Công văn 1739/UBCK-QLKD

Công văn 1739/UBCK-QLKD về tăng cường giám sát hoạt động thị trường chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1739/UBCK-QLKD tăng cường giám sát hoạt động thị trường chứng khoán


BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1739/UBCK-QLKD
V/v tăng cường giám sát hoạt động thị trường chứng khoán  

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các công ty chứng khoán
- Các công ty niêm yết

 

Để đảm bảo cho thị trường chứng khoán phát triển ổn định, bền vững, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các thành viên thị trường nghiêm túc tuân thủ các quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn. Cụ thể như sau:

1. Đối với các công ty chứng khoán

- Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin; tuân thủ quy định hiện hành về tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán, quản lý người hành nghề kinh doanh chứng khoán;

- Thực hiện nghiêm quy định về giao dịch chứng khoán, thanh toán chứng khoán;

- Rà soát lại toàn bộ hồ sơ giao dịch của khách hàng, đảm bảo lưu giữ đầy đủ, chính xác. Thực hiện thông báo trạng thái tài khoản (số dư đầu kỳ, phát sinh trong kỳ, dư cuối kỳ của tài khoản tiền và chứng khoán) cho khách hàng theo quy định;

- Tăng cường công tác quản trị điều hành, quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ, đảm bảo hoạt động an toàn theo quy định hiện hành.

2. Đối với các công ty niêm yết

- Nghiêm túc thực hiện chế độ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định tại Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010;

- Thiết lập bộ phận tiếp nhận, xử lý, giải đáp thắc mắc, kiến nghị, khiếu nại của cổ động.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để các công ty chứng khoán, các công ty niêm yết biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Vụ GS, QLPH, PTTT, QLKD, Thanh tra;
- Các Sở GDCK, Trung tâm LKCK;
- Lưu: VP, QLKD.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đoan Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1739/UBCK-QLKD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1739/UBCK-QLKD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2010
Ngày hiệu lực14/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcChứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1739/UBCK-QLKD tăng cường giám sát hoạt động thị trường chứng khoán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1739/UBCK-QLKD tăng cường giám sát hoạt động thị trường chứng khoán
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1739/UBCK-QLKD
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Chứng khoán Nhà nước
        Người kýNguyễn Đoan Hùng
        Ngày ban hành14/06/2010
        Ngày hiệu lực14/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcChứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1739/UBCK-QLKD tăng cường giám sát hoạt động thị trường chứng khoán

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1739/UBCK-QLKD tăng cường giám sát hoạt động thị trường chứng khoán

             • 14/06/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/06/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực