Đông lạnh

248

DL 230

Phân xưởng 1, Công ty Cổ phần XNK thuỷ sảnNăm Căn

Số 3, đường Sân Bay,Thị trấn Năm Căn,huyện Năm CăntỉnhCà Mau

Đông lạnh

249

DL 348

Công ty CP thực phẩmTSXK Cà Mau

ấp Năm Đảmxã LươngThế Trânhuyện CáiNước, tỉnh Cà Mau

Đông lạnh

250

DL 351

Xí nghiệp đông lạnh CàMau V - Công ty chế biến thuỷ sản và XNKCà Mau

999 Lý Thường Kiệt,phường 6, TpCà Mau,tỉnh Cà Mau

Đông lạnh

251

DL 375

Công ty Cổ phần Chế biến thuỷ sản xuất nhập khẩu Sông Đốc

169 thị trấn Sông Đốc,khóm 7, huyện TrầnVăn Thờitỉnh Cà Mau.

Đông lạnh

252

DL 391

Công ty Cổ phần chế biến & xuất nhập khẩu thuỷ sản Thanh Đoàn

01ATrương PhùngXuânKhóm 7, Phường8, TpCà Mautỉnh CàMau

Đông lạnh

253

DL 401

Công ty cổ phần chế biến thuỷ sản xuất khẩu Tắc Vân

180A ấp Cây Trâm A,xã Định BìnhThànhphố Cà Mautỉnh CàMau

Đông lạnh

254

Bạc Liêu

DL 161

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Vĩnh Lợi

Quốc lộ 1Athị trấnHòa Bìnhhuyện HòaBìnhtỉnh Bạc Liêu

Đông lạnh

255

DL 99

Công ty xuất nhập khẩutổng hợp Giá Rai(GIRIMEX)

ấp 5, Quốc lộ 1Athịtrấn Hộ PhònghuyệnGiá Raitỉnh Bạc Liêu

Đông lạnh

256

DL 78

Xí nghiệp chế biến thuỷ sản XK Bạc LiêuCông ty cổ phần thuỷ sản Minh Hải

Km 2184, quốc lộ 1A,Trà Khathị xã BạcLiêutỉnh Bạc liêu

Đông lạnh

257

DL 124

Công ty TNHH thuỷ sản NIGICO

Quốc lộ 1Athị trấn HộPhònghuyện Giá Rai,tỉnh Bạc Liêu

Đông lạnh

258

DL 240

Công ty Cổ Phần Thuỷ sản Bạc Liêu

Số 89, Quốc lộ 1Aấp2, thị trấn Giá Rai,huyện Giá Raitỉnh BạcLiêu

Đông lạnh

259

DL 204

Phân xưởng 3, Xí nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu Trà Kha

Km 2158, Quốc lộ 1A,phường 8, thị xã BạcLiêutỉnh Bạc Liêu

Đông lạnh

260

DL 349

Chi nhánh Công tyTNHH Grobest & ImeiIndustrial (Vietnam)

ấp Nhàn Dân Bxã TânPhonghuyện Giá Rai,tỉnh Bạc Liêu

Đông lạnh

261

DL 374

Phân xưởng I – Công ty Cổ phần thuỷ sảnMinh Hải -SEAPRODEX Minh Hải

Phường 8, Quốc lộ 1A,thị xã Bạc Liêutỉnh BạcLiêu

Đông lạnh

262

Bạc Liêu

DL 403

Công ty TNHH kinh doanh chế biến thuỷ sản và xuất nhập khẩuMinh Hiếu

Quốc lộ 1Athị trấn GiáRaihuyện Giá RaitỉnhBạc Liêu

Đông lạnh

263

 DL 411

Công ty cổ phần chế biến thuỷ sản - xuất nhập khẩu Việt Cường

Số 99, ấp Kim CấuxãVĩnh Trạchthị xã BạcLiêutỉnh Bạc Liêu

Đông lạnh

IVKhu vực Trung tâm CLATVS&TYTS vùng 6

264

ĐồngTháp

HK 59

 Xí nghiệp thực phẩm Sa GiangCông ty Cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang

281, Nguyễn Huệthị xãSa Đéctỉnh Đồng Tháp

Hàngkhô

265

HK 129

Xí nghiệp bánh phồng tôm Sa Giang 2 - Công ty cổ phần XNK Sa Giang

88/6 Trần Hưng Đạo,thị xã Sa ĐéctỉnhĐồng Tháp

Bánhphồngtôm

266

HK 328

Xí nghiệp bánh phồng tôm Sa Giang 1, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang

Lô CII-3, khu côngnghiệp C Sa Đécthị xãSa Đéctỉnh Đồng Tháp

Bánhphồngtôm

267

DL 101

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thuỷ sản K&K

Quốc lộ 80, ấp BìnhPhú Quớixã BìnhThànhhuyện Lấp Vò,tỉnh Đồng Tháp

Đông lạnh

268

DL 126

Nhà máy đông lạnh thuỷ sản Hùng Cá -Công ty TNHH Hùng Cá

KCN Thanh Bình,huyện Thanh BìnhtỉnhĐồng Tháp

Đông lạnh

269

DL 147

Công ty Cổ phần VĩnhHoàn

Khu công nghiệp TrầnQuốc Toảnquốc lộ 30,phường 11, tpCaoLãnhtỉnh Đồng Tháp

Đông lạnh

270

DL 143

Nhà máy đông lạnhToàn Sáng - Công tyTNHH thương mại Toàn Sáng

ấp Vĩnh Bìnhxã VĩnhThạnhhuyện Lấp Vò,tỉnh Đồng Tháp

Đông lạnh

271

DL 239

Xí nghiệp xuất nhập khẩu thuỷ sản Sa Đéc

Lô VIKhu công nghiệpC Sa Đécthị xã SaĐéctỉnh Đồng Tháp

Đông lạnh

272

DL 61

Phân xưởng 2 - Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn

Khu Công nghiệp TrầnQuốc Toảnquốc lộ 30,phường 11, tpCaoLãnhtỉnh Đồng Tháp

Đông lạnh

273

DL 367

Xí nghiệp chế biến thuỷ sản XK Thanh Hùng-Công ty TNHH Thanh Hùng.

Lô CIII-1, Khu CKCNSa ĐécThị xã Sa ĐécTỉnh Đồng Tháp

Đông lạnh

274

DL 376

Công ty TNHH Thực phẩm QVD - Đồng Tháp

Lô CV1, Khu CKCNSa Đéctỉnh Đồng Tháp

Đông lạnh

275

DL 395

Công ty TNHH sản xuất thương mại Toàn Phát

Quốc lộ 54, xã TânThànhhuyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp

Đông lạnh

276

Cần Thơ

DL 14

Công ty TNHH côngnghiệp thuỷ sản Miền Nam

 2-14, Khu côngnghiệp Trà Nóc 2, quậnÔ MôntpCần Thơ

Đông lạnh

277

DL 15

Công ty TNHH thuỷ sản Biển Đông

Lô II, 18B1-18B2, khucông nghiệp Trà Nóc 2,phường Phước Thới,quận Ô Mônthành phốCần Thơ

Đông lạnh

278

DL 68

Phân xưởng I-Công ty Cổ phần thuỷ sản Bình An

 2.17, Khu côngnghiệp Trà Nóc 2, quậnÔ MôntpCần Thơ

Đông lạnh

279

DL 69

Công ty cổ phần chế biến thuỷ hải sản HiệpThanh

Quốc lộ 91, ấp Thới An,xã Thới ThuậnhuyệnThốt NốttpCần Thơ

Đông lạnh

280

DL 79

Công ty TNHH VĩnhNguyên

 16A9-1, đường số02, Khu Công nghiệpTrà Nóc Iquận BìnhThuỷtpCần Thơ

Đông lạnh

281

DL 134

Công ty cổ phần XNK thuỷ sản Cần Thơ

 4, Khu công nghiệpTrà NócQuận BìnhThuỷtpCần Thơ

Đông lạnh

282

DL 325

Xí nghiệp thuỷ sản xuất khẩu Cần Thơ (CASEAFOOD)

 3, Khu công nghiệpTrà Nócquận BìnhThuỷtpCần Thơ

Đông lạnh

283

DL 77

Công ty Hải sản 404

Đường Lê Hồng Phong,Quận Bình Thuỷtp.Cần Thơ

Đông lạnh

284

DL 183

Công ty Cổ phần Thuỷ sản Mê Kông -MEKONGFISH Co.

Khu công nghiệp TràNócquận Bình Thuỷ,tpCần Thơ

Đông lạnh

285

DH 146

Công ty TNHH Công nghiệp Thực phẩm Pataya (Việt Nam)

Lô số 44, Khu côngnghiệp Trà NócquậnBình ThuỷtpCần Thơ

Đồ hộp

286

DL 345

Công ty TNHH thực phẩm xuất khẩu Nam Hải

 14, Khu chế xuất vàcông nghiệp Trà Nóc,quận Bình Thuỷtp.Cần Thơ

Đông lạnh

287

DL 151

Công ty cổ phần chế biến thực phẩm SôngHậu

ấp 1, xã Thới Hưng,huyện Cờ ĐỏTp.CầnThơ

Đông lạnh

288

DL 185

Công ty TNHH Thuận Hưng - Phân xưởng 1 (THUFICO)

Km 2078 + 300 Quốc lộ1, Phường Ba Láng,quận Cái Răngtp CầnThơ

Đông lạnh

289

DL 306

Công ty TNHH Thuỷ sản Phương Đông

 17Dđường số 5,Khu công nghiệp TràNócquận Bình Thuỷ,tpCần Thơ

Đông lạnh

290

DL 340

Xí nghiệp chế biến thuỷ sản TFC - Công ty TNHH Thuận Hưng (THUFICO)

Khu vực 1, phường BaLángquận Cái Răng,Tp.Cần Thơ

Đông lạnh

291

DL 347

Công ty Cổ phần Basa

ấp Thới Thạnhxã ThớiThuậnhuyện Thốt Nốt,TP.Cần Thơ

Đông lạnh

292

DL 369

Xí nghiệp Thực phẩmMEKONG DELTA -Công ty Cổ phần XNK thuỷ sản Cần Thơ

 02-12 Khu Côngnghiệp Trà Nócquận ÔMôntpCần Thơ

Đông lạnh

293

Cần Thơ

DL 387

Nhà máy đông lạnhThanh Việt - Doanhnghiệp tư nhân ThanhViệt

ấp Thới Thạnhxã ThớiThuậnhuyện Thốt Nốt,thành phố Cần Thơ

Đông lạnh

294

DL 397

Công ty TNHH AnKhang

Lô số 2-9A2, Khu côngnghiệp Trà Nóc II,phường Phước Thới,quận Ô MônTpCầnThơ

Đông lạnh

295

DL 408

Nhà máy đông lạnh thuỷ sản Đại TâyDương N.V-Công tyTNHH Đại Tây Dương

Lô A4, Khu CN -TTCNxã Thới Thuận,huyện Thốt NốtTPCần Thơ

Đông lạnh

296

DL 396

Phân xưởng 2 - Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Sông Hậu

ấp 1, xã Thới Hưng,huyện Cờ ĐỏtpCầnThơ

Đông lạnh

297

HậuGiang

DL 327

Xí nghiệp chế biến hải sản thực phẩm PhúThạnhCông ty TNHHPhú Thạnh

Km 2082 Quốc lộ 1 A,xã Tân Phú Thạnh,huyện Châu Thành A,tỉnh Hậu Giang

Đông lạnh

298

DL 65

Công ty cổ phần thuỷ sản Cafatex

Km 2081, Quốc lộ 1,huyện Châu Thành A,tỉnh Hậu Giang

Đông lạnh

299

DL 141

Xí nghiệp đông lạnhPhú Thạnh - Công tyTNHH Phú Thạnh

690 Quốc lộ 1, xã TânPhú Thạnhhuyện ChâuThành Atỉnh HậuGiang

Đông lạnh

300

DL 186

Công ty TNHH hải sảnViệt Hải

Km 2087 + 500 Quốc lộ1, xã Long Thạnh,huyện Phụng HiệptỉnhHậu Giang

Đông lạnh

301

DL 365

Xí nghiệp thuỷ sản TâyĐô - Công ty Cổ phầnTS CAFATEX

Xã Tân Phú Thạnh,huyện Châu Thành A,tỉnh Hậu Giang.

Đông lạnh

302

Vĩnh Long

DL 36

Công ty TNHH HùngVương Vĩnh Long

197 đường 14/9, khóm6, phường 5, thị xã VĩnhLongtỉnh Vĩnh Long

Đông lạnh

303

Trà Vinh

DL 206

Công ty CP thuỷ sản đông lạnh Long Toàn

Khóm 2, thị trấn DuyênHảihuyện Duyên Hải,tỉnh Trà Vinh

Đông lạnh

304

DL 31

Phân xưởng 2 - Công ty Cổ phần thuỷ sản Cửu Long

36 Bạch Đằngphường4, thị xã Trà VinhtỉnhTrà Vinh

Đông lạnh

305

DL 326

Phân xưởng 1 - Công ty Cổ phần thuỷ sản Cửu Long

36 Bạch Đằngthị xãTrà Vinhtỉnh Trà Vinh

Đông lạnh

306

DL 205

Xí nghiệp chế biến thực phẩm Duyên Hải (COSEAFEX)

Xã Long ToànhuyệnDuyên Hảitỉnh TràVinh

Đông lạnh

307

An Giang

DL 08

Xí nghiệp Đông lạnh 8 - Công ty Cổ phần XNK TS An Giang

Quốc lộ 91, thị trấn AnChâuhuyện ChâuThànhtỉnh An Giang

Đông lạnh

308

DL 07

Xí nghiệp Đông lạnh 7 - Công ty Cổ phần XNK TS An Giang

1234 Trần Hưng Đạo,tpLong Xuyêntỉnh AnGiang

Đông lạnh

309

DL 09

Xí nghiệp đông lạnhAGF 9 - Công ty Cổ phần XNK Thuỷ sảnAn Giang

2222 Trần Hưng Đạo,phường Bình Đứctp.Long Xuyêntỉnh AnGiang

Đông lạnh

310

An Giang

DL 33

Công ty TNHH AnXuyên

09 Hùng Vươngkhucông nghiệp Mỹ Quý,phường Mỹ Quýthànhphố Long XuyêntỉnhAn Giang

Đông lạnh

311

DL 75

Xí nghiệp Việt Thắng -Công ty Cổ phần Việt An

Quốc lộ 91, khómThạnh Anphường MỹThớithành phố LongXuyêntỉnh An Giang

Đông lạnh

312

DL 184

Xí nghiệp đông lạnh thuỷ sản AFIEXCông ty XNK Nông sản thực phẩm An Giang

Quốc lộ 91, xã VĩnhThạnh TrunghuyệnChâu Phútỉnh AnGiang

Đông lạnh

313

DL 152

Nhà máy đông lạnh thuỷ sản Nam Việt-Công ty Cổ phần NamViệt

Khu công nghiệp MỹQuýphường Mỹ Quý,tpLong Xuyêntỉnh AnGiang

Đông lạnh

314

DL 301

Nhà máy rau quả đông lạnh Mỹ LuôngCông ty dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp An Giang

Xã Mỹ LuônghuyệnChợ Mớitỉnh An Giang

Đông lạnh

315

DL 324

Nhà máy đông lạnh thuỷ sản xuất khẩu Tuấn Anh 1, Công tyTNHH Tuấn Anh

99 Hùng Vươngkhucông nghiệp Mĩ Quítp.Long Xuyêntỉnh AnGiang

Đông lạnh

316

DL 359

Xí nghiệp CBTS AnThịnh - Công ty Cổ phần Việt An

Quốc lộ 91, khómThạnh Anphường MỹThớiTpLong Xuyên,tỉnh An Giang

Đông lạnh

317

DL 360

Xí nghiệp chế biến thực phẩm Bình Đức

1245 Trần Hưng Đạo,TpLong XuyêntỉnhAn Giang

Đông lạnh

318

DL 363

Xí nghiệp thực phẩm Bến Cát - Công ty XNK nông sản thực phẩm An Giang

Quốc lộ 91, xã VĩnhThạnh TrunghuyệnChâu Phútỉnh AnGiang

Đông lạnh

319

DL 370

Công ty Cổ phần XNK thuỷ sản Cửu Long An Giang

90 - Hùng Vương,phường Mỹ Quý, thànhphố Long XuyêntỉnhAn Giang

Đông lạnh

320

DL 371

Công ty Cổ phần XNK thuỷ sản AFA

Quốc lộ 91, khóm AnHưng
phường Mỹ Thớithànhphố 
Long Xuyêntỉnh AnGiang

Đông lạnh

321

DL 384

Nhà máy đông lạnh thuỷ sản Thái Bình Dương N.VCông ty Cổ phần Nam Việt

Đường Hùng Vương,khu công nghiệp MỹQuýphường Mỹ Quý,TpLong XuyêntỉnhAn Giang

Đông lạnh

322

KiênGiang

NM 138

Xí nghiệp sản xuất nước mắm Phú Quốc Hưng Thành

Khu phố 5, thị trấnDương ĐônghuyệnPhú Quốctỉnh KiênGiang

Nướcmắm

323

NM 139

Công ty TNHH Khai thác hải sản chế biếnnước mắm Thanh Hà

Khu phố 4, Thị trấnDương Đônghuyện Phú Quốc, tỉnh KiênGiang

Nướcmắm

324

DL 120

Xí nghiệp KISIMEX An Hòa - Công ty Cổ phần Thuỷ sản Kiên Giang (KISIMEX)

13 Ngô Thời Nhiệm,phường An BìnhTp.Rạch Giá, tỉnh KiênGiang

Đông lạnh

325

KiênGiang

DL 110

Xí nghiệp KISIMEXKiên Giang - Công ty Cổ phần Thuỷ sản Kiên Giang (KISIMEX)

62 Ngô Thời Nhiệm,khu phố 7, phường AnBìnhTpRạch Giá,tỉnh Kiên Giang

Đông lạnh

326

DH 60

Chi nhánh Công ty Cổ phần Thực phẩm Trung Sơn Kiên Giang - Phân xưởng Đồ hộp

Khu Công nghiệp Cảngcá Tắc CậuhuyệnChâu Thànhtỉnh KiênGiang

Đồ hộp

327

DH 335

Công ty Cổ phần thực phẩm đóng hộp Kiên Giang (KIFOCAN)

Khu Công nghiệp CảngCá Tắc Cậuxã BìnhAnhuyện Châu Thành,tỉnh Kiên Giang

Đồ hộp

328

DL 166

Xí nghiệp KISIMEX Kiên Lương - Công ty Cổ phần Thuỷ sản Kiên Giang (KISIMEX)

ấp Ba Hònxã DươngHoàhuyện Kiên Lương,tỉnh Kiên Giang

Đông lạnh

329

HK 320

Xí nghiệp KISIMEX Kiên Lương - Công ty Cổ phần Thuỷ sản Kiên Giang (KISIMEX)

ấp Ba Hònxã DươngHoàhuyện Kiên Lương,tỉnh Kiên Giang

Hàngkhô

330

DL 297

Công ty TNHH Kiên Hùng

ấp Tân Điềnxã GiụcTượnghuyện ChâuThànhtỉnh Kiên Giang

Đông lạnh

331

DL 51

Chi nhánh Công tyTNHH Sản xuấtThương mại Việt Phương

Khu công nghiệp Cảngcá Tắc Cậuấp MinhPhongxã Bình An,huyện Châu ThànhtỉnhKiên Giang

Đông lạnh

332

DL 344

PX đông lạnh - Công tyTNHH Huy Nam

KCN cảng cá Tắc Cậu,huyện Châu ThànhtỉnhKiên Giang

Đông lạnh

333

DL 377

Phân xưởng đông lạnh -Công ty TNHH Mai Sao

KCN Cảng cá Tắc Cậu,huyện Châu ThànhtỉnhKiên Giang

Đông lạnh

334

DL 398

Công ty TNHH Bảo Vinh

Khu công nghiệp Cảngcá Tắc CậuhuyệnChâu Thànhtỉnh KiênGiang

Đông lạnh

335

DL 400

Chi nhánh Công ty Cổ phần Thuỷ sản số 4 -Kiên Giang

KCN Cảng Cá Tắc Cậu,huyện Châu ThànhtỉnhKiên Giang

Đông lạnh

336

HK 67

Chi nhánh Công ty Cổ phần Thực phẩm TrungSơn Kiên Giang - Phân xưởng hàng khô

Khu Công nghiệp Cảngcá Tắc CậuhuyệnChâu Thànhtỉnh KiênGiang

Hàngkhô

337

DL 407

Công ty cổ phần chế biến thuỷ sản xuất khẩu Ngô Quyền

326- 328 đường NgôQuyềnTpRạch Giá,tỉnh Kiên Giang

Đông lạnh

338

DL 409

Công ty Cổ phần CBTSXNK Kiên Cường

Khu CN Cảng cá TắcCậuhuyện ChâuThànhtỉnh Kiên Giang.

Đông lạnh

 

Thuộc tính Công văn 1696/CLTY-CL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1696/CLTY-CL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2007
Ngày hiệu lực12/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1696/CLTY-CL

Lược đồ Công văn 1696/CLTY-CL Doanh nghiệp chế biến thủy sản được phép xuất nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1696/CLTY-CL Doanh nghiệp chế biến thủy sản được phép xuất nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1696/CLTY-CL
        Cơ quan ban hànhan toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản, Cục quản lý chất lượng
        Người ký***, Trần Bích Nga
        Ngày ban hành12/07/2007
        Ngày hiệu lực12/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1696/CLTY-CL Doanh nghiệp chế biến thủy sản được phép xuất nhập khẩu

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1696/CLTY-CL Doanh nghiệp chế biến thủy sản được phép xuất nhập khẩu

              • 12/07/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/07/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực