Công văn 1710/TCT-PCCS

Công văn 1710/TCT-PCCS về kinh phí công đoàn do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1710/TCT-PCCS kinh phí công đoàn


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1710/TCT- PCCS
V/v: kinh phí công đoàn

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 451/CT-TT1 ngày 6/3/2007 của Cục Thuế tỉnh Bình Định về trích nộp kinh phí công đoàn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 6:4 mục III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn các khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế như sau:

''Trích nộp quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn; chi phí hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của Đảng, đoàn thể tại cơ sở kinh doanh; chi đóng góp hình thành nguồn chiphí quản lý cho cấp trên và đóng góp vào các quỹ của hiệp hội theo chế độ quy định.

Điểm 2b mục I Thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN ngày 8/12/2004 của Bộ Tài chính và Tổng liên đoàn lao động Việt Nanh hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn như sau:

''Các doanh nghiệp trích, nộp kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương, tiền công phải trả cho người lao động và các khoản phụ cấp lương (nếu có) nêu tại điểm c dưới đây”.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên thì khoản trích nộp kinh phí công đoàn theo chế độ quy định được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Doanh nghiệp trích nộp kinh phí,công đoàn bằng 2% qũy tiền lương phải trả cho người lao động và phụ cấp lương (nếu có).

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Định làm việc với tổ chức Công đoàn tại địa phương để xác định mức trích nộp kinh phí công đoàn của các doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Định được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 1710/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1710/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2007
Ngày hiệu lực07/05/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1710/TCT-PCCS

Lược đồ Công văn 1710/TCT-PCCS kinh phí công đoàn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1710/TCT-PCCS kinh phí công đoàn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1710/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành07/05/2007
        Ngày hiệu lực07/05/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1710/TCT-PCCS kinh phí công đoàn

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1710/TCT-PCCS kinh phí công đoàn

            • 07/05/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/05/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực