Công văn 1709/BGDĐT-GDDT

Công văn 1709/BGDĐT-GDDT năm 2020 về thực hiện chính sách đối với trẻ em, học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn học kỳ II năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1709/BGDĐT-GDDT 2020 chính sách học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1709/BGDĐT-GDDT
V/v: Thực hiện chính sách đối với trẻ em, học sinh ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn học kỳ II năm học 2019-2020

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang

Phúc đáp Công văn số 345/SGDĐT-GDTX, GDDT ngày 21/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang về việc xin ý kiến thực hiện chế độ, chính sách học sinh học kỳ II năm học 2019-2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

1. Trong học kỳ II năm học 2019-2020, các chế độ chính sách cho trẻ em, học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vẫn được thực hiện theo các quy định của Nhà nước, bảo đảm đúng định mức, đủ thời gian hưởng (không vượt quá số tháng/năm học theo đúng quy định tại các văn bản về chế độ chính sách hiện hành), thời gian chi trả phù hợp với điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học tại Quyết định số 736/QĐ-BGDĐT ngày 13/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về thời gian giao, nhận gạo theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn, đề nghị thực hiện theo Quyết định số 171/QĐ-TCDT ngày 10/4/2020 về việc gia hạn thời gian xuất gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm 2019-2020.

2. Căn cứ vào tình hình thực tế việc tổ chức dạy học, giáo dục của nhà trường, hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông thống nhất với Ban đại diện cha mẹ trẻ em, học sinh để có phương thức chi trả, cấp phát phù hợp, bảo đảm sử dụng hiệu quả và đúng mục đích.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục dân tộc) để được hướng dẫn giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên, các Sở GD&ĐT (để biết);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);
- Các Vụ/Cục/Dự án thuộc Bộ (để t/h);
- Cổng thông tin điện tử Bộ GD&ĐT (để t/h);
- Lưu: VT, Vụ GDDT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1709/BGDĐT-GDDT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1709/BGDĐT-GDDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2020
Ngày hiệu lực18/05/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(25/05/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1709/BGDĐT-GDDT

Lược đồ Công văn 1709/BGDĐT-GDDT 2020 chính sách học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1709/BGDĐT-GDDT 2020 chính sách học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1709/BGDĐT-GDDT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Hữu Độ
        Ngày ban hành18/05/2020
        Ngày hiệu lực18/05/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (25/05/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1709/BGDĐT-GDDT 2020 chính sách học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1709/BGDĐT-GDDT 2020 chính sách học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn

              • 18/05/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/05/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực