Công văn 1728/UBND-KTTH

Công văn 1728/UBND-KTTH về mức thu phù hiệu xe cố định, sổ nhật trình xe ô tô do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1728/UBND-KTTH mức thu phù hiệu xe cố định, sổ nhật trình xe ô tô


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1728/UBND-KTTH
V/v mức thu phù hiệu xe cố định, sổ nhật trình xe ô tô

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 7 năm 2009

 

Kính gửi:

- Giám đốc sở Tài chính;
- Giám đốc sở Giao thông Vận tải.

 

Căn cứ Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ Giao thông Vận tải quy định vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô;

Xét tờ trình số: 247/TTr.STC ngày 30/6/2009 của Giám đốc sở Tài chính về việc mức thu phù hiệu xe cố định, sổ nhật trình xe ô tô,

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Chấp thuận mức thu cấp phù hiệu xe cố định, sổ nhật trình xe ô tô như sau:

1. Phù hiệu xe chạy tuyến cố định:

- Phù hiệu xe màu xanh: 2.000 đồng/cái

- Phù hiệu xe màu đỏ: 2.000 đồng/cái

2. Sổ nhật trình chạy xe: 3.500 đồng/quyển sổ

Các khoản thu trên, đơn vị được sử dụng phục vụ cho công tác thu chi có liên quan đến việc cấp sổ nhật trình chạy xe, các loại phù hiệu xe.

Khi nào có văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc thu, chi các khoản có liên quan đến việc cấp sổ nhật trình chạy xe, các loại phù hiệu xe thì sẽ thực hiện theo qui định của Bộ Tài chính.

Giao Giám đốc sở Giao thông Vận tải kết hợp sở Tài chính chỉ đạo thực hiện đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KTTH;
- Lưu: VT. 6.03.05.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1728/UBND-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1728/UBND-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2009
Ngày hiệu lực07/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1728/UBND-KTTH

Lược đồ Công văn 1728/UBND-KTTH mức thu phù hiệu xe cố định, sổ nhật trình xe ô tô


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1728/UBND-KTTH mức thu phù hiệu xe cố định, sổ nhật trình xe ô tô
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1728/UBND-KTTH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýTrương Văn Sáu
        Ngày ban hành07/07/2009
        Ngày hiệu lực07/07/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1728/UBND-KTTH mức thu phù hiệu xe cố định, sổ nhật trình xe ô tô

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1728/UBND-KTTH mức thu phù hiệu xe cố định, sổ nhật trình xe ô tô

            • 07/07/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/07/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực