Công văn 1742/TCT-TNCN

Công văn 1742/TCT-TNCN chấm dứt hiệu lực mã số thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1742/TCT-TNCN chấm dứt hiệu lực mã số thuế thu nhập cá nhân


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1742/TCT-TNCN
V/v chấm dứt hiệu lực mã số thuế TNCN

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1431/CT-TNCN ngày 09/4/2010 của Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng đề nghị hướng dẫn về thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN) của cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc và rời khỏi Việt Nam. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2 Mục II Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phu quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn về khai thuế TNCN;

Tại Điểm 1 Mục II Phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế hướng dẫn: "Người nộp thuế ... hoặc trước khi chấm dứt toàn bộ các hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, phải có trách nhiệm thông báo bổ sung với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp thuế theo mẫu số 08-MST".

Tại Điểm 1, Điểm 2 Mục III Phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính nêu trên hướng dẫn:

" 1. Chấm dứt tồn tại

Tổ chức, cá nhân kinh doanh chấm dứt hoạt động, hoặc cá nhân chấm dứt tồn tại như chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

2. Chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế là thủ tục cơ quan Thuế xác định mã số thuế không còn giá trị sử dụng trong hệ thống dữ liệu đăng ký thuế của ngành Thuế. ... Cá nhân khi phát sinh nghĩa vụ thuế sau khi đã làm thủ tục đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế mới với cơ quan Thuế để được sử dụng lại mã số thuế đã được cấp trước đây".

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên:

Trường hợp cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc và rời khỏi Việt Nam phải thực hiện quyết toán thuế TNCN và chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Hồ sơ, thủ tục khai quyết toán thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 2 Mục II Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN nêu trên. Các mẫu biểu của hồ sơ quyết toán thuế thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về Thuế TNCN.

Khi nộp hồ sơ quyết toán thuế, cá nhân phải nộp Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST (ban hành theo Thông tư số 85/2007/TT-BTC nêu trên) và Thẻ mã số thuế cá nhân để chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Khi sử dụng mẫu 08- MST thì cá nhân ghi vào chỉ tiêu: Thông tin đăng ký cũ là: MST hiện thời, Thông tin đăng ký mới là: đóng MST. Bộ phận xử lý tờ khai sau khi xác nhận cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thì chuyển thẻ MST cá nhân cho bộ phận đăng ký thuế biết về thực trạng cá nhân kết thúc làm việc tại Việt Nam để thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế TNCN. Nếu cá nhân sau này trở lại việt Nam phải thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế để được sử dụng lại mã số thuế đã được cấp trước đây.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Thành phố Đà Nẵng được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC- BTC;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1742/TCT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1742/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2010
Ngày hiệu lực25/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1742/TCT-TNCN

Lược đồ Công văn 1742/TCT-TNCN chấm dứt hiệu lực mã số thuế thu nhập cá nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1742/TCT-TNCN chấm dứt hiệu lực mã số thuế thu nhập cá nhân
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1742/TCT-TNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành25/05/2010
        Ngày hiệu lực25/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1742/TCT-TNCN chấm dứt hiệu lực mã số thuế thu nhập cá nhân

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1742/TCT-TNCN chấm dứt hiệu lực mã số thuế thu nhập cá nhân

           • 25/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/05/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực