Công văn 1699/VPCP-KGVX

Công văn 1699/VPCP-KGVX xin chủ trương sửa đổi Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1699/VPCP-KGVX xin chủ trương sửa đổi Nghị định 92/2009/NĐ-CP


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1699/VPCP-KGVX
V/v xin chủ trương sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ (công văn số 170/TTr-BNV ngày 06 tháng 01 năm 2012) về việc xin chủ trương sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Nội vụ nắm tình hình về bố trí chức danh hoạt động không chuyên trách ở các địa phương theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP nếu thấy cần thiết sửa đổi, bổ sung, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ liên quan nghiên cứu, đề xuất phù hợp với yêu cầu thực tiễn và các quy định của pháp luật hiện hành, trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nội vụ biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Thủ tướng, các Phó TTg CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT; Trợ lý Thủ tướng; các Vụ: ĐP, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1699/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1699/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/03/2012
Ngày hiệu lực16/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1699/VPCP-KGVX xin chủ trương sửa đổi Nghị định 92/2009/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1699/VPCP-KGVX xin chủ trương sửa đổi Nghị định 92/2009/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1699/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành16/03/2012
        Ngày hiệu lực16/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1699/VPCP-KGVX xin chủ trương sửa đổi Nghị định 92/2009/NĐ-CP

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1699/VPCP-KGVX xin chủ trương sửa đổi Nghị định 92/2009/NĐ-CP

           • 16/03/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/03/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực