Công văn 1742/VPCP-QHQT

Công văn 1742/VPCP-QHQT 2023 tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên

Nội dung toàn văn Công văn 1742/VPCP-QHQT 2023 tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1742/VPCP-QHQT
V/v tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2023

Kính gửi:

- Các đồng chí Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, ng nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và hội, Y tế, Xây dựng, Tư pháp, Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao Du lịch, Thông tin và Truyền thông;
- Lãnh đạo các Bộ: Công an, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường;
- Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản: số 1684/BKHĐT-ĐTNN ngày 09 tháng 3 năm 2023, số 1806/BKHĐT-ĐTNN ngày 15 tháng 3 năm 2023 về tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF) thường niên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến như sau:

Các đồng chí Bộ trưởng và Lãnh đạo các Bộ, ngành tham dự Diễn đàn, chuẩn bị nội dung trả lời trực tiếp các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp theo nội dung được phân công trong chương trình Diễn đàn VBF do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các bộ, cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên (kèm các v/b số: 1684, 1806);
- TTg, PTTg Trần Lưu Quang (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Thành
,
Mai Thị Thu Vân, Thư ký TTg,
các Vụ, Cục: TH, TKBT, ĐMDN,
KSTTHC, QT; TGĐ
Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, QHQT (2). HN.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1742/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1742/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1742/VPCP-QHQT

Lược đồ Công văn 1742/VPCP-QHQT 2023 tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1742/VPCP-QHQT 2023 tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1742/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Thành
        Ngày ban hành17/03/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1742/VPCP-QHQT 2023 tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1742/VPCP-QHQT 2023 tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên

              • 17/03/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực