Công văn 1738/UBCK-QLKD

Công văn 1738/UBCK-QLKD về tăng cường giám sát hoạt động thị trường chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1738/UBCK-QLKD tăng cường giám sát hoạt động thị trường chứng khoán


BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1738/UBCK-QLKD
V/v tăng cường giám sát hoạt động thị trường chứng khoán

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Sở giao dịch chứng khoán;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán. 

 

Để đảm bảo cho thị trường chứng khoán phát triển ổn định, bền vững. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán nghiêm túc tuân thủ các quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn, tăng cường công tác giám sát hoạt động thị trường chứng khoán. Cụ thể như sau:

1. Đối với Sở giao dịch chứng khoán

- Tăng cường công tác giám sát giao dịch, giám sát thành viên, giám sát việc công bố thông tin, giám sát tin đồn;

- Chủ động, kịp thời báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tin đồn, hiện tượng, sự việc có dấu hiệu vi phạm để xem xét, xử lý.

2. Đối với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

- Tăng cường công tác giám sát hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán của các thành viên lưu ký; báo cáo những trường hợp vi phạm quy định để Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét, xử lý vi phạm;

- Đảm bảo an toàn cho hệ thống thanh toán giao dịch chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để các Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán, biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Vụ GS, QLPH, PTTT, QLKD, Thanh tra;
- Lưu: VP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đoan Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1738/UBCK-QLKD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1738/UBCK-QLKD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2010
Ngày hiệu lực10/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcChứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1738/UBCK-QLKD

Lược đồ Công văn 1738/UBCK-QLKD tăng cường giám sát hoạt động thị trường chứng khoán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1738/UBCK-QLKD tăng cường giám sát hoạt động thị trường chứng khoán
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1738/UBCK-QLKD
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Chứng khoán Nhà nước
        Người kýNguyễn Đoan Hùng
        Ngày ban hành10/06/2010
        Ngày hiệu lực10/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcChứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1738/UBCK-QLKD tăng cường giám sát hoạt động thị trường chứng khoán

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1738/UBCK-QLKD tăng cường giám sát hoạt động thị trường chứng khoán

             • 10/06/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/06/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực