Công văn 17/CT-TTHT

Công văn 17/CT-TTHT năm 2018 về chi phí trả lương cho nhân viên nước ngoài được công ty mẹ phái cử sang Việt Nam làm việc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 17/CT-TTHT 2018 chi phí trả lương cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-TTHT
V/v chi phí trả lương cho nhân viên nước ngoài được công ty mẹ phái cử sang Việt Nam làm việc

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Denso Việt Nam.
(Đ/c: Lô E1, KCN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội)
MST: 0101210878

Trả lời công văn số 52/2017/CV/DMVN ngày 07/12/2017 của Công ty TNHH Denso Việt Nam hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư s 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, quy định:

“Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

...2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

...2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Chi tin lương, tiền công và các khon phải tr khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xut kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chng từ thanh toán theo quy định của pháp luật.

b) Các khoản tiền lương, tin thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các h sơ sau: Hp đng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng qun trị, Tng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tng công ty.

…- Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng với doanh nghiệp nước ngoài trong đó nêu rõ doanh nghiệp Việt Nam phải chịu các chi phí về ch ở cho các chuyên gia nước ngoài trong thời gian công tác ở Việt Nam thì tiền thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam do doanh nghiệp Việt Nam chi trả được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

…"

Căn cứ quy định trên và theo trình bày của Công ty TNHH Denso Việt Nam, Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn theo nguyên tắc như sau:

Trường hợp Công ty mẹ ở nước ngoài cử nhân viên sang Việt Nam giữ chức vụ quản lý, trong văn bản thỏa thuận giữa công ty mẹ ở nước ngoài và công ty tại Việt Nam có quy định công ty tại Việt Nam phải chịu các chi phí tiền lương và các chi phí khác có tính chất tiền lương, tiền công cho các nhân viên này trong thời gian công tác ở Việt Nam, giữa công ty tại Việt Nam và nhân viên được cử sang có ký kết thỏa thuận lao động theo quy định thì khoản chi trả tiền lương, các khoản chi trả khác có tính chất tiền lương, tiền công này do công ty tại Việt Nam chi trả được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng điều kiện khoản chi được trừ quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính nêu trên.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Denso Việt Nam được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng kiểm tra thuế s
1;
- Phòng pháp chế;
- Lưu: VT: TTHT(2)
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 17/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu17/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/01/2018
Ngày hiệu lực02/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 17/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 17/CT-TTHT 2018 chi phí trả lương cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 17/CT-TTHT 2018 chi phí trả lương cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu17/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành02/01/2018
        Ngày hiệu lực02/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 17/CT-TTHT 2018 chi phí trả lương cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Hà Nội

         Lịch sử hiệu lực Công văn 17/CT-TTHT 2018 chi phí trả lương cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Hà Nội

         • 02/01/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 02/01/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực