Công văn 1727/TTg-QHQT

Công văn số 1727/TTg-QHQT về việc duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật Chương trình cải thiện cung cấp dịch vụ công trong Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1727/TTg-QHQT duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật Chương trình cải thiện cung cấp dịch vụ công trong Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1727/TTg-QHQT
V/v duyệt dự án HTKT Chương trình cải thiện cung cấp dịch vụ công trong Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao,
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hòa Bình, Cao Bằng.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7933/BKH-KTĐN ngày 29 tháng 11 năm 2007) về việc trình duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật Chương trình cải thiện cung cấp dịch vụ công trong nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Chương trình hỗ trợ kỹ thuật "Chương trình cải thiện cung cấp dịch vụ công trong nông nghiệp và phát triển nông thôn" (Chương trình) được đưa vào danh mục dự án yêu cầu Chính phủ Liên bang Thụy Sỹ viện trợ không hoàn lại với các nội dung được nêu tại mục 2 công văn số 7933/BKH-KTĐN ngày 29 tháng 10 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Vốn đối ứng trong nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các tỉnh Hòa Bình, Cao Bằng tự bố trí trong kế hoạch ngân sách hàng năm.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh Hòa Bình, Cao Bằng, trên cơ sở lưu ý ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan, tiến hành thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện Chương trình nêu trên theo quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ODA.

3. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Thụy Sỹ hoàn thiện và ký kết "Thỏa thuận Chương trình" theo quy định hiện hành của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP; PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: btcn,
  Các Vụ: TH, NN, ĐP, Website CP;
- Lưu: VT,QHQT (3).19

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1727/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1727/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2007
Ngày hiệu lực14/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng, Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1727/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 1727/TTg-QHQT duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật Chương trình cải thiện cung cấp dịch vụ công trong Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1727/TTg-QHQT duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật Chương trình cải thiện cung cấp dịch vụ công trong Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1727/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành14/11/2007
        Ngày hiệu lực14/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng, Lĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1727/TTg-QHQT duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật Chương trình cải thiện cung cấp dịch vụ công trong Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1727/TTg-QHQT duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật Chương trình cải thiện cung cấp dịch vụ công trong Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

              • 14/11/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/11/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực