Công văn 1709/TTg-CN

Công văn 1709/TTg-CN năm 2018 về phương án lựa chọn nhà thầu tư vấn lập điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1709/TTg-CN 2018 lựa chọn nhà thầu tư vấn lập điều chỉnh Quy hoạch chung Đà Nẵng


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1709/TTg-CN
V/v phương án lựa chọn nhà thầu tư vấn lập điều chnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng.

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2018

           

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại các văn bản: số 8233/UBND-SXD ngày 24 tháng 10 năm 2018 và số 9023/UBND-SKHĐT ngày 19 tháng 11 năm 2018, ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8513/BKHĐT-QLĐT ngày 29 tháng 11 năm 2018), Xây dựng (văn bản số 2823/BXD-QHKT ngày 08 tháng 11 năm 2018) về việc phương án lựa chọn nhà thầu tư vấn lập điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng và Thiết kế chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý áp dụng quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu 2013 để lựa chọn nhà thầu tư vấn lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Thiết kế chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030 như đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng tại các văn bản nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng tại các văn bản nêu trên để chỉ đạo thực hiện lựa chọn nhà thầu tư vấn trong trường hợp đặc biệt đảm bảo chất lượng, tiến độ và theo đúng quy định của pháp luật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NN,
KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN(2b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Thuộc tính Công văn 1709/TTg-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1709/TTg-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2018
Ngày hiệu lực03/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(19/12/2018)

Lược đồ Công văn 1709/TTg-CN 2018 lựa chọn nhà thầu tư vấn lập điều chỉnh Quy hoạch chung Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1709/TTg-CN 2018 lựa chọn nhà thầu tư vấn lập điều chỉnh Quy hoạch chung Đà Nẵng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1709/TTg-CN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành03/12/2018
        Ngày hiệu lực03/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (19/12/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1709/TTg-CN 2018 lựa chọn nhà thầu tư vấn lập điều chỉnh Quy hoạch chung Đà Nẵng

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1709/TTg-CN 2018 lựa chọn nhà thầu tư vấn lập điều chỉnh Quy hoạch chung Đà Nẵng

             • 03/12/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/12/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực