Công văn 1721/BTNMT-TC

Công văn 1721/BTNMT-TC phương thức thực hiện Dự án đo đạc lập bản đồ và quản lý đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1721/BTNMT-TC phương thức thực hiện Dự án đo đạc lập bản đồ


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1721/BTNMT-TC
V/v phương thức thực hiện Dự án đo đạc lập bản đồ và quản lý đất đai

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc

Trả lời Công văn số 346/STNMT-HC ngày 26 tháng 4 năm 2010 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc về thực hiện các dự án đo đạc bản đồ và quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 1 (phạm vi điều chỉnh) của Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 thì các nhiệm vụ về đo đạc bản đồ và quản lý đất đai, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu, do đó không áp dụng Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu. Hiện nay, các nhiệm vụ, dự án về đo đạc bản đồ và quản lý đất đai được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; Thông tư số 105/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại điểm a, mục 2, Thông tư số 105/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước có quy định: Đối với dịch vụ đo đạc đất đai để phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế để quyết định hình thức đấu thầu, hoặc đặt hàng, giao nhiệm vụ. Như vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cần căn cứ vào năng lực triển khai công tác đo đạc bản đồ địa chính của các tổ chức trên địa bàn tỉnh để đề xuất phương thức thực hiện cụ thể phù hợp tình hình thực tế của địa phương, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc xem xét, quyết định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời để Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Mạnh Hiển (để báo cáo);
- Vụ Kế hoạch;
- Tổng cục Quản lý đất đai;
- Lưu VT, Vụ Tài chính Th7.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thị Minh Yến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1721/BTNMT-TC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1721/BTNMT-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2010
Ngày hiệu lực17/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1721/BTNMT-TC phương thức thực hiện Dự án đo đạc lập bản đồ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1721/BTNMT-TC phương thức thực hiện Dự án đo đạc lập bản đồ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1721/BTNMT-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýLê Thị Minh Yến
        Ngày ban hành17/05/2010
        Ngày hiệu lực17/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1721/BTNMT-TC phương thức thực hiện Dự án đo đạc lập bản đồ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1721/BTNMT-TC phương thức thực hiện Dự án đo đạc lập bản đồ

           • 17/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/05/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực