Công văn 1710/VPCP-KGVX

Công văn 1710/VPCP-KGVX năm 2016 về tin học hóa trong thực hiện giám định thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1710/VPCP-KGVX tin học hóa giám định thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1710/VPCP-KGVX
V/v tin học hóa trong thực hiện giám định thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Bộ Y tế.

 

Xét đ nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (văn bản số 831/BHXH-CSYT ngày 10 tháng 3 năm 2016) về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong giám định, thanh toán bảo hiểm y tế, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý trước ngày 30 tháng 6 năm 2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thiết lập hệ thống giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế kết nối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo him y tế trên toàn quốc.

2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ động quyết định hình thức, chịu trách nhiệm về việc lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực để xây dựng hệ thống và xác định giá dịch vụ theo tinh thần Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

3. Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có cơ sở khám, chữa bệnh chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiêm túc thực hiện việc kết nối dữ liệu với hệ thống giám định, thanh toán của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bộ Y tế tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành, cập nhật các danh Mục dịch vụ dùng chung phục vụ giám định, thanh toán bảo hiểm y tế.

4. Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế trong việc thực hiện tin học hóa khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và chia sẻ đầy đủ các thông tin cần thiết phục vụ công tác quản lý Nhà nước của Bộ Y tế.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KGVX (3).
TY

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1710/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1710/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/03/2016
Ngày hiệu lực16/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Công nghệ thông tin, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1710/VPCP-KGVX tin học hóa giám định thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1710/VPCP-KGVX tin học hóa giám định thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1710/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành16/03/2016
        Ngày hiệu lực16/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Công nghệ thông tin, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1710/VPCP-KGVX tin học hóa giám định thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1710/VPCP-KGVX tin học hóa giám định thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 2016

             • 16/03/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/03/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực