Công văn 1728/TTg-QHQT

Công văn số 1728/TTg-QHQT về việc Phê duyệt bổ sung Danh mục yêu cầu UNDP tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1728/TTg-QHQT Phê duyệt bổ sung Danh mục yêu cầu UNDP tài trợ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1728/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt bổ sung Danh mục yêu cầu UNDP tài trợ.

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7967/BKH-KTĐN ngày 29 tháng 10 năm 2007) về việc Phê duyệt bổ sung Danh mục yêu cầu UNDP tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt bổ sung Dự án "Tăng cường năng lực địa phương trong công tác theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội" do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì thực hiện, vào Danh mục yêu cầu UNDP tài trợ trong giai đoạn 2006-2010.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng, thẩm định, phê duyệt, ký kết kế hoạch hoạt động hàng năm (AWP) theo quy định hài hòa quản lý và triển khai kế hoạch chung và các Dự án hợp tác với các tổ chức Liên hợp quốc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời triển khai thực hiện Dự án theo quy định hiện hành. Trong quá trình xây dựng, phê duyệt và thực hiện AWP của Dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cần lưu ý đề nghị của các cơ quan liên quan được nêu tại Mục 4, Phần III công văn nói trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP; các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN,  các Vụ: ĐP, TH;
- Website CP;
- Lưu: VT,QHQT (3b).24

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1728/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1728/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2007
Ngày hiệu lực14/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng, Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1728/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 1728/TTg-QHQT Phê duyệt bổ sung Danh mục yêu cầu UNDP tài trợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1728/TTg-QHQT Phê duyệt bổ sung Danh mục yêu cầu UNDP tài trợ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1728/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành14/11/2007
        Ngày hiệu lực14/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng, Lĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1728/TTg-QHQT Phê duyệt bổ sung Danh mục yêu cầu UNDP tài trợ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1728/TTg-QHQT Phê duyệt bổ sung Danh mục yêu cầu UNDP tài trợ

              • 14/11/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/11/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực