Công văn 1699/BHXH-CSXH

Công văn 1699/BHXH-CSXH năm 2015 về hướng dẫn giải quyết hưởng trợ cấp theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000 và số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1699/BHXH-CSXH 2015 hướng dẫn giải quyết hưởng trợ cấp


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1699/BHXH-CSXH
V/v hướng dẫn giải quyết hưởng trợ cấp theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000 và số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/6/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động; thực hiện Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với người đang hưởng trước ngày 01/01/2015, BHXH Việt Nam hướng dẫn về giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng đối với người đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ kể từ ngày 01/01/2015 và những trường hợp đủ điều kiện hưởng trước ngày 01/01/2015 nhưng từ ngày 01/01/2015 mới đề nghị giải quyết thực hiện như sau:

- Người đủ điều kiện hưởng trợ cấp kể từ ngày 01/01/2015 đến khi Chính phủ ban hành quy định mới về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng thì mức hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 790.412 đồng/tháng;

- Người đủ điều kiện hưởng trợ cấp trước ngày 01/01/2015 thì mức hưởng trợ cấp thực hiện theo quy định tại thời điểm đủ điều kiện hưởng và được điều chỉnh theo các quy định của chính sách từng thời kỳ.

Trung tâm Công nghệ thông tin căn cứ quy định của chính sách và hướng dẫn tại văn bản này hỗ trợ kỹ thuật để giúp BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện kịp thời.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về BHXH Việt Nam để hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- BHXH Bộ Quốc phòng;
- BHXH Công an nhân dân;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Website BHXH Việt Nam;
- Lưu VT, CSXH (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC




Đỗ Thị Xuân Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1699/BHXH-CSXH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1699/BHXH-CSXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2015
Ngày hiệu lực11/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1699/BHXH-CSXH 2015 hướng dẫn giải quyết hưởng trợ cấp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 1699/BHXH-CSXH 2015 hướng dẫn giải quyết hưởng trợ cấp
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu1699/BHXH-CSXH
     Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
     Người kýĐỗ Thị Xuân Phương
     Ngày ban hành11/05/2015
     Ngày hiệu lực11/05/2015
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBảo hiểm
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Công văn 1699/BHXH-CSXH 2015 hướng dẫn giải quyết hưởng trợ cấp

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1699/BHXH-CSXH 2015 hướng dẫn giải quyết hưởng trợ cấp

         • 11/05/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 11/05/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực