Công văn 1699/SXD-QH

Công văn 1699/SXD-QH hướng dẫn thực hiện Thông tư về công tác khảo sát lập bản đồ phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1699/SXD-QH hướng dẫn thực hiện Thông tư công tác khảo sát lập bản đồ


UBND TỈNH THANH HOÁ
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1699/SXD-QH
V/v Hướng dẫn thực hiện Thông tư của Bộ Xây dựng về công tác khảo sát lập bản đồ phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng.

Thanh Hoá, ngày 11 tháng 7 năm 2011

 

Kinh gửi:

- UBND các huyện, Thành phố, Thị xã.
- Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn.
- Các Sở có liên quan đến công tác quy hoạch, xây dựng.
- Các đơn vị tư vấn thiết kế trên toàn tỉnh.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hoá tại công văn số 4001/UBND-CN ngày 01/7/2011 về việc giao Sở Xây dựng hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011.

Căn cứ Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng về việc: Quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ lập quy hoạch và thiết kế xây dựng.

Sở Xây dựng thông báo tới UBND các Huyện, Thành phố, Thị xã, các Sở ban ngành hữu quan, các đơn vị tư vấn:

1. Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng có phạm vi điều chỉnh đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác đo đạc lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng; Trong đó quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu và tổ chức tư vấn trong việc quản lý chất lượng khảo sát thông qua việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát. Các nội dung quản lý này được thể hiện bằng hệ thống các báo cáo và biên bản kèm theo trong phụ lục của Thông tư.

2. Sở Xây dựng thông báo và hướng dẫn để UBND các Huyện, Thành phố, Thị xã, các Sở ban ngành hữu quan, các đơn vị tư vấn trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hoá căn cứ nội dung trong Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng để tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị gửi ý kiến bằng văn bản về Sở Xây dựng để được hướng dẫn và giải đáp (Nội dung Thông tư được công bố trên Website Bộ Xây dựng www.moc.gov.vn hoặc Website Sở Xây dựng www.sxdthanhhoa.gov.vn )./.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND Tỉnh (b/c);
- Các PGĐ, các phòng, ban Sở
- Lưu QLQH\Hd \ Tn.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Trương Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1699/SXD-QH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1699/SXD-QH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2011
Ngày hiệu lực11/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1699/SXD-QH

Lược đồ Công văn 1699/SXD-QH hướng dẫn thực hiện Thông tư công tác khảo sát lập bản đồ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1699/SXD-QH hướng dẫn thực hiện Thông tư công tác khảo sát lập bản đồ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1699/SXD-QH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýLê Trương Thanh
        Ngày ban hành11/07/2011
        Ngày hiệu lực11/07/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1699/SXD-QH hướng dẫn thực hiện Thông tư công tác khảo sát lập bản đồ

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1699/SXD-QH hướng dẫn thực hiện Thông tư công tác khảo sát lập bản đồ

            • 11/07/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/07/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực