Công văn 1729/TCT-CS

Công văn 1729/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1729/TCT-CS chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1729/TCT-CS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2764/CT-TTr ngày 01/04/2011 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hỏi về việc miễn giảm thuế TNDN và thuế nhà thầu đối với niên độ kế toán từ năm 2005 đến năm 2008 của Công ty điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 (PM3). Sau khi xin ý kiến tham gia của Vụ Chính sách thuế và Vụ Pháp chế thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN đối với khoản thu nhập khác trong các kỳ tính thuế trước năm 2009.

Tại Điều 7 Luật thuế TNDN năm 2003 quy định thu nhập chịu thuế gồm: thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và thu nhập chịu thuế khác.

Tại điểm 7 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/09/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm 1, Mục IV, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và điểm 4, Mục II, Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định nguyên tắc thực hiện miễn thuế, giảm thuế: "Trong thời gian được miễn thuế, giảm thuế, nếu cơ sở kinh doanh thực hiện nhiều hoạt động kinh doanh thì phải theo dõi hạch toán riêng thu nhập của hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế. Trường hợp cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng được thì phần thu nhập của hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế được xác định bằng (=) tổng thu nhập chịu thuế nhân (x) với tỷ lệ phần trăm (%) của doanh thu hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế so với tống doanh thu của cơ sở kinh doanh trong kỳ tính thuế".

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn hướng dẫn số 340/TCT-CS ngày 23/01/2009 gửi Cục Thuế tỉnh Đồng Nai và Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai (bản phô tô đính kèm).

2. Về thuế nhà thầu.

Căn cứ Mục I và Mục IV, Phần A Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

Trường hợp PM3 có ký hợp đồng "Thoả thuận biệt phái nhân viên" với các chủ đầu tư (tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam), theo đó PM3 trả cho chủ đầu tư một khoản tiền "bồi hoàn phí" về việc cử chuyên gia sang làm việc tại PM3 (PM3 không trực tiếp trả lương cho chuyên gia sang làm việc tại PM3) và các khoản phí sinh hoạt khác phát sinh tại Việt Nam (như chi phí ăn, ở, đi lại . . . ) của nhân viên biệt phái thì khoản chi trả này của PM3 cho chủ đầu tư thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và thuế TNDN theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

Các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo "Thoả thuận biệt phái nhân viên" giữa PM3 và các chủ đầu tư phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện../.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế, CST (BTC);
- Vụ PC, TTr (TCT);
- Lưu: VT, CS (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1729/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1729/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2011
Ngày hiệu lực20/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1729/TCT-CS

Lược đồ Công văn 1729/TCT-CS chính sách thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1729/TCT-CS chính sách thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1729/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành20/05/2011
        Ngày hiệu lực20/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 1729/TCT-CS chính sách thuế

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1729/TCT-CS chính sách thuế

         • 20/05/2011

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/05/2011

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực