Công văn 16999/BGTVT-VT

Công văn 16999/BGTVT-VT năm 2014 hướng dẫn làm rõ và thống nhất thực hiện quy định tại Nghị định 107/2014/NĐ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 16999/BGTVT-VT 2014 hướng dẫn 107/2014/NĐ-CP vi phạm hành chính giao thông đường bộ


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16999/BGTVT-VT
V/v: Hướng dẫn làm rõ và thống nhất thực hiện một số nội dung quy định tại Nghị định số 107/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 17/11/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (sau đây gọi tắt là Nghị định số 107/2014/NĐ-CP).

Để thống nhất khi triển khai thực hiện trong các lực lượng và trên phạm vi toàn quốc, Bộ Giao thông vận tải xin hướng dẫn, làm rõ một số nội dung quy định tại Nghị định số 107/2014/NĐ-CP cụ thể như sau:

1. Đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt xảy ra trước ngày Nghị định số 107/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 01/01/2015) mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét giải quyết thì áp dụng các quy định có lợi cho tổ chức, cá nhân vi phạm.

2. Đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt đã được ban hành hoặc đã được thi hành xong trước thời điểm Nghị định số 107/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 01/01/2015) thì áp dụng quy định tại Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt để giải quyết.

3. Đối với quy định tại Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 107/2014/NĐ-CP sửa đổi Điều 30 Nghị định số 171/2013/NĐ-CP thì hiệu lực thi hành được thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 76 Nghị định số 171/2013/NĐ-CP, cụ thể như sau:

3.1. Việc áp dụng quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 30 để xử phạt cá nhân, tổ chức vi phạm được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

3.2. Việc áp dụng quy định tại Khoản 4 Điều 30 để xử phạt cá nhân, tổ chức vi phạm được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo các lực lượng, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 107/2014/NĐ-CP và nội dung hướng dẫn, làm rõ tại công văn này để thống nhất thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Thứ trưởng Lê Đình Thọ;
- Tổng cục ĐBVN;
- Tổng cục CSQLHC về TTATXH;
- Các Vụ: VT, PC, KCHTGT, ATGT, KHCN;
- Thanh tra Bộ; Văn phòng Bộ;
- Cục Đăng kiểm Việt Nam;
- Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công an tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Sở GTVT;
- Báo Giao thông;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu: VT, V.tải (Phong 5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Thuộc tính Công văn 16999/BGTVT-VT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu16999/BGTVT-VT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2014
Ngày hiệu lực29/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước

Lược đồ Công văn 16999/BGTVT-VT 2014 hướng dẫn 107/2014/NĐ-CP vi phạm hành chính giao thông đường bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 16999/BGTVT-VT 2014 hướng dẫn 107/2014/NĐ-CP vi phạm hành chính giao thông đường bộ
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu16999/BGTVT-VT
     Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
     Người kýNguyễn Hồng Trường
     Ngày ban hành29/12/2014
     Ngày hiệu lực29/12/2014
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 16999/BGTVT-VT 2014 hướng dẫn 107/2014/NĐ-CP vi phạm hành chính giao thông đường bộ

          Lịch sử hiệu lực Công văn 16999/BGTVT-VT 2014 hướng dẫn 107/2014/NĐ-CP vi phạm hành chính giao thông đường bộ

          • 29/12/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 29/12/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực