Công văn 17/TANDTC-PC

Công văn 17/TANDTC-PC năm 2016 thực hiện Thông tư liên tịch hướng dẫn Luật hôn nhân và gia đình do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 17/TANDTC-PC thực hiện thông tư liên tịch hướng dẫn luật hôn nhân gia đình 2016


TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/TANDTC-PC
V/v: triển khai thực hiện Thông tư liên tịch hướng dn thi hành một squy định của Luật hôn nhân và gia đình

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Tòa án nhân dân cấp cao;
- Các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

 

Ngày 19-6-2014, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 đã thông qua Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13, Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-01-2015. Đtriển khai thi hành thống nhất các quy định của Luật hôn nhân và gia đình, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 06-01-2016 hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình.

Để triển khai thi hành đúng và thống nhất Luật hôn nhân và gia đình và Thông tư liên tịch nêu trên, Tòa án nhân dân tối cao đnghị các đng chí Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao sau khi nhận được Công văn này, cần chỉ đạo, quán triệt ngay tới các Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án trong cơ quan, đơn vị mình và Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thđể triển khai thực hiện.

Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm sao y bản chính Thông tư liên tịch nêu trên gửi cho các Tòa án, các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao và đăng tải toàn văn Thông tư liên tịch nêu trên trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao (www.toaan.gov.vn).

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần được hướng dẫn thì phản ánh về Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học) để Tòa án nhân dân tối cao có giải thích, hướng dẫn kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Trương Hòa Bình, Chánh án TANDTC (để b/c);
- Các Đ/c Phó Chánh án TANDTC;
- Các Đ/c Th
m phán TANDTC;
- Lưu VT (VP, Vụ PC&QLKH).

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 17/TANDTC-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu17/TANDTC-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/01/2016
Ngày hiệu lực20/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 17/TANDTC-PC thực hiện thông tư liên tịch hướng dẫn luật hôn nhân gia đình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 17/TANDTC-PC thực hiện thông tư liên tịch hướng dẫn luật hôn nhân gia đình 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu17/TANDTC-PC
        Cơ quan ban hànhTòa án nhân dân tối cao
        Người kýNguyễn Sơn
        Ngày ban hành20/01/2016
        Ngày hiệu lực20/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 17/TANDTC-PC thực hiện thông tư liên tịch hướng dẫn luật hôn nhân gia đình 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 17/TANDTC-PC thực hiện thông tư liên tịch hướng dẫn luật hôn nhân gia đình 2016

           • 20/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực