Công văn 1739/TCT-CS

Công văn 1739/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế đầu tư tài sản của nhà thầu sau khi kết thúc hợp đồng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1739/TCT-CS năm 2014 chính sách thuế đầu tư tài sản của nhà thầu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1739/TCT-CS
V/v: chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 2199/CT-HTr ngày 23/01/2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội hỏi về việc đầu tư tài sản của nhà thầu sau khi kết thúc hợp đồng nhà thầu của Công ty Sungshin Cement Co.Ltd Hàn Quốc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm n Khoản 2 Điều 7 Quy chế quản lý hoạt động của Nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/05/2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định nghĩa vụ của nhà thầu nước ngoài khi hoàn thành công trình.

Căn cứ Tiết b.1, Điểm 2.15 Phụ lục 4 Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập hóa đơn, chứng từ đối với tài sản góp vốn, tài sản điều chuyển.

Căn cứ Điểm a Khoản 6 Điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong trường hợp góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp.

Theo quy định trên, trường hợp Nhà thầu Sungshin Cement Co.,Ltd khi hoàn thành công trình tại Việt Nam phải thực hiện các nghĩa vụ quy định tại Quy chế quản lý hoạt động của Nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/05/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

Khi mang tài sản còn lại của Nhà thầu Sungshin góp vốn vào doanh nghiệp khác thì các bên tham gia phải thực hiện việc đánh giá lại tài sản trước khi góp vốn và nộp thuế TNDN theo quy định. Đối với tài sản đem góp vốn thì Nhà thầu Sungshin thực hiện theo quy định tại Điều 5 Chương I Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 và Điểm 2.15 Phụ lục 4 Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Trang Website Tổng cục Thuế;
- Lưu VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

Thuộc tính Công văn 1739/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1739/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2014
Ngày hiệu lực15/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1739/TCT-CS năm 2014 chính sách thuế đầu tư tài sản của nhà thầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1739/TCT-CS năm 2014 chính sách thuế đầu tư tài sản của nhà thầu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1739/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Hữu Tân
        Ngày ban hành15/05/2014
        Ngày hiệu lực15/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1739/TCT-CS năm 2014 chính sách thuế đầu tư tài sản của nhà thầu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1739/TCT-CS năm 2014 chính sách thuế đầu tư tài sản của nhà thầu

            • 15/05/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/05/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực