Công văn 1709/TCT-HT

Công văn số 1709/TCT-HT về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với cung cấp dịch vụ giải trí và trò chơi trực tuyến trên mạng internet do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1709/TCT-HT thuế suất thuế GTGT cung cấp dịch vụ giải trí và trò chơi trực tuyến trên mạng internet


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1709/TCT-HT
V/v Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3636/CT-TTHT ngày 8/4/2008 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với cung cấp dịch vụ giải trí và trò chơi trực tuyến trên mạng internet, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại mục II phần B Thông tư số 32/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định thuế suất thuế GTGT 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ:...

“3.17. Dịch vụ bưu điện, bưu chính, viễn thông và internet (trừ dịch vụ bưu chính viễn thông và internet phổ cập theo chương trình của Chính phủ hướng dẫn tại điểm 1.25 mục II phần A Thông tư này...

3.28. Hàng hoá không nêu tại mục II, phần A; Điểm 1,2 mục II, phần B Thông tư này...”

Căn cứ quy định trên, đối với dịch vụ bưu chính viễn thông và internet phổ cập theo chương trình của Chính phủ thuộc diện không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế,
- Ban PC, CS, TTTĐ
- Lưu VT, HT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 1709/TCT-HT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1709/TCT-HT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/05/2008
Ngày hiệu lực02/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1709/TCT-HT

Lược đồ Công văn 1709/TCT-HT thuế suất thuế GTGT cung cấp dịch vụ giải trí và trò chơi trực tuyến trên mạng internet


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1709/TCT-HT thuế suất thuế GTGT cung cấp dịch vụ giải trí và trò chơi trực tuyến trên mạng internet
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1709/TCT-HT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành02/05/2008
        Ngày hiệu lực02/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1709/TCT-HT thuế suất thuế GTGT cung cấp dịch vụ giải trí và trò chơi trực tuyến trên mạng internet

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1709/TCT-HT thuế suất thuế GTGT cung cấp dịch vụ giải trí và trò chơi trực tuyến trên mạng internet

           • 02/05/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/05/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực