Công văn 1706/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 1706/LĐTBXH-LĐTL về nội quy lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1706/LĐTBXH-LDTL nội quy lao động


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1706/LĐTBXH-LĐTL
V/v: nội quy lao động.

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 886/BQL-KCN-HCM ngày 15/4/2011 của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh về áp dụng hình thức kỷ luật sa thải đối với một số hành vi vi phạm của người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1, mục III Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 33/NĐ-CP ngày 02/4/2003 của Chính phủ thì để xử lý kỷ luật lao động phù hợp với mức độ vi phạm của người lao động khi vi phạm một trong các trường hợp quy định tại tiết a, khoản 1 Điều 85 của Bộ luật lao động nêu trên thì người sử dụng lao động căn cứ đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị để quy định cụ thể mức giá trị tài sản bị trộm cắp, tham ô, tiết lộ bí mật công nghệ kinh doanh hoặc có hành vi khác gây thiệt hại được coi là nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của đơn vị trong nội quy lao động để xem xét kỷ luật với hình thức sa thải đối với người lao động sau khi có ý kiến của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp.

Do vậy, đề nghị Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh căn cứ vào đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp và tính chất nghiêm trọng của các hành vi vi phạm của người lao động và ý kiến của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở để xem xét các quy định trong nội dung nội quy lao động của doanh nghiệp.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Ban quản lý khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1706/LĐTBXH-LĐTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1706/LĐTBXH-LĐTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2011
Ngày hiệu lực31/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1706/LĐTBXH-LDTL nội quy lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1706/LĐTBXH-LDTL nội quy lao động
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1706/LĐTBXH-LĐTL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýTống Thị Minh
        Ngày ban hành31/05/2011
        Ngày hiệu lực31/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1706/LĐTBXH-LDTL nội quy lao động

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1706/LĐTBXH-LDTL nội quy lao động

           • 31/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực