Công văn 1707/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 1707/LĐTBXH-LĐTL về chính sách lao động dôi dư do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1707/LĐTBXH-LĐTL chính sách lao động dôi dư


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1707/LĐTBXH-LĐTL
V/v Chính sách lao động dôi dư   

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 583/LĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 21/05/2010 của quý Sở về chế độ lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 3, Điều 8 và khoản 4, Điều 9 Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ thì doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hóa nhưng chưa triển khai thực hiện cổ phần hóa hoặc đang thực hiện theo trình tự, thủ tục chuyển đổi thành công ty cổ phần nhưng dự kiến đến ngày 01/7/2010 chưa có quyết định xác định giá trị doanh nghiệp của cấp có thẩm quyền thì khi chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không phải lập phương án và thực hiện xử lý tài sản, tài chính, sắp xếp lại lao động, sử dụng đất.

Đối với những doanh nghiệp của tỉnh Khánh Hòa thuộc diện cổ phần hóa nhưng chưa thực hiện được trước ngày 01/7/2010 thì khi tạm chuyển sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, doanh nghiệp không phải sắp xếp lại lao động, theo đó không thực hiện chế độ lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP nêu trên.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Huân (để báo cáo);
- Lưu: VP,  Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1707/LĐTBXH-LĐTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1707/LĐTBXH-LĐTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2010
Ngày hiệu lực31/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1707/LĐTBXH-LĐTL chính sách lao động dôi dư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1707/LĐTBXH-LĐTL chính sách lao động dôi dư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1707/LĐTBXH-LĐTL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýTống Thị Minh
        Ngày ban hành31/05/2010
        Ngày hiệu lực31/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1707/LĐTBXH-LĐTL chính sách lao động dôi dư

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1707/LĐTBXH-LĐTL chính sách lao động dôi dư

           • 31/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/05/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực