Công văn 1697/LĐTBXH-TCCB

Công văn 1697/LĐTBXH-TCCB năm 2017 báo cáo danh sách công viên chức và người lao động nghỉ hưu năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1697/LĐTBXH-TCCB 2017 danh sách công viên chức người lao động nghỉ hưu 2018


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1697/LĐTBXH-TCCB
V/v báo cáo danh sách CCVC và người lao động nghỉ hưu năm 2018

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2017

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện việc quản lý công chức, viên chức theo quy định tại Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức; chế độ hưu trí theo quy định tại Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức, Nghị định số 29/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị lập danh sách công chức, viên chức và người lao động sẽ nghỉ hưu trong năm 2018 (bao gồm các trường hợp thuộc Bộ và đơn vị quản lý).

Báo cáo và danh sách gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 01/6/2017 (mẫu biểu báo cáo kèm theo)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

TL. B TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trịnh Minh Chí


Tên đơn vị:

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ HƯU NĂM 2018

(Kèm theo Công văn số ……………………   )

STT

H và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức danh trước khi nghỉ hưu

Mã ngch

Thời điểm nghỉ hưu

Ghi chú

Nam

Nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

Thủ trưởng đơn vị

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1697/LĐTBXH-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1697/LĐTBXH-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2017
Ngày hiệu lực05/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1697/LĐTBXH-TCCB 2017 danh sách công viên chức người lao động nghỉ hưu 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1697/LĐTBXH-TCCB 2017 danh sách công viên chức người lao động nghỉ hưu 2018
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1697/LĐTBXH-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýTrịnh Minh Chí
        Ngày ban hành05/05/2017
        Ngày hiệu lực05/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1697/LĐTBXH-TCCB 2017 danh sách công viên chức người lao động nghỉ hưu 2018

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1697/LĐTBXH-TCCB 2017 danh sách công viên chức người lao động nghỉ hưu 2018

           • 05/05/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/05/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực