Công văn 1731/BGDĐT-NGCBQLGD

Công văn 1731/BGDĐT-NGCBQLGD triệu tập học viên tham gia lớp tập huấn đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá có sự hỗ trợ của công nghệ thông tin cho giáo viên trung học phổ thông năm 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1731/BGDĐT-NGCBQLGD triệu tập học viên tham gia lớp tập huấn đổi mới phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá có sự hỗ trợ công nghệ thông tin


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1731/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v triệu tập học viên tham gia lớp tập huấn đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá có sự hỗ trợ của CNTT cho giáo viên THPT năm 2010

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2010

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Tiếp nối kết quả các lớp bồi dưỡng theo nhu cầu giáo viên của các địa phương về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá có sự hỗ trợ của CNTT trong năm học 2008-2009; thực hiện Kế hoạch số 140/KH-BGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2010, Bộ giáo dục và Đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức tập huấn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá có sự hỗ trợ của CNTT cho giáo viên THPT và Bổ túc THPT năm 2010.

Mục tiêu

Nâng cao năng lực sử dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra đánh giá quá trình và kết quả học tập của học sinh cho giáo viên THPT.

Nội dung

Sử dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập các môn: Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Công nghệ cấp THPT.

Đối tượng, thành phần.

- Chuyên viên phụ trách các môn học cấp THPT của các Sở Giáo dục và Đào tạo và giáo viên THPT giảng dạy các môn học nêu trên thuộc các loại hình trường THPT & BTTHPT.

- Mỗi tỉnh/thành phố cử 05 người (04 giáo viên và 1 chuyên viên của Sở giáo dục và Đào tạo).

Thời gian, địa điểm

Đợt 1: Từ ngày 24/4 đến ngày 26/4/2010; tập huấn 5 môn: Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Sinh học

Đợt 2: Từ 27/4 – 29/4/2010; tập huấn 03 môn: Lịch sử, Địa lý, Công nghệ.

Các đợt tập huấn nêu trên được tổ chức tại TP. Đà Nẵng (Khách sạn Đà Nẵng- số 1 và số 3, đường Đống Đa, quận Hải Châu - thành phố Đà Nẵng)

Kinh phí

Các Sở Giáo dục và Đào tạo đảm bảo kinh phí đi lại, ăn, nghỉ cho học viên trong thời gian tham gia tập huấn.

Đề nghị các đơn vị có nhu cầu bồi dưỡng cho giáo viên theo kế hoạch nêu trên, đăng ký danh sách chuyên viên, giáo viên tham dự lớp tập huấn (theo mẫu kèm) gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/4/2010.

Địa chỉ:

(1) Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục: Điện thoại: 04.36230501, 0983140875, Fax: 04.36230602; Email: [email protected] (Nguyễn Vân Anh);

(2) Dự án phát triển giáo viên THPT và TCCN - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điện thoại: 04.37833054, 0904612560, Fax: 04.37832798 (Lưu Thị Thuý).

Đơn vị nào có nhu cầu đăng ký phòng nghỉ cho học viên tại Khách sạn Đà Nẵng, liên hệ theo số điện thoại: 0511.382.3298; 0913459882.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo);
- Dự án PTGVTHPT&TCCN;
- Lưu: VT, Cục NGCBQLGD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC NG&CBQLCSGD
PHÓ CỤC TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
Trương Đình Mậu

 

Mẫu đăng ký đại biểu tham dự tập huấn

UBND TỈNH.............
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

 

Hà Nội, ngày     tháng      năm 2010

 

DANH SÁCH

ĐẠI BIỂU ĐĂNG KÝ THAM DỰ TẬP HUẤN VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CÓ SỰ HỖ TRỢ CỦA CNTT CHO GIÁOVIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ BỔ TÚC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010

1) Danh sách giáo viên

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Môn học tham dự

Điện thoại

Email

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

2) Danh sách tài liệu đăng ký mua để phục vụ tập huấn đại trà tại địa phương

TT

Đơn vị

Số lượng (bộ)

Ngày nhận tài liệu

Ghi chú

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ và tên và đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1731/BGDĐT-NGCBQLGD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1731/BGDĐT-NGCBQLGD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2010
Ngày hiệu lực05/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1731/BGDĐT-NGCBQLGD

Lược đồ Công văn 1731/BGDĐT-NGCBQLGD triệu tập học viên tham gia lớp tập huấn đổi mới phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá có sự hỗ trợ công nghệ thông tin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1731/BGDĐT-NGCBQLGD triệu tập học viên tham gia lớp tập huấn đổi mới phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá có sự hỗ trợ công nghệ thông tin
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1731/BGDĐT-NGCBQLGD
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýTrương Đình Mậu
        Ngày ban hành05/04/2010
        Ngày hiệu lực05/04/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1731/BGDĐT-NGCBQLGD triệu tập học viên tham gia lớp tập huấn đổi mới phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá có sự hỗ trợ công nghệ thông tin

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1731/BGDĐT-NGCBQLGD triệu tập học viên tham gia lớp tập huấn đổi mới phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá có sự hỗ trợ công nghệ thông tin

              • 05/04/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/04/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực