Công văn 1726/GDĐT-TC

Công văn 1726/GDĐT-TC năm 2020 hướng dẫn chế độ làm việc đối với giáo viên trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 năm học 2019-2020 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1726/GDĐT-TC 2020 chế độ làm việc giáo viên trong thời gian Covid-19 năm học 2019 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1726/GDĐT-TC
Về hướng dẫn chế độ làm việc đối với giáo viên trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 năm học 2019-2020

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;
- Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông;
- Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên;
- Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc (không bao gồm các trường trung cấp, cao đẳng).

Căn cứ Công văn số 1366/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn một số nội dung về chế độ làm việc, nghỉ hè đối với giáo viên trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 năm học 2019- 2020 (đính kèm);

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Chế độ làm việc của giáo viên cùng với các chế độ chính sách khác liên quan (kiêm nhiệm, thừa giờ...) vẫn thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, vì dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, trong học kỳ II năm học 2019-2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục cho học sinh học tại nhà (tạm dừng đến trường, không dừng học). Qua đó, giáo viên thực hiện các công việc như: dạy học, giáo dục trẻ em/học sinh; kiểm tra đánh giá học sinh,... thông qua các công cụ trực tuyến: qua Internet, trên truyền hình. Do đó, khi xác định chế độ làm việc của giáo viên, Hiệu trưởng các các trường Trung học phổ thông, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cần lưu ý:

a) Căn cứ vào tình hình thực tế việc tổ chức dạy học, giáo dục của nhà trường và các hoạt động cụ thể của giáo viên, hiệu trưởng trao đổi với tổ/nhóm chuyên môn để xác định số tiết thực dạy và tính toán, quy đổi thời gian thực hiện các công việc chuyên môn khác ra tiết dạy, từ đó xác định tổng số tiết dạy của giáo viên (trong đó có cả các tiết quy đổi);

b) Ngoài ra, nếu giáo viên được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình được dùng chung cho nhiều nhóm/lớp, nhiều cấp học thì hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào điều kiện cụ thể và tính chất công việc để tính toán, quy đổi thành số tiết dạy phù hợp đối với giáo viên đó hoặc tính toán, quy đổi cho cả những người cùng tham gia đảm bảo đúng người, đúng việc. Việc quy đổi số tiết dạy của giáo viên phải có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở) hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học phổ thông) theo quy định.

c) Do khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đã điều chỉnh, nên thời gian nghỉ học của giáo viên năm nay sẽ được tính bắt đầu từ sau ngày kết thúc năm học 2019-2020 (theo thời gian thực tế) đến ngày tựu trường năm học 2020-2021. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng trường cũng như các công việc của từng giáo viên, hiệu trưởng bố trí cho giáo viên nghỉ hè hoặc nghỉ hằng năm một cách hợp lý, đảm bảo theo đúng quy định.

3. Việc quy đổi tiết dạy học trực tuyến để xác định tổng số tiết dạy của giáo viên trong học kỳ II năm học 2019-2020 phải đúng với các quy định hiện hành (trong trường hợp có giáo viên có số tiết dạy vượt định mức giờ dạy/năm), cụ thể:

- Khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập quy định: “Định mức giờ dạy/năm đối với giáo viên mầm non; định mức tiết dạy/ năm học đối với giáo viên phổ thông; định mức giờ giảng dạy/năm học đối với giáo viên trung cấp chuyên nghiệp; tiêu chuẩn giờ giảng/năm học đối với giáo viên, giảng viên dạy nghề; định mức giờ chuẩn giảng dạy/năm đối với giảng viên cơ sở giáo dục đại học, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được gọi chung là định mức giờ dạy/năm”.

- Khoản 8 Điều 3 Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập quy định: “Số giờ dạy thêm được tính trả tiền lương dạy thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch này không quá số giờ làm thêm theo quy định của pháp luật”.

- Điểm b Khoản 3 Điều 106 Bộ luật Lao động quy định: Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm”.

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn để Hiệu trưởng, Thủ trưởng các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (kèm CV số 1366);
- Phó GĐ: Ô. Hiếu;
- Phòng GDTrH, GDTX;
- Các Phòng trực thuộc Cơ quan Sở;
- Lưu: VP, TCCB.

GIÁM ĐỐC
Lê Hồng Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1726/GDĐT-TC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1726/GDĐT-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2020
Ngày hiệu lực10/06/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 tháng trước
(12/06/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1726/GDĐT-TC

Lược đồ Công văn 1726/GDĐT-TC 2020 chế độ làm việc giáo viên trong thời gian Covid-19 năm học 2019 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1726/GDĐT-TC 2020 chế độ làm việc giáo viên trong thời gian Covid-19 năm học 2019 2020
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1726/GDĐT-TC
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành10/06/2020
        Ngày hiệu lực10/06/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 tháng trước
        (12/06/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1726/GDĐT-TC 2020 chế độ làm việc giáo viên trong thời gian Covid-19 năm học 2019 2020

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1726/GDĐT-TC 2020 chế độ làm việc giáo viên trong thời gian Covid-19 năm học 2019 2020

           • 10/06/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/06/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực