Công văn 1725/LĐTBXH-VP

Công văn 1725/LĐTBXH-VP xin ý kiến tham khảo xét đề nghị danh hiệu Nhà giáo ưu tú 2012 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1725/LĐTBXH-VP xét đề nghị danh hiệu Nhà giáo ưu tú 2012


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1725/LĐTBXH-VP
V/v: xin ý kiến tham khảo xét đề nghị danh hiệu Nhà giáo ưu tú 2012

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Trường Đại học, Cao đẳng sư phạm dạy Nghề;
- Tổng cục Dạy nghề

 

Thực hiện Công văn số 1189/BGDĐT-VP ngày 05/3/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo Ưu tú lần thứ 12 năm 2012, Bộ đã có Công văn số 761/LĐTBXH-VP ngày 19 tháng 3 năm 2012 gửi Tổng cục Dạy nghề và các Trường Đại học, Cao đẳng thuộc Bộ đề nghị các trường phổ biến các tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 2 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, rà soát cá nhân đủ tiêu chuẩn, thành lập Hội đồng cơ sở xét, lập hồ sơ trình Hội đồng Bộ xét, trình Hội đồng cấp Nhà nước xét, phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo Ưu tú lần thứ 12 năm 2012.

Hiện nay, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ đã nhận được hồ sơ của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định và  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cho 04 cá nhân. Ngày 24 tháng 5 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ký Quyết định số 627/QĐ-LĐTBXH thành lập Hội đồng cấp Bộ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, lần thứ 12 năm 2012 gồm 15 thành viên. Ngày 28/5/2012 Hội đồng đã họp sơ duyệt hồ sơ, căn cứ vào thành tích, đối chiếu tiêu chuẩn theo quy định về danh hiệu Nhà giáo Ưu tú tại Điều 8, Chương II của Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 2 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng thống nhất các cá nhân sau đủ tiêu chuẩn:

1. Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định;

2. Thạc sỹ Nguyễn Thế Mạnh, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định;

3. Tiến sỹ Hoàng Thị Minh Phương, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh;

Theo quy định về quy trình xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú của Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 2 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước khi hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng Nhà nước xét khen thưởng, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ thông báo kết quả sơ duyệt và đề nghị Thủ trưởng các đơn vị cho ý kiến và gửi về Bộ trước ngày 5 tháng 6 năm 2012 để tổng hợp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, TT-TĐ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Lưu Hồng Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1725/LĐTBXH-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1725/LĐTBXH-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2012
Ngày hiệu lực29/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1725/LĐTBXH-VP xét đề nghị danh hiệu Nhà giáo ưu tú 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1725/LĐTBXH-VP xét đề nghị danh hiệu Nhà giáo ưu tú 2012
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1725/LĐTBXH-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýLưu Hồng Sơn
        Ngày ban hành29/05/2012
        Ngày hiệu lực29/05/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1725/LĐTBXH-VP xét đề nghị danh hiệu Nhà giáo ưu tú 2012

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1725/LĐTBXH-VP xét đề nghị danh hiệu Nhà giáo ưu tú 2012

           • 29/05/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/05/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực