Công văn 1731/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 1731/LĐTBXH-LĐTL về xếp lương trong công ty cổ phần do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1731/LĐTBXH-LĐTL xếp lương trong công ty cổ phần


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1731/LĐTBXH-LĐTL
V/v xếp lương trong công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Trả lời công văn số 283/CV-CKCT01 ngày 14/5/2010 của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam về việc xếp lương đối với chức danh Trưởng ban Kiểm soát nhưng không phải là thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhà nước thì chức danh Trưởng ban Kiểm soát là thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị. Vì vậy, tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước không quy định tiền lương đối với chức danh Trưởng ban Kiểm soát không phải là thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị.

Trường hợp Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam vận dụng hệ thống thang lương, bảng lương quy định đối với công ty nhà nước thì việc xếp lương đối với bà Nguyễn Thúy Hà, là Trưởng ban Kiểm soát nhưng không phải là thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị thì Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam sau khi báo cáo Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam và cân đối nội bộ có thể vận dụng xếp lương đối với bà Nguyễn Thúy Hà tương đương với chức danh Kế toán trưởng theo hạng của Công ty.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam;
- Lưu: VP, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1731/LĐTBXH-LĐTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1731/LĐTBXH-LĐTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2010
Ngày hiệu lực01/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1731/LĐTBXH-LĐTL xếp lương trong công ty cổ phần


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1731/LĐTBXH-LĐTL xếp lương trong công ty cổ phần
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1731/LĐTBXH-LĐTL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýTống Thị Minh
        Ngày ban hành01/06/2010
        Ngày hiệu lực01/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1731/LĐTBXH-LĐTL xếp lương trong công ty cổ phần

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1731/LĐTBXH-LĐTL xếp lương trong công ty cổ phần

             • 01/06/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/06/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực