Công văn 1740/UBND-XD

Công văn 1740/UBND-XD năm 2013 kiểm tra, rà soát, lập kế hoạch đầu tư xây dựng nhà văn hóa tại các điểm tái định cư thủy điện và trên địa bàn toàn tỉnh Tuyên Quang

Nội dung toàn văn Công văn 1740/UBND-XD 2013 lập kế hoạch đầu tư xây dựng nhà văn hóa tái định cư Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1740/UBND-XD
V/v kiểm tra, rà soát, lập kế hoạch đầu tư xây dựng nhà văn hóa tại các điểm TĐC thủy điện và trên địa bàn toàn tỉnh

Tuyên Quang, ngày 2 tháng 8 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;
- Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang.

 

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 724/SKH-XDCB ngày 26/7/2013 về việc kiểm tra, đề xuất giải quyết đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên,

Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 724/SKH-XDCB ngày 26/7/2013 và Biên bản họp liên ngành ngày 02/7/2013.

2. Giao Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức rà soát đánh giá tổng thể hệ thống nhà văn hóa trên địa bàn; đánh giá cụ thể hiện trạng, quá trình quản lý, sử dụng công trình và hiệu quả đầu tư. Đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2013, ưu tiên đầu tư xây dựng nhà văn hóa tại các khu, điểm tái định cư thuộc Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg; tổng hợp, gửi Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang trước ngày 10/8/2013.

3. Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố rà soát các hạng mục thuộc Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2013, đề xuất điều chỉnh, bổ sung cụ thể cho từng hạng mục, ưu tiên đầu tư trước hạng mục nhà văn hóa tại các khu, điểm tái định cư cần thiết, cấp bách và phải đảm bảo đủ điều kiện triển khai thực hiện hoàn thành, quyết toán vốn đầu tư trong năm 2013, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trong tháng 8 năm 2013.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan thẩm định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2013 Dự án di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang; sắp xếp, bố trí đúng và thực hiện lồng ghép các chương trình, nguồn vốn, ưu tiên bố trí kế hoạch vốn đầu tư xây dựng nhà văn hóa tại các khu, điểm tái định cư cần thiết, cấp bách; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 8 năm 2013.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết, yêu cầu chủ đầu tư xây dựng công trình và các cơ quan chức năng có liên quan tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh bằng văn bản để xem xét giải quyết kịp thời./.

 

 

Nơi nhận :
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như kính gửi;
- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;
- Chuyên viên: TH, XDCB;
- Lưu VT - (Hg-22)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1740/UBND-XD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1740/UBND-XD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2013
Ngày hiệu lực02/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1740/UBND-XD

Lược đồ Công văn 1740/UBND-XD 2013 lập kế hoạch đầu tư xây dựng nhà văn hóa tái định cư Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1740/UBND-XD 2013 lập kế hoạch đầu tư xây dựng nhà văn hóa tái định cư Tuyên Quang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1740/UBND-XD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýPhạm Minh Huấn
        Ngày ban hành02/08/2013
        Ngày hiệu lực02/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1740/UBND-XD 2013 lập kế hoạch đầu tư xây dựng nhà văn hóa tái định cư Tuyên Quang

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1740/UBND-XD 2013 lập kế hoạch đầu tư xây dựng nhà văn hóa tái định cư Tuyên Quang

             • 02/08/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/08/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực