Công văn 170/HTVLNN-BĐH

Công văn 170/HTVLNN-BĐH về việc cấp Tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài do Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 170/HTVLNN-BĐH cấp Tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài


BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
QUỸ HỖ TRỢ VIỆC LÀM
NGOÀI NƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------
-----------

Số: 170/HTVLNN-BĐH
V/v Cấp Tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2009

Kính gửi:

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Ban chỉ đạo Xuất khẩu lao động các huyện nghèo.

Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước đã in các tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết dành cho người lao động Việt Nam đi làm việc tại các thị trường Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia, Ả-rập-xê-út và Macau.

Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước cấp cho các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban chỉ đạo Xuất khẩu lao động các huyện nghèo mỗi loại 30 cuốn làm tài liệu nghiên cứu để nắm bắt những thông tin cơ bản về thị trường lao động ngoài nước nơi người lao động đi làm việc, phục vụ cho công tác tuyên truyền về hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Tài liệu được Quỹ gửi qua đường Bưu điện.

Theo quy định của pháp luật, các tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động được Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước cấp miễn phí cho người lao động. Vì vậy, đề nghị các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (nơi người lao động đăng ký hợp đồng cá nhân) định kỳ hàng quý lập báo cáo và đề nghị Quỹ cấp để cung cấp cho người lao động khi người lao động đến làm thủ tục đăng ký hợp đồng cá nhân tại Sở, theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Mục II, Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008 của Liên Bộ Lao Động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Mọi thông tin liên quan, liên hệ với Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước theo số điện thoại 04.38249517 máy lẻ 505 hoặc 506 để được giải đáp.

Cảm ơn sự hợp tác của Quý Sở và Ban chỉ đạo Xuất khẩu lao động các huyện nghèo.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Thanh Hòa (để b/c);
- Vụ KHTC;
- Cục QLLĐNN(phối hợp t/h);
- Lưu VT, HTVLNN.

TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH
Nguyễn Ngọc Quỳnh

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 170/HTVLNN-BĐH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu170/HTVLNN-BĐH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2009
Ngày hiệu lực15/10/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 170/HTVLNN-BĐH cấp Tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 170/HTVLNN-BĐH cấp Tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu170/HTVLNN-BĐH
        Cơ quan ban hànhQuỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước
        Người kýNguyễn Ngọc Quỳnh
        Ngày ban hành15/10/2009
        Ngày hiệu lực15/10/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 170/HTVLNN-BĐH cấp Tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

             Lịch sử hiệu lực Công văn 170/HTVLNN-BĐH cấp Tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

             • 15/10/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/10/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực