Công văn 17/BXD-PTĐT

Công văn 17/BXD-PTĐT năm 2019 về các điều kiện để làm chủ đầu tư một số công trình thuộc nguồn vốn phát triển đô thị tỉnh Tuyên Quang do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 17/BXD-PTĐT 2019 điều kiện chủ đầu tư công trình có vốn phát triển đô thị Tuyên Quang


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/BXD-PTĐT
V/v trả lời kiến nghị của ông Phạm Tuấn Hùng tỉnh Tuyên Quang.

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Ông Phạm Tuấn Hùng, Ban QLDA Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2372/VPCP-ĐMDN ngày 26/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của ông Phạm Tuấn Hùng tỉnh Tuyên Quang, nội dung câu hỏi như sau:

Ban QLDA Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang có được giao làm chủ đầu tư một số công trình thuộc nguồn vốn phát triển đô thị không? Nếu được giao Ban Qun lý dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang phải đáp ứng các điều kiện nào.

Vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13: "Chủ đầu tư do người quyết định đầu tư quyết định trước khi lập dự án hoặc khi phê duyệt dự án". Việc xác định chủ đầu tư được thực hiện theo các quy định tại Khoản 2, Điều 7 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. Pháp luật về xây dựng hiện hành không có quy định điều kiện năng lực của chủ đầu tư; chủ đầu tư chịu trách nhiệm theo quy định tại Khoản 4, Điều 7 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Theo đó UBND thành phố Tuyên Quang là cấp thẩm quyền quyết định chủ đầu tư đối với các d án do UBND thành phố Tuyên Quang quyết định đầu tư.

2. Ban Quản lý dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang được UBND thành phố Tuyên Quang thành lập theo Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 và kiện toàn theo các Quyết định: Số 1855/QĐ-UBND ngày 28/7/2015, số 46/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 và số 93/QĐ-UBND ngày 15/4/2016; chỉ được giao thực hiện chức năng quản lý dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang và sẽ tự giải thể khi kết thúc dự án (báo cáo quyết toán dự án được cơ quan thẩm quyền phê duyệt); không phải là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. Việc quyết định cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Ban thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Tuyên Quang.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời ông Phạm Tuấn Hùng về việc giao làm chủ đầu tư một số công trình thuộc nguồn vốn phát triển đô thị đối với Ban Quản lý dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm H
ng Hà (để b/c)
- VPCP (để công khai trên Cổng TTĐT);
- VCCI (để tổng hợp);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VP, PTĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC PTĐT
Nguyễn Tường Văn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 17/BXD-PTĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu17/BXD-PTĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/04/2019
Ngày hiệu lực25/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 17/BXD-PTĐT 2019 điều kiện chủ đầu tư công trình có vốn phát triển đô thị Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 17/BXD-PTĐT 2019 điều kiện chủ đầu tư công trình có vốn phát triển đô thị Tuyên Quang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu17/BXD-PTĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Tường Văn
        Ngày ban hành25/04/2019
        Ngày hiệu lực25/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 17/BXD-PTĐT 2019 điều kiện chủ đầu tư công trình có vốn phát triển đô thị Tuyên Quang

             Lịch sử hiệu lực Công văn 17/BXD-PTĐT 2019 điều kiện chủ đầu tư công trình có vốn phát triển đô thị Tuyên Quang

             • 25/04/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/04/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực