Công văn 1735/BTC-CĐKT

Công văn 1735/BTC-CĐKT về đăng ký áp dụng chế độ kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1735/BTC-CĐKT đăng ký áp dụng chế độ kế toán Việt Nam


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1735/BTC-CĐKT
V/v đăng ký áp dụng chế độ kế toán Việt Nam

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty cổ phần chế biến thực phẩm thủy sản Kaiyo

Trả lời Công văn số 01/CV-KAIYO/2010 ngày 04/01/2010 của Quý Công ty về đăng ký áp dụng chế độ kế toán Việt Nam, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về Chế độ kế toán áp dụng: Tại mục 4 Phần I Thông tư số 122/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán và kiểm toán đối với doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, quy định: “Đối với các doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài khi áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam nếu không có nhu cầu bổ sung, sửa đổi thì không phải đăng ký chế độ kế toán áp dụng với Bộ Tài chính”.

Theo quy định trên, trường hợp Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam mà không có nhu cầu sửa đổi, bổ sung thì không cần phải có ý kiến chấp thuận của Bộ Tài chính.

2. Về đơn vị tiền tệ kế toán áp dụng: Tại mục 9 Phần I Thông tư số 122/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính, quy định: “Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam… Đối với các doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài hoạt động thu, chi chủ yếu bằng ngoại tệ được chọn một loại ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ kế toán và phải được Bộ Tài chính đồng ý bằng văn bản trước khi thực hiện”.

Theo quy định trên, đối với trường hợp của công ty nếu doanh thu và chi phí chủ yếu phát sinh bằng đồng Đô la Mỹ thì việc Công ty sử dụng đồng Đô la Mỹ làm đơn vị tiền tệ chính thức trong ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính là phù hợp. Riêng báo cáo tài chính năm nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm khóa sổ lập báo cáo tài chính.

3. Về niên độ kế toán áp dụng: Tại mục 12.1 Phần I Thông tư số 122/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính quy định: “Kỳ kế toán năm là mười hai tháng tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Trường hợp có đặc thù riêng về tổ chức hoạt động, doanh nghiệp, tổ chức được chọn kỳ kế toán năm là mười hai tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ ngày 01 của tháng đầu quý này đến ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và phải thông báo đến Cục thuế địa phương”.

Theo quy định trên, kỳ kế toán năm mà Công ty lựa chọn áp dụng bắt đầu từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 hàng năm là phù hợp. Khi thực hiện Công ty chỉ cần thông báo đến Cục Thuế địa phương về kỳ kế toán đã lựa chọn mà không cần có ý kiến chấp thuận của Bộ Tài chính.

4. Về kỳ kế toán năm đầu tiên: Tại mục 12.2 Phần I Thông tư số 122/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính quy định: “Trường hợp mới thành lập, kỳ kế toán năm đầu tiên tính từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm theo quy định tại điểm 12.1 nêu trên”.

Theo quy định trên, kỳ kế toán năm đầu tiên của Công ty là từ 09/12/2008 đến 31/12/2009 là phù hợp.

Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Tài chính, đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Cục Thuế Long An;
- Lưu: VT, Vụ CĐKT và KT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN
PHÓ VỤ TRƯỞNGĐặng Thái Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1735/BTC-CĐKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1735/BTC-CĐKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/02/2010
Ngày hiệu lực05/02/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1735/BTC-CĐKT đăng ký áp dụng chế độ kế toán Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1735/BTC-CĐKT đăng ký áp dụng chế độ kế toán Việt Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1735/BTC-CĐKT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐặng Thái Hùng
        Ngày ban hành05/02/2010
        Ngày hiệu lực05/02/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1735/BTC-CĐKT đăng ký áp dụng chế độ kế toán Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1735/BTC-CĐKT đăng ký áp dụng chế độ kế toán Việt Nam

           • 05/02/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/02/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực