Công văn 17/TCT-KK

Công văn 17/TCT-KK năm 2017 vướng mắc về chính sách kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 17/TCT-KK vướng mắc về chính sách kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng 2017


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/TCT-KK
V/v vướng mắc về chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Công ty TNHH Thương mại dịch vụ du lịch Nguyễn Hà
(Đ/c: số 263 Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 9637/CT-KTr2 ngày 29/11/2016 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vướng mắc về chính sách thuế. Sau khi nghiên cứu nội dung vướng mắc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ, khoản 6, Điều 1 Luật 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế GTGT quy định:

“Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định:

“2. Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế

Trường hợp sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung, điều chỉnh được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế.

Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra; nếu người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp và được kiểm tra, thanh tra (liên quan đến thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra) còn sai sót thì người nộp thuế được tự khai bổ sung, điều chỉnh; việc xử lý căn cứ chế độ quy định và nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc khai sót, chưa đúng phải điều chỉnh”.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên: ngày 18/11/2016 Tổng cục Thuế đã có công văn số 5338/TCT-KK gửi Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ du lịch Nguyễn Hà về việc kê khai khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn bỏ sót. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, theo đó nếu người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp và được kiểm tra, thanh tra (liên quan đến thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra) còn sai sót thì người nộp thuế được tự khai bổ sung, điều chỉnh; việc xử lý căn cứ chế độ quy định và nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc khai sót, chưa đúng phải điều chỉnh.

Tổng cục Thuế trả lời để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: CS; PC (TCT);
- Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 17/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu17/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2017
Ngày hiệu lực04/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 17/TCT-KK vướng mắc về chính sách kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 17/TCT-KK vướng mắc về chính sách kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu17/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Đại Trí
        Ngày ban hành04/01/2017
        Ngày hiệu lực04/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 17/TCT-KK vướng mắc về chính sách kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng 2017

            Lịch sử hiệu lực Công văn 17/TCT-KK vướng mắc về chính sách kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng 2017

            • 04/01/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/01/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực