Công văn 1734/VPCP-KSTT

Công văn 1734/VPCP-KSTT thông báo ý kiến Thủ tướng về phản ánh kiến nghị của Công ty Mekophar do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1734/VPCP-KSTT phản ánh kiến nghị của Công ty Mekophar


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1734/VPCP-KSTT
V/v thông báo ý kiến của Thủ tướng về PAKN của Công ty Mekophar

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Công Thương.

 

Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại Báo cáo số 1582/BC-VPCP ngày 13 tháng 3 năm 2012 về khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện quy định về việc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được hoạt động trong lĩnh vực phân phối dược phẩm theo phản ánh kiến nghị của Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đánh giá tình hình thực hiện cam kết của Việt Nam với WTO về nội dung bảo lưu quyền mở cửa dịch vụ phân phối dược phẩm cho nhà đầu tư nước ngoài, đề xuất hướng xử lý.

2. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện cam kết của Việt Nam với WTO về nội dung nhà đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền phân phối dược phẩm quy định tại Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21 tháng 5 năm 2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) và đề xuất phương án giải quyết.

Trước ngày 31 tháng 7 năm 2012, yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng về kết quả thực hiện các nội dung nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để quý Bộ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTg (để báo cáo)
- VPCP: BTCN, các PCN,
  Các Vụ: KTTH, KTN, ĐMDN,
  KGVX, QHQT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KSTT (4). 26

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1734/VPCP-KSTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1734/VPCP-KSTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2012
Ngày hiệu lực19/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1734/VPCP-KSTT

Lược đồ Công văn 1734/VPCP-KSTT phản ánh kiến nghị của Công ty Mekophar


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1734/VPCP-KSTT phản ánh kiến nghị của Công ty Mekophar
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1734/VPCP-KSTT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýKiều Đình Thụ
        Ngày ban hành19/03/2012
        Ngày hiệu lực19/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1734/VPCP-KSTT phản ánh kiến nghị của Công ty Mekophar

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1734/VPCP-KSTT phản ánh kiến nghị của Công ty Mekophar

           • 19/03/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/03/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực