Công văn 1723/UBND-KT

Công văn 1723/UBND-KT tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, ổn định thị trường ngoại hối trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Công văn 1723/UBND-KT ổn định thị trường ngoại hối trên địa bàn thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1723/UBND-KT
V/v Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, ổn định thị trường ngoại hối trên địa bàn Thành phố

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ban Tuyên giáo Thành ủy,
- Ngân hang Nhà nước VN Chi nhánh thành phố Hà Nội;
- Các Sở: Công thương, Tài chính, Thông tin và Truyền thông;
- Công an thành phố Hà Nội;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

 

Thực hiện Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quản lý ngoại hối, Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng; Thông tư số 20/2011/TT-NHNN ngày 29/8/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng được phép, Thông tư số 24/2012/NĐ-CP kinh doanh vàng">16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP UBND Thành phố đã ban hành: công văn số 7526/UBND-KT ngày 07/9/2011 về việc tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ trên địa bàn Thành phố, công văn số 784/UBND-KT ngày 23/01/2013 về việc tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn Thành phố.

Thời gian gần đây (từ sau Tết nguyên đán Quý Tỵ), thị trường ngoại hối và vàng có nhiều biến động, tỷ giá thị trường không chính thức (tự do) và tỷ giá mua bán của các ngân hàng thương mại có xu hướng tăng. Nguyên nhân chủ yếu là do yếu tố tâm lý trước một số ý kiến cho rằng Việt Nam nên phá giá VND để hỗ trợ xuất khẩu và những tin đồn không có cơ sở gây biến động trên thị trường (công văn số 1292/NHNN-QLNH ngày 28/02/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). Để tăng cường phối hợp chỉ đạo, kiểm tra chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ trên địa bàn Thành phố; Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố Hà Nội căn cứ các văn bản nêu trên; Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn hoạt động kinh doanh vàng và ngoại tệ của các tổ chức, đơn vị trên địa bàn Thành phố đúng quy định pháp luật về quản lý ngoại hối và kinh doanh vàng; định kỳ hàng tháng (quý, năm), tổng hợp, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBND Thành phố. Chủ động phối hợp và cung cấp tài liệu liên quan tới các Báo, Đài trung ương và Thành phố để thông tin, tuyên truyền kịp thời ý kiến chỉ đạo, khuyến cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về nội dung nêu trên. Chủ động cung cấp tài liệu liên quan và tham dự các buổi họp báo hàng tuần do Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, để thông tin, tuyên truyền kịp thời ý kiến chỉ đạo, khuyến cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về nội dung nêu trên.

2. Giao Sở Công thương, Sở Tài chính, Công an thành phố Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị chủ động phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố Hà Nội thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn; tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động kinh doanh vàng và ngoại tệ trên địa bàn Thành phố; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi mua bán ngoại tệ trái phép trên thị trường tự do, mua bán vàng trái quy định pháp luật và nhập lậu vàng qua biên giới.

3. UBND các quận, huyện, thị xã chủ động phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn hoạt động tại trụ sở các Ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính, các địa điểm kinh doanh vàng và ngoại tệ trên địa bàn quản lý.

Chủ động phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội và các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, hướng dẫn hoạt động kinh doanh vàng và ngoại tệ của các tổ chức, đơn vị trên địa bàn đúng quy định pháp luật về quản lý ngoại hối và kinh doanh vàng.

4. UBND Thành phố đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy định hướng dư luận và chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố Hà Nội tổ chức tuyên truyền sâu, rộng để các tổ chức và cá nhân trên địa bàn Thành phố nhận thức đúng mục đích, ý nghĩa chủ trương nâng cao tính chuyển đổi của đồng tiền Việt Nam, khắc phục tình trạng Đô la hóa trong nền kinh tế; hiểu đúng chính sách quản lý ngoại hối và kinh doanh vàng, đồng thời huy động được tối đa nguồn lực vàng, ngoại tệ trong xã hội phục vụ phát triển kinh tế xã hội./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
 Nguyễn Huy Tưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1723/UBND-KT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1723/UBND-KT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/03/2013
Ngày hiệu lực 06/03/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1723/UBND-KT ổn định thị trường ngoại hối trên địa bàn thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1723/UBND-KT ổn định thị trường ngoại hối trên địa bàn thành phố Hà Nội
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1723/UBND-KT
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Nguyễn Huy Tưởng
Ngày ban hành 06/03/2013
Ngày hiệu lực 06/03/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1723/UBND-KT ổn định thị trường ngoại hối trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lịch sử hiệu lực Công văn 1723/UBND-KT ổn định thị trường ngoại hối trên địa bàn thành phố Hà Nội

  • 06/03/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 06/03/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực