Công văn 170/TTg-KTN

Công văn 170/TTg-KTN năm 2016 về cách tính niên hạn sử dụng của xe taxi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 170/TTg-KTN cách tính niên hạn sử dụng của xe taxi 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 170/TTg-KTN
V/v cách tính niên hạn sử dụng của xe taxi

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 14581/BGTVT-VT ngày 02 tháng 11 năm 2015) và ý kiến của các Bộ, cơ quan: Tư pháp (văn bản số 4401/BTP-PLHSHC ngày 27 tháng 11 năm 2015), Công an (văn bản số 2759/BCA-C67 ngày 04 tháng 12 năm 2015), Công Thương (văn bản số 12061/BCT-CNNg ngày 25 tháng 11 năm 2015), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (văn bản số 8766/UBND-XDGT ngày 09 tháng 12 năm 2015), Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (văn bản số 8332/UBND-ĐTMT ngày 31 tháng 12 năm 2015), Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (văn bản số 474/UBATGTQG ngày 16 tháng 11 năm 2015), Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam (văn bản số 093/HHVT-TV ngày 24 tháng 11 năm 2015) về quy định cách tính niên hạn sử dụng của xe taxi, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo việc xác định niên hạn sử dụng đối với xe taxi được tính từ năm sản xuất; đồng thời nghiên cứu kiến nghị về xác định niên hạn sử dụng xe taxi tính từ năm đăng ký lần đầu trong quá trình sửa đi, bổ sung Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bảo đảm thống nhất với các quy định của pháp luật có liên quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Công an, Tư pháp, Công Thương;
-
UBND các TP: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh;
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, PL;
- Lưu: VT, KTN (3) PVC

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 170/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu170/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2016
Ngày hiệu lực28/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 170/TTg-KTN cách tính niên hạn sử dụng của xe taxi 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 170/TTg-KTN cách tính niên hạn sử dụng của xe taxi 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu170/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành28/01/2016
        Ngày hiệu lực28/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 170/TTg-KTN cách tính niên hạn sử dụng của xe taxi 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 170/TTg-KTN cách tính niên hạn sử dụng của xe taxi 2016

             • 28/01/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/01/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực