Công văn 1735/UBND-NN

Công văn 1735/UBND-NN về ủy quyền cấp phép khai thác tận thu khoáng sản đất sét do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1735/UBND-NN ủy quyền cấp phép khai thác tận thu khoáng sản đất sét


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1735/UBND-NN
V/v Ủy quyền cấp phép khai thác tận thu khoáng sản đất sét

Vĩnh Long, ngày 16 tháng 8 năm 2006

 

Kính gởi:

- Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường
- Chủ tịch UBND huyện - thị xã

 

Xét văn bản đề nghị số 26/TTr-STNMT ngày 05/7/2006 của sở Tài nguyên & Môi trường về việc ủy quyền cấp phép khai thác tận thu khoáng sản đất sét.

Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh có ý kiến như sau:

Chấp thuận ủy quyền cho UBND huyện, thị xã cấp phép khai thác tận thu tài nguyên đất sét do cá nhân có nhu cầu khai thác. Việc khai thác phải phù hợp với quy hoạch và qui mô khai thác ( không quá 5.000 m3/năm, theo quy hoạch chi tiết về tài nguyên khoáng sản đất sét được cấp thẩm quyền phê duyệt ); Trường hợp các huyện, thị xã chưa quy hoạch chi tiết thì trước mắt cho phép khai thác với độ sâu 0,2m - 0,3m của tầng sét nằm dưới lớp đất mặt từ 0,15m - 0,2m, thời hạn không quá 01 năm. Đối với vùng tâp trung nhiều tài nguyên đất sét, UBND huyện - thị xã cần tham khảo thỏa thuận với sở Tài nguyên & Môi trường trước khi cấp phép.

Giao giám đốc sở Tài nguyên & Môi trường phối hợp với chủ tịch UBND huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan thực hiện ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT.PCT UBT;
- Sở Xdựng,CNghiệp;
- BLĐ.VP.UBT;
- Khối NN,CN;
- Lưu 4.08.05;
tri/2006/khac/UyquyênKthacdatset.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1735/UBND-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1735/UBND-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2006
Ngày hiệu lực16/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1735/UBND-NN

Lược đồ Công văn 1735/UBND-NN ủy quyền cấp phép khai thác tận thu khoáng sản đất sét


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1735/UBND-NN ủy quyền cấp phép khai thác tận thu khoáng sản đất sét
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1735/UBND-NN
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýTrương Văn Sáu
        Ngày ban hành16/08/2006
        Ngày hiệu lực16/08/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1735/UBND-NN ủy quyền cấp phép khai thác tận thu khoáng sản đất sét

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1735/UBND-NN ủy quyền cấp phép khai thác tận thu khoáng sản đất sét

              • 16/08/2006

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/08/2006

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực