Công văn 1727/NHCS-TD

Công văn 1727/NHCS-TD năm 2009 về chuyển sang phương thức cho vay ủy thác đối với chương trình cho vay nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ Đồng bằng sông Cửu Long do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1727/NHCS-TD 2009 chuyển sang phương thức cho vay nhà ở Cửu Long


NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1727/NHCS-TD
V/v chuyển sang phương thức cho vay ủy thác đối với chương trình cho vay nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ ĐBSCL.

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2009

 

Kính gửi:

Giám đốc chi nhánh Ngân hàng
Chính sách xã hội các tỉnh: Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang

Thực hiện chủ trương mở rộng cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị -xã hội nhằm tiết giảm các chi phí quản lý cho vay, phát huy sức mạnh của cộng đồng thực hiện xã hội hóa hoạt động tín dụng chính sách, đảm bảo tiền vốn của Nhà nước đến tay người nghèo và các đối tượng chính sách khác, hạn chế rủi ro và giúp người vay sử dụng vốn có hiệu quả, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội ( NHCSXH) yêu cầu các chi nhánh, tỉnh thành phố có tên trên thực hiện một số nội dung như sau:

1. Chuyển từ phương thức NHCSXH cho vay quản lý trực tiếp đến người vay sang phương thức cho vay thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) và ủy thác từng phần qua các tổ chức chính trị - xã hội quản lý đối với hộ gia đình vay vốn từ chương trình cho vay nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Quy trình cho vay thông qua tổ TK&VV và ủy thác từng phần qua các tổ chức chính trị - xã hội quản lý được thực hiện như cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Các qui định khác vẫn được thực hiện như qui định tại văn bản 3151/ NHCS- TD ngày 07/11/2005 và văn bản số 2460/NHCS-TD ngày 05/9/2008 của Tổng giám đốc NHCSXH về việc hướng dẫn thực hiện cho vay Chương trình nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ ĐBSCL.

2. Chi trả phí dịch vụ ủy thác và hoa hồng.

Việc trả phí dịch vụ ủy thác và hoa hồng được thực hiện 01 quí 1 lần tính trên số dư nợ bình quân quí theo qui định:

-Phí dịch vụ ủy thác trả cho tổ chức chính trị - xã hội cấp xã là 0,03%/tháng;

- Hoa hồng trả cho Tổ TK&VV là 0,05%/tháng.

3. Tổ chức thực hiện

Việc tổ chức cho vay thông qua Tổ TK&VV và ủy thác từng phần qua các tổ chức chính trị - xã hội quản lý đối với hộ gia đình vay vốn từ Chương trình nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ ĐBSCL bắt đầu từ 01/8/2009.

Đối với số dư nợ được giải ngân trước ngày 01/8/2009 theo khế ước nhận nợ đã ký giữa hộ gia đình với NHCSXH thực hiện theo phương thức NHCSXH cho vay quản lý trực tiếp đến người vay, nay cũng được chuyển giao sang phương thức cho vay thông qua Tổ TK&VV và ủy thác từng phần cho các tổ chức chính trị - xã hội quản lý, đôn đốc thu hồi nợ theo quy định hiện hành. Giám đốc NHCSXH nơi cho vay sao kê dư nợ theo thôn, bản, buôn, ấp, thông báo cho các hội đoàn thể cấp xã để làm cơ sở tiến hành sát nhập người vay vào tổ TK&VV nơi hộ đang sinh sống.

Các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã vận động người vay gia nhập Tổ TK&VV đang hoạt động tại nơi sinh sống và thực thi quy ước hoạt động của tổ đã đề ra. Tổ TK&VV kết nạp bổ sung thành viên đang có dư nợ thuộc chương trình nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ ĐBSCL( Tổ không lập danh sách 03/TD đối với các trường hợp này). Đồng thời với việc chuyển giao số dư nợ theo phương thức NHCSXH cho vay quản lý trực tiếp đến người vay sang cho vay thông qua Tổ TK&VV và ủy thác từng phần cho các tổ chức chính trị - xã hội quản lý, NHCSXH nơi cho vay thực hiện kiểm kê, đối chiếu dư nợ và thực hiện đổi sổ vay vốn theo hướng dẫn tại văn bản 243/NHCS-TD ngày 17/02/2009 và văn bản số 1186/NHCS-TD ngày 15/5/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH.

Việc chuyển giao dư nợ cũ của những hộ gia đình vay vốn thuộc chương trình nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ ĐBSCL từ phương thức NHCSXH cho vay quản lý trực tiếp đến người vay sang cho vay thông qua Tổ TK&VV và ủy thác từng phần cho các tổ chức chính trị - xã hội quản lý và thực hiện đổi Sổ vay vốn hoàn thành trước ngày 31/12/2009.

Nhận được văn bản này, yêu cầu Giám đốc chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện.Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về Hội sở chính NHCSXH để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bốn tổ chức chính trị -xã hội(để p/hợp thực hiện);
- Chủ tịch và các thành viên HĐQT NHCSXH( để b/c);
- TGĐ, các Phó TGĐ NHCSXH;
- Trưởng ban kiểm soát, Kế toán trưởng;
- Các phòng, Ban tại Hội sở chính;
- TT Đào tạo, TT CNTT ;
- Lưu VT, phòng TDSV.

KT/TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Lý

 

Thuộc tính Công văn 1727/NHCS-TD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1727/NHCS-TD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/07/2009
Ngày hiệu lực06/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước

Download Công văn 1727/NHCS-TD

Lược đồ Công văn 1727/NHCS-TD 2009 chuyển sang phương thức cho vay nhà ở Cửu Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1727/NHCS-TD 2009 chuyển sang phương thức cho vay nhà ở Cửu Long
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1727/NHCS-TD
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Chính sách Xã hội
        Người kýNguyễn Văn Lý
        Ngày ban hành06/07/2009
        Ngày hiệu lực06/07/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1727/NHCS-TD 2009 chuyển sang phương thức cho vay nhà ở Cửu Long

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1727/NHCS-TD 2009 chuyển sang phương thức cho vay nhà ở Cửu Long

           • 06/07/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/07/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực