Công văn 17/CV-BCĐ

Công văn 17/CV-BCĐ năm 2021 về tạm dừng một số hoạt động để tăng cường phòng chống lây lan dịch bệnh COVID-19 do Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 17/CV-BCĐ 2021 tạm dừng một số hoạt động để phòng chống lây lan Covid 19 Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CV-BCĐ
V/v: Tạm dừng một số hoạt động để tăng cường phòng chống lây lan dịch bệnh COVID-19

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện kết luận chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại Hội nghị Thường trực Thành ủy, quát triệt chỉ đạo Ban Chỉ đạo Thành phố, cấp ủy, chính quyền từ Thành phố đến cơ sở về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong những ngày qua, UBND Thành phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường các biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố bao gồm: Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 05/5/2021, Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/5/2021 và Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 12/5/2021, trong đó yêu cầu toàn bộ các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn và xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch.

Trước những diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều địa phương lân cận, các ổ dịch mới phát sinh trên địa bàn Thành phố, tiềm ẩn nguy cơ lây lan lớn trong cộng đồng, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện một số biện pháp sau:

1. Tạm dừng toàn bộ các hoạt động thể thao tập trung đông người, sân golf, các sân tập golf, từ 12 giờ 00 ngày 13/5/2021 đến khi có chỉ đạo mới của Ban Chỉ đạo Thành phố.

2. Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các chỉ đạo của Trung ương và UBND Thành phố, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về công tác phòng chống dịch tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ đang hoạt động trên địa bàn.

3. Trưởng Ban Chỉ đạo các ngành, các cấp, các địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố nếu để xảy ra vi phạm thuộc lĩnh vực, ngành, địa bàn quản lý.

UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19;
- Văn phòng Chính phủ;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy;
- Ban Thường vụ Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Văn phòng Thành ủy;
- UBMTTQVN TP HN;
- Các cơ quan Báo, đài Thành phố;
- VPUBTP: CVP, các PCVP;
- Các phòng, ban trực thuộc VP;
- Lưu : VT, KGVXHLVA

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chử Xuân Dũng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 17/CV-BCĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu17/CV-BCĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2021
Ngày hiệu lực13/05/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 17/CV-BCĐ

Lược đồ Công văn 17/CV-BCĐ 2021 tạm dừng một số hoạt động để phòng chống lây lan Covid 19 Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 17/CV-BCĐ 2021 tạm dừng một số hoạt động để phòng chống lây lan Covid 19 Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu17/CV-BCĐ
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội, chống dịch bệnh COVID-19, Ban Chỉ đạo công tác phòng
        Người ký***, Chử Xuân Dũng
        Ngày ban hành13/05/2021
        Ngày hiệu lực13/05/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 17/CV-BCĐ 2021 tạm dừng một số hoạt động để phòng chống lây lan Covid 19 Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 17/CV-BCĐ 2021 tạm dừng một số hoạt động để phòng chống lây lan Covid 19 Hà Nội

           • 13/05/2021

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/05/2021

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực