Công văn 1713/VPCP-QHQT

Công văn 1713/VPCP-QHQT tổng kết thực hiện Nghị định 78/2008/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1713/VPCP-QHQT tổng kết thực hiện Nghị định 78/2008/NĐ-CP


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1713/VPCP-QHQT
V/v tổng kết thực hiện Nghị định 78/2008/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp (công văn số 31/BC-BTP ngày 10 tháng 2 năm 2012) về sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định 78/2008/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Tư pháp rà soát, đánh giá tổng thể các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh lĩnh vực hợp tác với nước ngoài về pháp luật; xây dựng đề án tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác hợp tác với nước ngoài về pháp luật. Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp phối hợp cơ quan liên quan, Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài nghiên cứu việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2008/NĐ-CP.

2. Các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong Nghị định 78/2008/NĐ-CP đảm bảo nâng cao hiệu quả công tác hợp tác với nước ngoài về pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: PL, KSTT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). A 111

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1713/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1713/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/03/2012
Ngày hiệu lực16/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1713/VPCP-QHQT tổng kết thực hiện Nghị định 78/2008/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1713/VPCP-QHQT tổng kết thực hiện Nghị định 78/2008/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1713/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVũ Đức Đam
        Ngày ban hành16/03/2012
        Ngày hiệu lực16/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1713/VPCP-QHQT tổng kết thực hiện Nghị định 78/2008/NĐ-CP

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1713/VPCP-QHQT tổng kết thực hiện Nghị định 78/2008/NĐ-CP

             • 16/03/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/03/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực