Công văn 1731/TCT-TNCN

Công văn 1731/TCT-TNCN về Lệ phí môn bài năm 2017 đối với hộ kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1731/TCT-TNCN 2017 lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1731/TCT-TNCN
V/v Lệ phí môn bài năm 2017 đối với hộ kinh doanh.

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn s 411/CT-THNVDT ngày 16/01/2017 và công văn số 2370/CT-TTHT ngày 17/03/2017 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh phản ảnh vướng mắc về việc xác định doanh thu tính lệ phí môn bài năm 2017 đối với hộ kinh doanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với cá nhân kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh

- Tại khoản 2, Điều 4 Thông tư số 302/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính có hướng dẫn:

“2. Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

a) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 (một triệu) đng/năm;

b) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 (năm trăm nghìn) đng/năm;

c) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đng/năm: 300.000 (ba trăm nghìn) đồng/năm.

Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình tại khoản này là tng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình tại khoản này có thay đổi doanh thu thì căn cứ đ xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

…”

- Tại điểm a.1, khoản 2, Điều 5 Thông tư số 302/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính có hướng dẫn;

a.1) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán không phải khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu về tổng doanh thu ca cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình để xác định mức thu lệ phí môn bài đi với từng địa điểm sản xuất, kinh doanh.”

2. Đối với cá nhân kinh doanh hợp tác kinh doanh vi tổ chức

- Tại khoản 2, Điều 3 Thông tư số 302/TT-BTC ngày 15/11/2016 ca Bộ Tài chính hướng dẫn trường hợp được miễn lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh:

“2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thưng xuyên; không có địa điểm kinh doanh cố định.

Kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm kinh doanh c định thực hiện theo hướng dn tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hưng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, b sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đi, bổ sung một sđiều của các Luật về thuế s 71/2014/QH13 và Nghị định s 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đi, bổ sung một sđiều của các Luật v thuế và sửa đi, bsung một sđiều của các Nghị định về thuế.

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình không có địa điểm kinh doanh c định hướng dn tại khoản này bao gồm cả trường hợp cá nhân là xã viên hợp tác xã và hợp tác xã đã nộp lệ phí môn bài theo quy định đi với hợp tác xã; cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý x số, đại lý bảo hiểm, đại bán đúng giá thực hiện khấu trừ thuế tại nguồn; cá nhân hợp tác kinh doanh với t chức theo quy định của pháp luật vế thuế thu nhập cá nhân.”

Đề nghị Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh căn cứ quy định, tình hình thực tế lập bộ môn bài quản lý từ trước đến nay để thực hiện, cụ thể như sau:

(1) Đối với hộ kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh thì doanh thu làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài cho từng địa điểm kinh doanh là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

(2) Đối với cá nhân kinh doanh hợp tác kinh doanh với t chức (hợp tác xã), tài sản tham gia hợp tác kinh doanh thuộc sở hữu cá nhân là thuộc diện được miễn lệ phí môn bài theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 3 Thông tư số 302/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Tạ Thị Phương Lan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1731/TCT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1731/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/05/2017
Ngày hiệu lực03/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1731/TCT-TNCN 2017 lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1731/TCT-TNCN 2017 lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1731/TCT-TNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýTạ Thị Phương Lan
        Ngày ban hành03/05/2017
        Ngày hiệu lực03/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1731/TCT-TNCN 2017 lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1731/TCT-TNCN 2017 lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh

           • 03/05/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/05/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực