Công văn 1736/BHXH-CNTT

Công văn 1736/BHXH-CNTT năm 2014 thực hiện ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin theo quy định trong Thông tư 01/2014/TT-BTTTT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1736/BHXH-CNTT 2014 đầu tư mua sắm dịch vụ công nghệ thông tin theo 01/2014/TT-BTTTT


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1736/BHXH-CNTT
V/v thực hiện ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ CNTT theo quy định trong Thông tư 01/2014/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi:

- Văn phòng BHXH Việt Nam;
- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ trong việc ưu tiên sử dụng các sản phẩm sản xuất trong nước, đồng thời nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ CNTT trong nước của các cơ quan nhà nước và thúc đẩy sự phát triển sản xuất của các doanh nghiệp CNTT trong nước, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT ngày 20/4/2014 Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm dịch vụ CNTT sản xuất trong nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 08/4/2014. Thông tư đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ http://miv.gov.vn/vbqppl/Lists/Vn bn QPPL.

Trên cơ sở hướng dẫn thực hiện tại Công văn số 1082/BTTTT-CNTT ngày 16/4/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ CNTT theo quy định trong Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị như sau:

- Tải nội dung Thông tư tại địa chỉ nêu trên, nghiên cứu, quán triệt thực hiện ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ CNTT sản xuất trong nước khi đầu tư, mua sắm sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước;

- Gửi báo cáo tình hình thực hiện theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT về BHXH Việt Nam (qua Trung tâm Công nghệ thông tin trước ngày 28/2 hàng năm).

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện theo đúng nội dung trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, CNTT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

Thuộc tính Công văn 1736/BHXH-CNTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1736/BHXH-CNTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2014
Ngày hiệu lực22/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1736/BHXH-CNTT 2014 đầu tư mua sắm dịch vụ công nghệ thông tin theo 01/2014/TT-BTTTT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1736/BHXH-CNTT 2014 đầu tư mua sắm dịch vụ công nghệ thông tin theo 01/2014/TT-BTTTT
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1736/BHXH-CNTT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐỗ Văn Sinh
        Ngày ban hành22/05/2014
        Ngày hiệu lực22/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1736/BHXH-CNTT 2014 đầu tư mua sắm dịch vụ công nghệ thông tin theo 01/2014/TT-BTTTT

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1736/BHXH-CNTT 2014 đầu tư mua sắm dịch vụ công nghệ thông tin theo 01/2014/TT-BTTTT

           • 22/05/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/05/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực