Công văn 174/VPCP-CN

Công văn 174/VPCP-CN năm 2019 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng 02 bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 174/VPCP-CN 2019 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng bến container


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 174/VPCP-CN
V/v phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng 02 bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Về đề ngh của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 9042/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 20 tháng 12 năm 2018) về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng 02 bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức rà soát, hoàn thiện lại nội dung báo cáo thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng 02 bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Dự án), bao gồm cả các nội dung quy định về trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương và trách nhiệm của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Vinalines trong việc tổ chức triển khai Dự án theo quy định của pháp luật; trên cơ sở đó, hoàn thiện lại dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban quản lý vốn n nước tại doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính,
Xây dựng, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, NC, NN, V.I, TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b). Hiền

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Công văn 174/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu174/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/01/2019
Ngày hiệu lực07/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 174/VPCP-CN 2019 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng bến container


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 174/VPCP-CN 2019 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng bến container
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu174/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành07/01/2019
        Ngày hiệu lực07/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 174/VPCP-CN 2019 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng bến container

              Lịch sử hiệu lực Công văn 174/VPCP-CN 2019 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng bến container

              • 07/01/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/01/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực