Công văn 17/LĐTBXH-TCCB

Công văn 17/LĐTBXH-TCCB năm 2018 về nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 17/LĐTBXH-TCCB 2018 nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/LĐTBXH-TCCB
V/v nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động (ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-LĐTBXH ngày 13/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Bộ yêu cầu các đơn vị chỉ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017 đối với các trường hợp đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định (xét điều kiện thời gian giữ bậc trước sau đó mới đến thành tích đạt được trong công tác chuyên môn), trong đó việc xác định điều kiện thời gian giữ bậc như sau:

1. Đối với ngạch, chức danh nghề nghiệp quy định thời hạn nâng bậc lương thường xuyên là 3 năm: thời điểm xét nâng bậc lương trước thời hạn tính theo thời điểm quyết định bậc lương đang hưởng trong khoảng thời gian từ 02/01/2015 đến 01/01/2016.

2. Đối với ngạch, chức danh nghề nghiệp quy định thời hạn nâng bậc lương thường xuyên là 02 năm: thời điểm xét nâng bậc lương trước thời hạn tính theo thời điểm quyết định bậc lương đang hưởng trong khoảng thời gian từ 02/01/2016 đến 01/01/2017.

Đơn vị đề nghị số lượng nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017 tối đa 10% tổng số công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của đơn vị tính đến thời điểm 31/12/2017 và gửi hồ sơ đề nghị đủ thành phần theo quy định tại Khoản 2, Điều 14 của Quy chế nêu trên về Hội đồng lương của Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 28/02/2018. Đối với những hồ sơ không đầy đủ hoặc sau thời hạn trên sẽ không được xem xét.

Bộ thông báo đ các đơn vị thực hiện, đảm bảo tiến độ thời gian theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);

- TT Doãn Mậu Diệp (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trịnh Minh Chí

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 17/LĐTBXH-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu17/LĐTBXH-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/01/2018
Ngày hiệu lực03/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 17/LĐTBXH-TCCB

Lược đồ Công văn 17/LĐTBXH-TCCB 2018 nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 17/LĐTBXH-TCCB 2018 nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu17/LĐTBXH-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýTrịnh Minh Chí
        Ngày ban hành03/01/2018
        Ngày hiệu lực03/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 17/LĐTBXH-TCCB 2018 nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc

            Lịch sử hiệu lực Công văn 17/LĐTBXH-TCCB 2018 nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc

            • 03/01/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực