Công văn 1699/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 1699/LĐTBXH-LĐTL về chế độ ăn giữa ca do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1699/LĐTBXH-LĐTL chế độ ăn giữa ca


BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1699/LĐTBXH-LĐTL
V/v chế độ ăn giữa ca

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình

Trả lời công văn số 1741/SGTVT-KHTC ngày 15/12/2010 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện chế độ ăn giữa ca, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm b, khoản 1, mục I Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong các công ty nhà nước thì các tổ chức, đơn vị được phép hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính, sự nghiệp, đảng, đoàn thể, các hội quần chúng tự trang trải về tài chính thuộc phạm vi áp dụng chế độ ăn giữa ca.

Vì vậy, đề nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình căn cứ vào quyết định thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, bộ máy của từng đơn vị cụ thể để xác định việc áp dụng chế độ ăn giữa ca theo đúng quy định của Nhà nước.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình;
- Lưu: VP, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1699/LĐTBXH-LĐTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1699/LĐTBXH-LĐTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/2010
Ngày hiệu lực28/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1699/LĐTBXH-LĐTL

Lược đồ Công văn 1699/LĐTBXH-LĐTL chế độ ăn giữa ca


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1699/LĐTBXH-LĐTL chế độ ăn giữa ca
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1699/LĐTBXH-LĐTL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýTống Thị Minh
        Ngày ban hành28/05/2010
        Ngày hiệu lực28/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1699/LĐTBXH-LĐTL chế độ ăn giữa ca

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1699/LĐTBXH-LĐTL chế độ ăn giữa ca

             • 28/05/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/05/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực