Công văn 171/TCT-PCCS

Công văn số 171/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế

Nội dung toàn văn Công văn 171/TCT-PCCS chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 171/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế 

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2007 

 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh ĐăkLăk

Trả lời công văn số 2912 CT-TH-DT ngày 29/11/2006 của Cục thuế tỉnh ĐăkLăk về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1 Mục IV Phần C Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn doanh thu để tính thu nhập chịu thuế từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất: "được xác định theo giá thực tế chuyển nhượng giữa tổ chức kinh doanh chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất với bên nhận quyền sử dụng đất tại thời điểm chuyển quyền sử dụng đất".

Giá thực tế chuyển nhượng được xác định: a. Theo giá hóa đơn. Trường hợp giá ghi trên hóa đơn hoặc số tiền thực tế nhận được thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định thì giá chuyển nhượng được xác định theo giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, doanh nghiệp ở tỉnh ĐăkLăk thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất có bán một lô đất là 890m2: trong đó diện tích đất chuyên dùng là 795m2 và diện tích đất nông nghiệp là 95m2; giá chuyển nhượng là 144.625.000 đồng (không tách riêng được giá của đất chuyên dùng và đất nông nghiệp); giá do Ủy ban nhân dân tỉnh ĐăkLăk vào thời điểm đó ban hành: đất chuyên dùng là 350.000 đ, đất nông nghiệp là 12.000 đồng thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế từ chuyển quyền được tính theo cách 2 như đã nêu trong công văn số 2912/CT-TH-DT nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 


 Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 171/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu171/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/2007
Ngày hiệu lực09/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 171/TCT-PCCS chính sách thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 171/TCT-PCCS chính sách thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu171/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành09/01/2007
        Ngày hiệu lực09/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 171/TCT-PCCS chính sách thuế

             Lịch sử hiệu lực Công văn 171/TCT-PCCS chính sách thuế

             • 09/01/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/01/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực