Công văn 1708/TĐC-QLCLHH

Công văn số 1708/TĐC-QLCLHH về việc kiểm tra việc thực hiện QCVN 02:2008/BKHCN về mũ bảo hiểm do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1708/TĐC-QLCLHH Kiểm tra việc thực hiện QCVN 02:2008/BKHCN mũ bảo hiểm


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
---------------

Số: 1708/TĐC-QLCLHH
V/v: Kiểm tra việc thực hiện QCVN 02:2008/BKHCN về mũ bảo hiểm

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố

Ngày 14/11/2008, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 2850/BKHCN-TTra về việc thanh tra chất lượng mũ bảo hiểm (MBH) và vật tư nông nghiệp theo Chỉ thị số 28/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có nội dung thanh tra, kiểm tra mũ bảo hiểm (MBH) theo QCVN 2: 2008/BKHCN.

Để triển khai thực hiện nghiêm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mbh cho người đi mô tô, xe máy (QCVN2:2008/BKHCN), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) hướng dẫn kiểm tra chất lượng MBH như sau:

1. Kiểm tra trong sản xuất      

a) Cơ sở chưa thực hiện chứng nhận hợp quy mà đã gắn dấu CR lên sản phẩm thì lập biên bản yêu cầu dừng việc gắn dấu CR và không được đưa MBH ra lưu thông. Yêu cầu cơ sở phải thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, ghi nhãn và dấu hợp quy theo đúng quy định mới được đưa ra lưu thông.

b) Cơ sở đã công bố phù hợp tiêu chuẩn và gắn dấu CS lên sản phẩm, chưa đưa ra lưu thông thì yêu cầu cơ sở không được đưa sản phẩm gắn dấu CS ra lưu thông. Cơ sở phải thống kê số lượng MBH còn tồn, báo cáo Chi cục TCĐLCL.

c) Cơ sở đã chứng nhận hợp quy nhưng chưa công bố hợp quy tại Chi cục TCĐLCL thì yêu cầu cơ sở thực hiện công bố hợp quy trong thời hạn ấn định.

d) Cơ sở đã chứng nhận hợp quy cho một hoặc một số kiểu MBH nhưng còn sản xuất các kiểu MBH khác thì yêu cầu không được lưu thông các kiểu MBH khác đó, phải thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy cho kiểu MBH đó mới được tiếp tục lưu thông.

2. Kiểm tra trong lưu thông

2.1. Kiểm tra và phát hiện các trường hợp sau:

a) Mũ bảo hiểm không có dấu CS hoặc không có dấu CR hoặc không có tem “đã kiểm tra”;

b) Mũ bảo hiểm có dấu CS hoặc dấu CR, hoặc tem “đã kiểm tra” nhưng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có nhãn mũ đủ thông tin theo QCVN 2:2008/BKHCN;

c) Mũ bảo hiểm có dấu CS hoặc tem “đã kiểm tra” nhưng nhãn ghi thời gian sản xuất hoặc nhập khẩu sau ngày 15/11/2008;

d) Mũ bảo hiểm có dấu CR nhưng doanh nghiệp chưa thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy.

Các trường hợp trên, đều phải tạm đình chỉ lưu thông và kiến nghị Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Quản lý thị trường xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

2.2. MBH đã được công bố phù hợp tiêu chuẩn và gắn dấu CS hoặc MBH có gắn tem “đã kiểm tra” được đưa ra lưu thông trên thị trường trước ngày 15/11/2008 (căn cứ vào thời gian sản xuất, nhập khẩu ghi trên nhãn mũ) thì vẫn tiếp tục được lưu thông. Đoàn kiểm tra yêu cầu các cơ sở kinh doanh thống kê số lượng MBH còn tồn, báo cáo Chi cục TCĐLCL.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Chi cục TCĐLCL tỉnh, thành phố chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, các đại lý, cơ sở buôn bán MBH đóng trên địa bàn quản lý theo các nội dung trên.

Thông tin về Danh sách mũ bảo hiểm đã được chứng nhận hợp quy, đề nghị tham khảo tại website của Tổng cục (http://www.tcvn.gov.vn).

Lưu ý: Danh sách này được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng liên tục cập nhật.

3.2. Thời gian tổ chức kiểm tra từ nay đến ngày 15/12/2008.

3.3. Kết thúc đợt kiểm tra, Chi cục TCĐLCL tổng hợp, lập báo cáo kết quả kiểm tra gồm các nội dung sau:

- Tình hình và kết quả kiểm tra thực hiện QCVN 02:2008/BKHCN tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

- Thống kê các vi phạm và xử lý tại cơ sở sản xuất, kinh doanh (Phụ lục 1)

- Thống kê số lượng mũ bảo hiểm gắn dấu CS, tem “đã kiểm tra” được sản xuất, nhập khẩu trước ngày 15/11/2008 còn tồn trong doanh nghiệp và đang lưu thông (Phụ lục 2).

Đề nghị gửi báo cáo bằng văn bản và bản mềm (Phụ lục 1, 2 sử dụng excel) về địa chỉ sau trước ngày 20/12/2008:

Cục Quản lý Chất lượng hàng hóa

Số 70 Trần Hưng Đạo - Hà Nội

Điện thoại: 04. 39427416; 04.39427409

Fax: 04. 39427418- E-mail: [email protected]

Tổng cục TCĐLCL thông báo để Chi cục TCĐLCL tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Ban chỉ đạo 127 TW(để b/c);
- Thanh tra Bộ (để phối hợp chỉ đạo );
- Cục Quản lý thị trường (để phối hợp chỉ đạo );
- Ban chỉ đạo 127 các tỉnh thành phố (để chỉ đạo):
- Sở KHCN các tỉnh, thành phố (để chỉ đạo) ;
- Lưu: VT, QLCLHH.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Vinh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1708/TĐC-QLCLHH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1708/TĐC-QLCLHH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/11/2008
Ngày hiệu lực24/11/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1708/TĐC-QLCLHH

Lược đồ Công văn 1708/TĐC-QLCLHH Kiểm tra việc thực hiện QCVN 02:2008/BKHCN mũ bảo hiểm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1708/TĐC-QLCLHH Kiểm tra việc thực hiện QCVN 02:2008/BKHCN mũ bảo hiểm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1708/TĐC-QLCLHH
        Cơ quan ban hànhTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
        Người kýTrần Văn Vinh
        Ngày ban hành24/11/2008
        Ngày hiệu lực24/11/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1708/TĐC-QLCLHH Kiểm tra việc thực hiện QCVN 02:2008/BKHCN mũ bảo hiểm

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1708/TĐC-QLCLHH Kiểm tra việc thực hiện QCVN 02:2008/BKHCN mũ bảo hiểm

              • 24/11/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/11/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực