Công văn 1716/QLCL-CL2

Công văn 1716/QLCL-CL2 năm 2014 tăng cường công tác quản lý hoạt động thương mại biên giới do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1716/QLCL-CL2 2014 tăng cường công tác quản lý hoạt động thương mại biên giới


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1716/QLCL-CL2
V/v tăng cường công tác quản lý hoạt động thương mại biên giới

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và Nghề muối

Phúc đáp Công văn số 1426/CB-TM ngày 08/9/2014 của Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và Nghề muối về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động thương mại biên giới, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau :

Theo phân công của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thú y và Cục Bảo vệ thực vật được giao chịu trách nhiệm chính về công tác kiểm dịch hàng hóa nông lâm thủy sản. Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản chỉ được giao tổ chức kiểm tra chứng nhận an toàn dịch bệnh đối với thủy sản dùng làm thực phẩm xuất khẩu theo quy định của các tổ chức quốc tế hoặc thỏa thuận song phương với nước nhập khẩu (không có hoạt động kiểm dịch tại cửa khẩu biên giới). Trong 8 tháng đầu năm 2014, Cục cũng không nhận được phản ánh về khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác kiểm dịch nêu trên.

Với các lý do nêu trên, đề nghị Quý cơ quan liên hệ với Cục Thú y và Cục Bảo vệ thực vật để có thông tin tổng hợp báo cáo Bộ trưởng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- PCT Trần Bích Nga (để biết);
- Lưu: VT, CL1, CL2.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phùng Hữu Hào

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1716/QLCL-CL2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1716/QLCL-CL2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2014
Ngày hiệu lực10/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1716/QLCL-CL2

Lược đồ Công văn 1716/QLCL-CL2 2014 tăng cường công tác quản lý hoạt động thương mại biên giới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1716/QLCL-CL2 2014 tăng cường công tác quản lý hoạt động thương mại biên giới
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1716/QLCL-CL2
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýPhùng Hữu Hào
        Ngày ban hành10/09/2014
        Ngày hiệu lực10/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1716/QLCL-CL2 2014 tăng cường công tác quản lý hoạt động thương mại biên giới

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1716/QLCL-CL2 2014 tăng cường công tác quản lý hoạt động thương mại biên giới

              • 10/09/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/09/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực