Công văn 174/TCHQ-KTTT

Công văn số 174/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc Giá tính thuế rượu nhập khẩu

Nội dung toàn văn Công văn 174/TCHQ-KTTT Giá tính thuế rượu nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 174/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế rượu nhập khẩu

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo số 3626/HQTP-TGTT ngày 01/11/2006 và công văn số 4092/HQTP.TGTT tháng 12 năm 2006 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc giải quyết khiếu nại các lô hàng rượu nhập khẩu năm 2005 qua Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh của Công ty TNHH TM DV Quốc tế Vang và Công ty TNHH TM DV Thế giới Vang; các lô hàng rượu Vang đỏ và trắng Mimosa của Công ty TNHH Thắng Phong. Qua xem xét hồ sơ và quá trình giải quyết khiếu nại, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc giải quyết khiếu nại các lô hàng rượu nhập khẩu của Công ty Quốc tế Vang và Công ty TNHH Thắng Phong, Tổng cục Hải quan đã có các công văn số 3225/TCHQ-KTTT ngày 15/8/2006 đồng ý đề xuất của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ quy định tại Nghị định 60/2002/NĐ-CP ngày 06/6/2002 của Chính phủ, Thông tư số 60/2002/NĐ-CP">118/2003/TT-BTC ngày 8/12/2003 của Bộ Tài chính; Quyết định số 1361/TCHQ/QĐ/KTTT ngày 25/11/2004 của Tổng cục Hải quan; các công văn chỉ đạo cụ thể nêu trên để xem xét, giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp theo đúng thẩm quyền, chế độ quy định.

Trường hợp Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thấy mức giá xác định và đã ra quyết định phù hợp, thì hướng dẫn doanh nghiệp thủ tục khiếu nại ra Tòa án hành chính theo thẩm quyền quy định tại Luật khiếu nại tố cáo.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 


 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 174/TCHQ-KTTT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 174/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/01/2007
Ngày hiệu lực 08/01/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 174/TCHQ-KTTT Giá tính thuế rượu nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 174/TCHQ-KTTT Giá tính thuế rượu nhập khẩu
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 174/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành 08/01/2007
Ngày hiệu lực 08/01/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 174/TCHQ-KTTT Giá tính thuế rượu nhập khẩu

Lịch sử hiệu lực Công văn 174/TCHQ-KTTT Giá tính thuế rượu nhập khẩu

  • 08/01/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 08/01/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực